Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:237
Pedagogičtí pracovníci:226
Profesoři:52
Docenti:20
Odborní asistenti:113
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet vyučujících:3212
zaměstnanců:226
studentů:106
Celkový počet studentů:228
doktorské studijní programy:228
z toho v kombinované formě:90

* platné ke dni 21.8.2014