Department of Finance

Total number of titles in 2015: 4

 

DEEV, Oleg.
Banking Integration in Europe: a cointegration-based network approach. In Proceedings of the 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance [v tisku]. : 2015.


more

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. In Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Řízení a správa podniku, 4, ISBN 978-80-7380-526-5, pp. 23-29, 41-46, 65-66, 213-225.


more

 

CUPAL, Martin - DEEV, Oleg - LINNERTOVÁ, Dagmar.
The Poisson regression analysis of flood occurrence. Procedia Economics and Finance [v tisku]. ISSN 2212-5671, 2015.


more

 

HORVÁTOVÁ, Eva - SCHWARZOVÁ, Mária - HORVÁT, Ján.
Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basle III. In Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries". Vyd. první. Bratislava : edited by Eva Horvátová and Jana Kotlebová, Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", 2015. ISBN 978-80-225-4034-6, pp. 111 - 121. 10.11.2014, Bratislava.


more