Department of Corporate Economy

Head:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.econ.muni.cz/katedry/katedra-podnikoveho-hospodarstvi/

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Associate Professors:Assoc. Prof. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Assoc. Prof. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Assistant Professors:Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Dr. rer. soc. oec. Eva Gatarik
Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Instructors:* Ing. Ivana Jašková
Ing. Mgr. Michal Krčál
Ing. Peter Marinič
Ing. Petr Mikuš
Ing. Jana Pokorná
Ing. Martina Rešlová
Mgr. Ing. Milan Sedláček
* Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Ing. Eva Švandová
Lecturers:Mgr. Ing. Jan Žák
Non-academic Staff:JUDr. Martin Landa (coordinator)
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec. (coordinator)
Ing. Jindřich Pokora (coordinator)
Vlasta Radová (secretary)
External Teachers
Ing. Mgr. Igor Ingršt
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 15

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.


* Maternity/Parental leave