Department of Corporate Economy

Head:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.econ.muni.cz/katedry/katedra-podnikoveho-hospodarstvi/

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Professors:Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Associate Professors:Assoc. Prof. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Assoc. Prof. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Assistant Professors:Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Dr. rer. soc. oec. Eva Gatarik
Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
* Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Instructors:* Ing. Ivana Jašková
Ing. Mgr. Michal Krčál
Ing. Peter Marinič
Ing. Petr Mikuš
Ing. Jana Pokorná
Ing. Martina Rešlová
Mgr. Ing. Milan Sedláček
Ing. Eva Švandová
Lecturers:Mgr. Ing. Jan Žák
Non-academic Staff:JUDr. Martin Landa (coordinator)
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec. (coordinator)
Ing. Jindřich Pokora (coordinator)
Vlasta Radová (secretary)
External Teachers
PhDr. Milada Blažková
Ing. Mgr. Igor Ingršt
JUDr. Martin Landa
Jaromír Mazel, Ph.D., lic. oec.
Students in Doctoral Degree Programmes

The total number of doctoral students: 15

Student lists are not publicly available. You can log in to view the list.


* Maternity/Parental leave