Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2015: 23

 

PAŘIL, Vilém - KUNC, Josef - ŠAŠINKA, Petr - TONEV, Petr - VITURKA, Milan.
Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica, Cluj, CLUJ UNIVERSITY PRESS, Romania. ISSN 1842-5135, 2015, vol. (10) 2015, no. 1, pp. 66-76.


more

 

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie - MADĚRYČOVÁ, Lucie.
Aktivita klastrů v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 210-216. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: International and Inter-Stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Romania. ISSN 2247-8310, 2015, vol. 2015, no. 44/E, pp. 91-107.


more

 

PAŘIL, Vilém - TÓTHOVÁ, Dominika.
Assessment of Express Road Infrastructure Conflicts with Residential Area in View of Air Pollution. In ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE. Vyd. 2015. Prague : University of Economics Prague, 2015. ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE, ISBN 978-80-86709-22-2, 8 pp.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika - PAŘIL, Vilém.
Assessment of Population Air Polution Burden in the Surroundings of D 1 Motorway. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 332-340. 2015, Šlapanice.


more

 

book coverPAŘIL, Vilém.
Dopravní infrastruktura a hluková zátěž obyvatelstva: Municipality versus regiony. In XVIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 596-602. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika.
Environmentální kvalita života v krajích České republiky - návrh a aplikace agregovaného indikátoru. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 573-578. 2015, Hustopeče.


more

 

FRANTÁL, Bohumil - GREER-WOOTTEN, Bryn - KLUSÁČEK, Petr - KREJČÍ, Tomáš - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav.
Exploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic. Cities, Amsterdam, Netherlands, Elsevier, Ltd., The Nederlands. ISSN 0264-2751, 2015, vol. 44, no. 44 (2015), pp. 9-18.


more

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav.
Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, Amsterdam, Netherlands, Elsevier Limited, The Nederlands. ISSN 0264-8377, 2015, vol. 48, pp. 309-316.


more

 

ŠIMÁČEK, Petr - SZCZYRBA, Zdeněk - ANDRÁŠKO, Ivan - KUNC, Josef.
Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie, Bratislava, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Slovakia. ISSN 0044-4863, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 74-81.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 147-166.


more

 

book coverKOVÁCSOVÁ, Lucie.
Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 188-194. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

book coverVITURKA, Milan.
Monocentrický scénář perspektivního uspořádání moravského propstoru - realistická či fiktivní představa. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : ESF MU, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 217-222. 2015, Hustopeče.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

book coverBOBKOVÁ, Markéta.
Networks and their structures in the concept of destination governance. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 666-672. 2015, Hustopeče.


more

 

book coverKUNC, Josef - TONEV, Petr.
Průmyslová brownfields v České republice: vznik, vývoj, odvětvové a regionální rozdíly. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 540-545. 2015, Hustopeče.


more

 

book coverŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační strategie jako cesta k implementaci inovační politiky. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 155-160. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - KLÍMOVÁ, Viktorie - PAŘIL, Vilém - ŽÍTEK, Vladimír.
Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno : ESF MU, 2015. 242 pp.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - KLÍMOVÁ, Viktorie - PAŘIL, Vilém - ŽÍTEK, Vladimír.
Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno : ESF MU, 2015. 218 pp.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 693-701.


more

 

PAŘIL, Vilém - TÓTHOVÁ, Dominika.
Value From Environmental and Cultural Perspectives Or Two Sides of the Same Coin. 2015.


more

 

PAŘIL, Vilém - TÓTHOVÁ, Dominika.
Value From Environmental and Cultural Perspectives Or Two Sides of the Same Coin. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, Connecticut, CT 06878, USA, World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 1307-6892, 2015, vol. 9 2015, no. 4, pp. 1240-1247.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Znalost a používání moderních přístupů k řízení veřejných organizací. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Vyd. první. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-547-9, pp. 333-339. 3.2.2015, Hradec Králové.


more