Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2511
Pedagogičtí pracovníci:2410
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:136
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet vyučujících:3916
zaměstnanců:2410
studentů:156
Celkový počet studentů:249
doktorské studijní programy:249
z toho v kombinované formě:92

* platné ke dni 2.7.2016