Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2511
Pedagogičtí pracovníci:2410
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:136
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:65
Celkový počet vyučujících:4320
zaměstnanců:2410
studentů:146
externistů:65
Celkový počet studentů:249
doktorské studijní programy:249
z toho v kombinované formě:92

* platné ke dni 29.5.2016