Department of Finance

Total number of titles in 2015: 11

 

DVOŘÁK, Jiří.
Adaptivní prostředí moderního elektronického bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-546-2, pp. 169-174. 3.2.2015, 04.02.2015.


more

 

KAFKOVÁ, Silvie.
Bonus-Malus Systems in Vehicle Insurance. In Procedia - Finance and Economics. Turkey : Elsevier, 2015. pp. 1-6. 2014, Rome-Italy.


more

 

KALOUDA, František.
Finanční analýza a řízení podniku. In Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. Řízení a správa podniku, 4, ISBN 978-80-7380-526-5, pp. 23-29, 41-46, 65-66, 213-225.


more

 

CUPAL, Martin.
Flood Risk as a Price-setting Factor in The Market Value of Real Property. In Procedia - Finance and Economics. Turkey : Elsevier, 2015. pp. 1-7. 2014, Rome.


more

 

SVOBODA, Martin - ZURECK, Alexander.
Kritische Analyse der Financial Literacy im internationalen Vergleich. 2015.


more

 

LEMESHKO, Oleksandra - REJNUŠ, Oldřich.
Modeling the Size of the Mutual Fund Industry in Countries of Central and Eastern Europe. Financial Assets and Investing, Brno, ESF, Masaryk University. ISSN 1804-5081, 2015, vol. Volume 6, no. Issue 1, pp. 7-34.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - VALOUCH, Petr.
Motives for Combinations of Trading Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 271-280.


more

 

CUPAL, Martin - DEEV, Oleg - LINNERTOVÁ, Dagmar.
The Poisson regression analysis of flood occurrence. In Procedia - Finance and Economics. Turkey : Elsevier, 2015. pp. 1-4. 2014, Rome.


more

 

HORVÁTOVÁ, Eva - SCHWARZOVÁ, Mária - HORVÁT, Ján.
Theoretical and practical aspects of liquidity measurement and Basle III. In Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries". Vyd. první. Bratislava : edited by Eva Horvátová and Jana Kotlebová, Proceedings of the 8-th International Conference on Currency, Banking and International Finance, "The Role of Financial Sector in Supportiong of Economic Recovery of CEE Countries", 2015. ISBN 978-80-225-4034-6, pp. 111 - 121. 10.11.2014, Bratislava.


more

 

DVOŘÁK, Jiří.
Úloha managementu v elektronickém bankovnictví nové ekonomiky. In Nové trendy 2014. Znojmo : Soukromá Vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87314-67-8, pp. 332-336. 13.11.2014, Znojmo.


more

 

HORVÁTOVÁ, Eva.
Vývoj bankového systému na Slovensku po roku 1989. In Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore. Vyd. 1. Bratislava : Národná banka Slovenska v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2015. Centrálne bankovníctvo v stredoeurópskom priestore, ISBN 978-80-8043-202-7, pp. 192-204.


more