Department of Corporate Economy

Total number of projects in 2016: 7


Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu (MUNI/A/1021/2015)
MU Investigator:Ing. Bc. Michal Ďuriník
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inovace předmětu Ekonomicko-organizační poradenství (MUNI/FR/1406/2015)
MU Investigator:Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací (MUNI/A/0909/2015)
MU Investigator:Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017 (MUNISS 2016/2017)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:10/2016 - 9/2017
Investor/Programme:Brno City Municipality / Other grant projects excluding research and development
more
MUNISS 2015/2016 (0671/2015)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:10/2015 - 9/2016
Investor/Programme:Brno City Municipality / Other grant projects excluding research and development
more
Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (GA16-16260S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/1078/2015)
MU Investigator:Ing. Peter Marinič, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more