Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2510
Pedagogičtí pracovníci:249
Profesoři:41
Docenti:31
Odborní asistenti:104
Asistenti:63
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:43
Celkový počet vyučujících:3315
zaměstnanců:238
studentů:75
externistů:32
Celkový počet studentů:259
doktorské studijní programy:259
z toho v kombinované formě:111

* platné ke dni 22.12.2014