Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2014: 54

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 54 records, displayed 1 - 30

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva.
Against Crowding out the Meaning of Meaning. In Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-63321-241-1, pp. 89-112.


more

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

PIROŽEK, Petr.
Corporate Governance from the perspective of expatriates Multinatonals Companies – a study from Czech Republic. Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2014. ISBN 978-953-6125-10-4, pp. 652 - 660. 24.4.2014, Vídeň.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dvě vývojové linie techniky. Praha : Občanské sdružení Britské listy, 2014. 15 pp.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - KRÁLOVÁ, Maria - PIROŽEK, Petr.
Expatriates in MNCs Corporate Governance and Management – Centralization, Formalization and Financial Performance: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-99-9, pp. 134 - 141. 20.3.2014, Babson College, Wellesley Massachusetts USA.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
High need for cognition amplifies the decoy effect. In The 3rd Nordic Conference on Consumer Research. Vaasa (FI) : University of Vaasa, 2014. p. 19-19. 2014, Vaasa.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?. In The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference. Vyd. Vol. 2. 2014. ISBN 978-605-86554-2-3, pp. 1021-1032. 19.6.2014, Rome, Italy. Best Paper Award.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jak je to s informační hodnotou přírody. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K ontologickému pojetí kultury. Acta Universitatis Carolinae, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 2013, no. 2, pp. 79-90.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému vědeckosti společenských věd. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Logistic Regression: An Option for a Management Research?. In Proceedings of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-61-6, pp. 348-356. 16.6.2014, London, UK.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

MIKUŠ, Petr.
Možnost rozvoje českých družstev. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference HED 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 261-267. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

REŠLOVÁ, Martina.
Multikulturní management v nadnárodních společnostech. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 33 - 39. Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef.
O smiřování kultury s přírodou. Čtyři rozhovory a tři dokumenty. Vyd. první. Brno : Miloš Vávrů, 2014. ISBN 978-80-260-6283-7, 38 pp.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef - KULHAVÝ, Viktor - OKRAJEK, Petr - KUKLA, Lubomír.
Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 13-21.


more

 

SEDLÁKOVÁ, Jitka - MÝLEK, Vojtěch - ČAPKOVÁ, Klára - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - JEŽEK, Stanislav.
Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2014. ISBN 978-80-213-2468-8, pp. 694-702.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Podniky pod zahraniční kontrolou v prostředí české ekonomiky. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 71 - 78. 2014, Hradec Králové.


more

 

MARINIČ, Peter.
Pojetí konkurenceschopnosti ve výzkumech a analýzach v rámci České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 200-205. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Aneta - PROCHÁZKA, Jakub.
Posouzení transformačního přístupu manažerů a doporučení k rozvoji: Případová studie z české banky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 153-159. 2014, Hradec Králové.


more

 

book coverZVONAŘ, Martin - KORVAS, Pavel - DOŠLA, Jan - SEBERA, Martin - HELLEBRANDT, Vladimír - PAVLÍK, Jindřich - ŠENKÝŘ, Jan - HUPKA, Dušan - MUSIL, Radek - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - OLEJNÍČEK, Lukáš.
Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno : Masarykova univerzita, 2014. neuveden pro RIV, ISBN 978-80-210-6851-3, pp. 7-67.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 54 records, displayed 1 - 30