Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2015: 48

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 48 records, displayed 1 - 30

 

PAŘIL, Vilém - KUNC, Josef - ŠAŠINKA, Petr - TONEV, Petr - VITURKA, Milan.
Agglomeration effects of the Brno city (Czech Republic), as exemplified by the population labour mobility. Geographia Technica, Cluj, CLUJ UNIVERSITY PRESS, Romania. ISSN 1842-5135, 2015, vol. (10) 2015, no. 1, pp. 66-76.


more

 

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie - MADĚRYČOVÁ, Lucie.
Aktivita klastrů v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 210-216. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - TONEV, Petr - BEDNÁŘ, Marek.
An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A, SAGE. ISSN 0308-518X, 2015, vol. 47, no. 5, pp. 1175-1191.


more

 

ŠRANKOVÁ, Veronika.
Analysis of monitoring indicators of Operational Program Environment on level NUTS 3 in the Czech Republic. In ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE. Prague : Litomysl Seminar Publishing, 2015. Ed. 1, vol. 1, ISBN 978-80-86709-22-2, pp. 61-74.


more

 

FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: International and Inter-Stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Romania. ISSN 2247-8310, 2015, vol. 2015, no. 44/E, pp. 91-107.


more

 

PAŘIL, Vilém - TÓTHOVÁ, Dominika.
Assessment of Express Road Infrastructure Conflicts with Residential Area in View of Air Pollution. In ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY RESEARCH PROVIDING INFORMATION FOR DECISION MAKING: YOUNG SCHOLARS' PERSPECTIVE. Vyd. 2015. Prague : Litomysl Seminar Publishing, 2015. Ed. 1, vol. 1., ISBN 978-80-86709-22-2, pp. 86-98.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika - PAŘIL, Vilém.
Assessment of Population Air Polution Burden in the Surroundings of D 1 Motorway. In Current Trends in Public Sector Research. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 332-340. 2015, Šlapanice.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Attitudes of selected towns modern public authority management with regardst to the implemented public administration reform. In Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Vyd. první. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, pp. 650-660. 10.11.2015, Olomouc.


more

 

book coverNUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Benchmarking - praktická metoda zlepšující řízení obce nebo drahá zbytečnost?. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 434-439. 17.6.2015, Hustopeče u Brna.


more

 

ŠAUER, Martin - VYSTOUPIL, Jiří - HOLEŠINSKÁ, Andrea - PALATKOVÁ, Monika - PÁSKOVÁ, Martina - ZELENKA, Josef - FIALOVÁ, Dana - VÁGNER, Jiří - HALÁMEK, Petr - REPÍK, Ondřej - PETR, Ondřej.
Cestovní ruch. Učební text. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 477 pp.


more

 

book coverŠRANKOVÁ, Veronika.
Current trends in evaluations: Impact evaluations. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník příspěvkůI. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 275-285. 2015, Hustopeče.


more

 

book coverPAŘIL, Vilém.
Dopravní infrastruktura a hluková zátěž obyvatelstva: Municipality versus regiony. In XVIII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Vyd. 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 596-602. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

book coverTÓTHOVÁ, Dominika.
Environmentální kvalita života v krajích České republiky - návrh a aplikace agregovaného indikátoru. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 573-578. 2015, Hustopeče.


more

 

FRANTÁL, Bohumil - GREER-WOOTTEN, Bryn - KLUSÁČEK, Petr - KREJČÍ, Tomáš - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav.
Exploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic. Cities, Amsterdam, Netherlands, Elsevier, Ltd., The Nederlands. ISSN 0264-2751, 2015, vol. 44, no. 44 (2015), pp. 9-18.


more

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav.
Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, Amsterdam, Netherlands, Elsevier Limited, The Nederlands. ISSN 0264-8377, 2015, vol. 48, pp. 309-316.


more

 

ŠIMÁČEK, Petr - SZCZYRBA, Zdeněk - ANDRÁŠKO, Ivan - KUNC, Josef.
Humanizace postsocialistických sídlišť - směřování k lepší kvalitě života. Životné prostredie, Bratislava, Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, Slovakia. ISSN 0044-4863, 2015, vol. 49, no. 2, pp. 74-81.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 147-166.


more

 

book coverKOVÁCSOVÁ, Lucie.
Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 188-194. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

book coverREPÍK, Ondřej.
K problematice plánování v cestovním ruchu. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 641-649. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Koncepce a strategie rozvoje obcí. In Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. pp. 15-21.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - PAŘIL, Vilém.
Long run impacts assessment of planned R52/A5 expressway as one of two core road connections between Austria and Czech Republic. 2015.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Makroregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. pp. 135-145.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Metropolitan regions as centres of knowledge and innovation creation. In Proceedings of the ENTRENOVA -ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2015. pp. 50-56. 10.9.2015, Kotor, Montenegro.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Mezoregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. pp. 94-105.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Mikroregionální úroveň politiky a správy: Veřejná správa. In Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. pp. 50-60.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Místní akční skupiny. In Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. pp. 67-73.


more

 

book coverVITURKA, Milan.
Monocentrický scénář perspektivního uspořádání moravského propstoru - realistická či fiktivní představa. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : ESF MU, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 217-222. 2015, Hustopeče.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Možnosti a limity ekonomického hodnocení environmentálních externalit silniční dopravní infrastruktury jako podklady pro plánování dopravy. 2015.


more

 

book coverNUNVÁŘOVÁ, Svatava - PETR, Ondřej.
Netradiční pohled na definici venkova. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 499-507. 17.6.2015, Hustopeče u Brna.


more

 

book coverBOBKOVÁ, Markéta.
Networks and their structures in the concept of destination governance. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 666-672. 2015, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 48 records, displayed 1 - 30