Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2610
Pedagogičtí pracovníci:249
Profesoři:41
Docenti:42
Odborní asistenti:93
Asistenti:63
Lektoři:10
Odborní a techničtí pracovníci:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:33
Celkový počet vyučujících:3215
zaměstnanců:248
studentů:65
externistů:22
Celkový počet studentů:259
doktorské studijní programy:259
z toho v kombinované formě:111

* platné ke dni 25.1.2015