Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:216
Pedagogičtí pracovníci:205
Profesoři:41
Docenti:20
Odborní asistenti:93
Asistenti:41
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:21
Celkový počet vyučujících:3112
zaměstnanců:205
studentů:96
externistů:21
Celkový počet studentů:2710
doktorské studijní programy:2710
z toho v kombinované formě:121

* platné ke dni 3.9.2014