Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:247
Pedagogičtí pracovníci:226
Profesoři:52
Docenti:20
Odborní asistenti:92
Asistenti:52
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:21
Celkový počet externích pracovníků:21
Celkový počet vyučujících:3312
zaměstnanců:236
studentů:85
externistů:21
Celkový počet studentů:249
doktorské studijní programy:249
z toho v kombinované formě:111

* platné ke dni 25.4.2014