Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2610
Pedagogičtí pracovníci:249
Profesoři:41
Docenti:42
Odborní asistenti:93
Asistenti:63
Lektoři:10
Odborní a techničtí pracovníci:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:74
Celkový počet vyučujících:4120
zaměstnanců:259
studentů:127
externistů:44
Celkový počet studentů:2710
doktorské studijní programy:2710
z toho v kombinované formě:132

* platné ke dni 24.5.2015