Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2016: 28

 

KUNC, Josef - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - MARYÁŠ, Jaroslav.
Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 27-41.


more

 

KUNC, Josef - DVOŘÁK, Zdeněk.
Atraktivita brněnských nákupních center pro teenagery: Vaňkovka nebo Olympia. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 556-564. 2016, Čejkovice.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Development of Innovation Cooperation via Competence Centres. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 455-462. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

TÓTHOVÁ, Dominika - TURČÍNEK, Jan.
Ekologická stopa a ekonomický růst: platí environmentální Kuznetsova křivka?. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 634 - 640. 2016, Čejkovice.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
European Integration in Rural Areas Through Local Action Groups - Complexity of the Implementation of Local Development in the Czech Republic. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 679-688. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Finanční alokace strukturálních fondů v Českých regionech. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. STUDIA (monografie), ISBN 978-80-87472-99-6, pp. 49-57.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy, Slovenia. ISSN 2385-8052, 2016, vol. Volume 62, no. Issue 1, pp. 46-55.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Influence of Competence Centres on the Development of Innovations. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 1130-1137. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka - GAŠOVÁ, Kateřina.
Inovační systém regionu Tampere jako příklad dobré praxe pro Jihomoravský kraj. Acta academica karviniensia. ISSN 1212-415X, 2016, vol. XVI, no. 1, pp. 30 - 44.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Inovační vouchery v evropských regionech jako inspirace pro ČR. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd AUSPICIA, České Budějovice, VŠERS v Českých Budějovicích. ISSN 1214-4967, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 65-77.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Instruments for Innovation Support and Their Classification: an Example of Instruments used in European Countries. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 239-246. 2016, Ostrava.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - HRŮZA, Filip - PAŘIL, Vilém.
Jak udělat kariéru ve státní správě 2016. 2016. CZE, Brno. 26.4.2016 - 26.4.2016, National Activity.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - PAŘIL, Vilém.
Long run impacts assessment of planned key road connection between Austria and the Czech Republic. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 691-698. 2016, Čejkovice.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Modern Trends in Environmental Economics. Vyd. 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 7 pp.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, pp. 260-268.


more

 

MACUROVÁ, Iveta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava - PAŘIL, Vilém.
Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji v roce 2016. 2016. CZE, Brno. 18.4.2016 - 18.4.2016, European Activity.


more

 

DVOŘÁK, Zdeněk - TONEV, Petr.
Problematika vymezování metropolitních oblastí na území České republiky s důrazem na Brno a Ostravu. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 589-594. 2016, Čejkovice.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Přínosy benchmarkingu pro úřady měst v ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 727-732. Čejkovice.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační agentury v krajích ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 309-317. 15.6.2016, Čejkovice.


more

 

PAŘIL, Vilém - NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Rozvoj venkovských obcí při začleňování do měst - Brno Komín 2016. 2016. CZE, Brno. 9.5.2016 - 9.5.2016, European Activity.


more

 

KURKA, Bohumil - KUNC, Josef.
Severočeský hnědouhelný revír a jeho ekonomická, sociální a ekologická nestabilita. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 673-681. 2016, Čejkovice.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - NAVRÁTIL, Josef - OSMAN, Robert - TUREČKOVÁ, Kamila - REED, Matthew.
Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production, Netherlands, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0959-6526, 2016, vol. 118, no. 118 (2016), pp. 78-87.


more

 

VITURKA, Milan.
Teoretická východiska a zobecnění výsledků modelování regionálního rozvoje České republiky. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 22-27. 2016, Čejkovice.


more

 

BOBKOVÁ, Markéta.
Využití teorie her v konceptu destination governance. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 962-968. 2016, Čejkovice.


more

 

WINKLEROVÁ, Lucie.
Vztah mezi podporou výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 296-301. 15.6.2016, Čejkovice.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír.
Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 289-295. 15.6.2016, Čejkovice.


more