Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2410
Pedagogičtí pracovníci:239
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:125
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:75
Celkový počet vyučujících:4419
zaměstnanců:239
studentů:156
externistů:75
Celkový počet studentů:249
doktorské studijní programy:249
z toho v kombinované formě:92

* platné ke dni 30.4.2016