Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:238
Pedagogičtí pracovníci:227
Profesoři:41
Docenti:20
Odborní asistenti:104
Asistenti:52
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:32
Celkový počet vyučujících:3315
zaměstnanců:227
studentů:86
externistů:32
Celkový počet studentů:2710
doktorské studijní programy:2710
z toho v kombinované formě:121

* platné ke dni 15.9.2014