Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2510
Pedagogičtí pracovníci:249
Profesoři:41
Docenti:42
Odborní asistenti:104
Asistenti:52
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet vyučujících:3817
zaměstnanců:249
studentů:148
Celkový počet studentů:2910
doktorské studijní programy:2910
z toho v kombinované formě:111

* platné ke dni 29.8.2015