Department of Corporate Economy

Head:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.econ.muni.cz/katedry/katedra-podnikoveho-hospodarstvi/

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Associate Professors:Assoc. Prof. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Assoc. Prof. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Assoc. Prof. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Assistant Professors:Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Dr. rer. soc. oec. Eva Gatarik
Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Instructors:* Ing. Ivana Jašková
Ing. Mgr. Michal Krčál
Ing. Ladislava Kuchynková
Ing. Peter Marinič
Ing. Petr Mikuš
Ing. Jana Pokorná
Ing. Martina Rešlová
Ing. Jiří Richter
Mgr. Ing. Milan Sedláček
Ing. Alena Šafrová Drášilová
Ing. Eva Švandová
Lecturers:Mgr. Ing. Jan Žák
Non-academic Staff:JUDr. Martin Landa (coordinator)
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec. (coordinator)
Ing. Jindřich Pokora (coordinator)
Vlasta Radová (secretary)
External Teachers
Vojtěch Barot
PhDr. Milada Blažková
Ing. Libor Dobrý
Ing. Mgr. Igor Ingršt
Mgr. Vladimír Marček
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec.
PhDr. Ivo Rolný, Ph.D.
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 16

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.

External People
Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

* Maternity/Parental leave