Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2014: 27

 

HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - TONEV, Petr.
A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ČERNÍK, Jakub - KUNC, Josef.
Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 613-620. 2014, Hustopeče.


more

 

TONEV, Petr.
Atlas sčítání 2011 (recenze). Praha : 2014. 2 pp. Demografie.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - KREJČÍ, Tomáš - KLUSÁČEK, Petr - DOHNAL, Tomáš - KUNC, Josef.
Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-952-0, pp. 59-65. 2014, Křtiny.


more

 

TÓTHOVÁ, Dominika.
Cost-of-Illness studie - přehled literatury. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 728-734. 2014, Hustopeče.


more

 

KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil.
Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Romania. ISSN 1842-2845, 2014, vol. 10, no. 41E, pp. 109-128.


more

 

VITURKA, Milan - KUNC, Josef - TONEV, Petr - PAŘIL, Vilém.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno : Regionální hospodářská komora Brno, 2014. 87 pp. Rozvoj aplikačního potenciálu.


more

 

VITURKA, Milan.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužností v Brněnském regionu. 2014.


more

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 605-612. 2014, Hustopeče.


more

 

KLUSÁČEK, Petr - HAVLÍČEK, Marek - DVOŘÁK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr.
From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 517-528.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - HAVLÍČEK, Marek.
Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny. Acta Pruhoniciana, Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ISSN 1805-921X, 2014, vol. 106, no. 1, pp. 35-44.


more

 

ERLEBACH, Martin - KLAPKA, Pavel - HALÁS, Marián - TONEV, Petr.
Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ČERNÍK, Jakub.
Motivation of Investors in the Process of Brownfields Remediation: the ROle of Public Opinion on the Example of the Liberec Region. In Proceedings of the 18th International Conference CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH. Vyd. 1st. edition. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 124-131. 2014, Šlapanice.


more

 

VITURKA, Milan - TÓTHOVÁ, Dominika.
Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách,. Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 29-36. 2014, Hustopeče.


more

 

ŠAŠINKA, Petr.
Několik úvodních poznámek k problematice institucionalizace metropolitních oblastí v kontextu vývoje urbanizace v České republice. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 677-682. 2014, Hustopeče.


more

 

KUNC, Josef - NAVRÁTIL, Josef - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav - HAVLÍČEK, Marek - ČERNÍK, Jakub.
Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech republic). Geographia Technica, Cluj University Press, Romania. ISSN 2065-4421, 2014, vol.  9, no. 1/2014, pp. 66-77.


more

 

ŠRANKOVÁ, Veronika.
Regional disparities in use of funds from Operational Program Environment in the Czech Republic. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 417-424. 2014, Hustopeče.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační systémy a faktory jejich úspěchu. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 201-208. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Road Infrastructure and Ecological StabilityTerritorial System - Is There Possible Synergy. In New Economic Challenges - 5th International PhD Student Conference. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 29.5.2014, Brno.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír.
Specializace, prostorová koncentrace a diverzifikace v českých a slovenských krajích. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 326-331. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

ŠAŠINKA, Petr - ZVARA, Jan.
Specifika vývoje urbanizace v ČR v kontextu utváření funkčních regionů (s důrazem na situaci v brněnské metropolitní oblasti). In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 211-219. 2014, Hradec Králové.


more

 

ZVARA, Jan - HUDEČEK, Petr - ŠAŠINKA, Petr.
STUDENTI A VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST ROZVOJE MĚSTA. European Union Knowledge Economy Review, Slovakia. ISSN 1339-2786, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 12-23. Ministry of Culture reg. No.: 04/2013.


more

 

HOLEŠINSKÁ, Andrea - NOVOTNÁ, Markéta.
TOURISM DESTINATION GOVERNANCE V KONTEXTU TEORETICKÝCH POZNATKŮ. In XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Hustopeče, 18.–20. června 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 796-801. 2014, Hustopeče.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Veřejné služby z pohledu uživatele. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 454-461. 18.6.2014, Hustopeče u Brna.


more

 

KOVÁCSOVÁ, Lucie.
Výzkumný potenciál krajů ČR. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 186-193. 18.6.2013, Hustopeče.


more