Katedra financí

Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:2511
Pedagogičtí pracovníci:2410
Profesoři:31
Docenti:42
Odborní asistenti:136
Asistenti:31
Lektoři:10
Ostatní zaměstnanci:11
Celkový počet externích pracovníků:10
Celkový počet vyučujících:3716
zaměstnanců:2410
studentů:136
Celkový počet studentů:239
doktorské studijní programy:239
z toho v kombinované formě:81

* platné ke dni 29.8.2016