Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2016: 44

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30

 

ERLEBACH, Martin - TOMÁŠ, Martin - TONEV, Petr.
A functional interaction approach to the definition of meso regions: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24/2016, no. 2, p. 37-46.


more

 

KUNC, Josef - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - BARLÍK, Peter - MARYÁŠ, Jaroslav.
Are there differences in the attractiveness of shopping centres? Experiences from the Czech and Slovak Republics. Moravian Geographical Reports, AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences. ISSN 1210-8812, 2016, vol. 24, no. 1, pp. 27-41.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - KRÁLOVÁ, Maria.
Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Romania. ISSN 1842-2845, 2016, vol. 2016, no. 49E, pp. 169-186.


more

 

book coverKUNC, Josef - DVOŘÁK, Zdeněk.
Atraktivita brněnských nákupních center pro teenagery: Vaňkovka nebo Olympia. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 556-564. 2016, Čejkovice.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Development of Innovation Cooperation via Competence Centres. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 455-462. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

book coverŠAUER, Martin.
Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 977-983. 2016, Čejkovice.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika - TURČÍNEK, Jan.
Ekologická stopa a ekonomický růst: platí environmentální Kuznetsova křivka?. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 634 - 640. 2016, Čejkovice.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
European Integration in Rural Areas Through Local Action Groups - Complexity of the Implementation of Local Development in the Czech Republic. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 679-688. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Finanční alokace strukturálních fondů v Českých regionech. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. STUDIA (monografie), ISBN 978-80-87472-99-6, pp. 49-57.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - KASAGRANDA, Anton - ŠAUER, Martin.
Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis, Bratislava, Geografický ústav SAV, Slovakia. ISSN 0016-7193, 2016, vol. 68/2016, no. 2, pp. 171-192.


more

 

KRÁLÍKOVÁ, Lucie - PAŘIL, Vilém.
Genius Loci - "Brněnský Bronx 2016". 2016. CZE, Brno. 5.10.2016 - 5.10.2016, European Activity.


more

 

KRÁLÍKOVÁ, Lucie - PAŘIL, Vilém.
Genius loci - Brno Písečník, Lesná, Divišova čtvrť. 2016. CZE, Brno. 12.10.2016 - 12.10.2016, European Activity.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy, Slovenia. ISSN 2385-8052, 2016, vol. Volume 62, no. Issue 1, pp. 46-55.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Influence of Competence Centres on the Development of Innovations. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 1130-1137. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka - GAŠOVÁ, Kateřina.
Inovační systém regionu Tampere jako příklad dobré praxe pro Jihomoravský kraj. Acta academica karviniensia. ISSN 1212-415X, 2016, vol. XVI, no. 1, pp. 30 - 44.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Inovační vouchery v evropských regionech jako inspirace pro ČR. Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd AUSPICIA, České Budějovice, VŠERS v Českých Budějovicích. ISSN 1214-4967, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 65-77.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Instruments for Innovation Support and Their Classification: an Example of Instruments used in European Countries. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 239-246. 2016, Ostrava.


more

 

TALAŠOVÁ, Marie - HRŮZA, Filip - PAŘIL, Vilém.
Jak udělat kariéru ve státní správě 2016. 2016. CZE, Brno. 26.4.2016 - 26.4.2016, National Activity.


more

 

book coverREPÍK, Ondřej.
K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15.-17.6.2016). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 1109-1118. 2016, Čejkovice.


more

 

book coverVITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - PAŘIL, Vilém.
Long run impacts assessment of planned key road connection between Austria and the Czech Republic. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvků/19th International colloquium on regional sciences, Conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 691-698. 2016, Čejkovice.


more

 

VITURKA, Milan.
Metropole Střední Evropy. 2016.


more

 

book coverŠAŠINKA, Petr.
Metropolitní dohoda jako východisko pro koordinaci rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 185-190.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Modern Trends in Environmental Economics. Vyd. 2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 7 pp.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, pp. 260-268.


more

 

book coverVYSTOUPIL, Jiří - VESELÝ, Richard.
Podpora cestovního ruchu z ROP Jihovýchod v letech 2007-2015. In XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 946-953. 2016, Čejkovice.


more

 

MACUROVÁ, Iveta - NUNVÁŘOVÁ, Svatava - PAŘIL, Vilém.
Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji v roce 2016. 2016. CZE, Brno. 18.4.2016 - 18.4.2016, European Activity.


more

 

book coverFRÁNKOVÁ, Šárka.
Politický mix pro podporu inovací a klasifikace užívaných nástrojů. In V. Klímová, V. Žítek. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 318-324. 2016, Čejkovice.


more

 

book coverDVOŘÁK, Zdeněk - TONEV, Petr.
Problematika vymezování metropolitních oblastí na území České republiky s důrazem na Brno a Ostravu. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 589-594. 2016, Čejkovice.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30