Department of Regional Economics and Administration

Total number of titles in 2014: 41

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 41 records, displayed 1 - 30

 

HALÁS, Marián - KLAPKA, Pavel - TONEV, Petr.
A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ČERNÍK, Jakub - KUNC, Josef.
Analýza možností regenerace brownfields: příklad Libereckého kraje. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 613-620. 2014, Hustopeče.


more

 

TONEV, Petr.
Atlas sčítání 2011 (recenze). Praha : 2014. 2 pp. Demografie.


more

 

ŠAŠINKA, Petr.
Brno metropolitan area in the context of strategic planning with an emphasis on ITI tool. 2014.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - KREJČÍ, Tomáš - KLUSÁČEK, Petr - DOHNAL, Tomáš - KUNC, Josef.
Brownfields and Tourism: Contributions and Barriers from the Point of View of Tourists. In Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-952-0, pp. 59-65. 2014, Křtiny.


more

 

TÓTHOVÁ, Dominika.
Cost-of-Illness studie - přehled literatury. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 728-734. 2014, Hustopeče.


more

 

KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil.
Destiny of urban brownfields: spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Romania. ISSN 1842-2845, 2014, vol. 10, no. 41E, pp. 109-128.


more

 

VITURKA, Milan - KUNC, Josef - TONEV, Petr - PAŘIL, Vilém.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužnost jako limitující faktor rozvoje podnikání v brněnském regionu. Brno : Regionální hospodářská komora Brno, 2014. 87 pp. Rozvoj aplikačního potenciálu.


more

 

VITURKA, Milan.
Dopravní dostupnost a dopravní obslužností v Brněnském regionu. 2014.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Excelentní výzkumná infrastruktura v českých krajích. In Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0729-4, pp. 137-145. 5.11.2014, Nitra.


more

 

OSMAN, Robert - FRANTÁL, Bohumil - KUNC, Josef - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav.
Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 605-612. 2014, Hustopeče.


more

 

book coverNEMEC, Juraj - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - KLAZAR, Stanislav - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - GREGA, Matúš.
Fiscal imbalances: How Should Public Finance React?. In European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th Internat ional Scientific Conferenc. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7153-7, pp. 425-432. 2014, Lednice.


more

 

KLUSÁČEK, Petr - HAVLÍČEK, Marek - DVOŘÁK, Petr - KUNC, Josef - MARTINÁT, Stanislav - TONEV, Petr.
From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfields Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 517-528.


more

 

PAŘIL, Vilém.
Hodnocení dopadů dálnic a rychlostních silnic z hlediska nároků na zábor lesa. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Vyd. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 596-604. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 

VITURKA, Milan.
Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 385-392. 2014, Hustopeče.


more

 

MARTINÁT, Stanislav - DVOŘÁK, Petr - KLUSÁČEK, Petr - KUNC, Josef - HAVLÍČEK, Marek.
Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny. Acta Pruhoniciana, Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. ISSN 1805-921X, 2014, vol. 106, no. 1, pp. 35-44.


more

 

ŠRANKOVÁ, Veronika - TÓTHOVÁ, Dominika.
Implementation of the Operational Program Environment in Ostrava. In New Economic Challenges 5th International PhD Student Conference, Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7140-7, pp. 23-34. 29.5.2014, Ekonomicko-správní fakulta MU.


more

 

ERLEBACH, Martin - KLAPKA, Pavel - HALÁS, Marián - TONEV, Petr.
Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 715-721. 2014, Hustopeče.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Inovace v sociálním podnikání. In Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. Zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0748-8, pp. 1-5. 6.11.2014, Banská Bystrica.


more

 

FRÁNKOVÁ, Šárka.
Inovační vouchery v regionech České republiky. In Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Univerzita Konštantína filozófa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0729-4, pp. 31 - 38. 5.11.2014, Nitra.


more

 

NUNVÁŘOVÁ, Svatava.
Local action groups – entities of rural development. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. 6 pp. 19.11.2014, Brno.


more

 

ČERNÍK, Jakub.
Motivation of Investors in the Process of Brownfields Remediation: the ROle of Public Opinion on the Example of the Liberec Region. In Proceedings of the 18th International Conference CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH. Vyd. 1st. edition. Brno : Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 124-131. 2014, Šlapanice.


more

 

ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - ORVISKÁ, Marta - NEMEC, Juraj.
Možnosti a úskalí reakce na současnou globální krizi prostřednictvím veřejných rozpočtů. In Makro- a mikroekonomické aspekty globalizace, růstu, rozvoje a konkurenceschopnosti: vybrané problémy ve světle institucionálního uspořádání. Vyd. 1. Praha : Melandrium, 2014. Melandrium, ISBN 978-80-87990-00-1, pp. 212-231.


more

 

OPLUŠTILOVÁ, Irena.
Možnosti hodnocení zadluženosti obcí na příkladu obcí Jihomoravského kraje. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 485-495. 2014, Hustopeče.


more

 

VITURKA, Milan - TÓTHOVÁ, Dominika.
Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách,. Sborník přípsěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 29-36. 2014, Hustopeče.


more

 

ŠAŠINKA, Petr.
Několik úvodních poznámek k problematice institucionalizace metropolitních oblastí v kontextu vývoje urbanizace v České republice. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 677-682. 2014, Hustopeče.


more

 

KUNC, Josef - NAVRÁTIL, Josef - TONEV, Petr - FRANTÁL, Bohumil - KLUSÁČEK, Petr - MARTINÁT, Stanislav - HAVLÍČEK, Marek - ČERNÍK, Jakub.
Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech republic). Geographia Technica, Cluj University Press, Romania. ISSN 2065-4421, 2014, vol.  9, no. 1/2014, pp. 66-77.


more

 

PETR, Ondřej.
Prostorová diferenciace demografického vývoje: příklad okresů Bruntál, Trutnov a Hodonín. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 690-700. 2014, Hustopeče.


more

 

ŠRANKOVÁ, Veronika.
Regional disparities in use of funds from Operational Program Environment in the Czech Republic. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 417-424. 2014, Hustopeče.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační systémy a faktory jejich úspěchu. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 201-208. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 41 records, displayed 1 - 30