Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2410
Pedagogičtí pracovníci:239
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:104
Asistenti:52
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:43
Celkový počet vyučujících:3716
zaměstnanců:228
studentů:115
externistů:43
Celkový počet studentů:279
doktorské studijní programy:279
z toho v kombinované formě:101

* platné ke dni 7.10.2015