Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2410
Pedagogičtí pracovníci:239
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:125
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:65
Celkový počet vyučujících:3918
zaměstnanců:228
studentů:126
externistů:65
Celkový počet studentů:269
doktorské studijní programy:269
z toho v kombinované formě:101

* platné ke dni 10.2.2016