Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2511
Pedagogičtí pracovníci:2410
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:136
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:74
Celkový počet vyučujících:3918
zaměstnanců:239
studentů:115
externistů:54
Celkový počet studentů:229
doktorské studijní programy:229
z toho v kombinované formě:81

* platné ke dni 23.10.2016