Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2015: 20

 

MARINIČ, Peter.
Analysis of the Motivation for Business Activities. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 396-403. 2015, Modrá Harmonie.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Civilizace a příroda. 2015.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Companies Approach to Reverse Flows Management: The Case of the Czech Republic. In Supply Chain Design and Management for Emerging Markets Learning from Countries and Regions. Vyd. 1st. Cham : Springer, 2015. Neuveden, ISBN 978-3-319-05765-1, pp. 311-345.


more

 

ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - BLAŽEK, Ladislav.
Comparison of Labor Productivity between Enterprises under Local and Foreign Control. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 21-26. 2015, Modrá Harmonie.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava.
Differences Between Women’s and Men’s Leadership Style. In 3rd Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2015). Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910309-85-8, pp. 160-167. New Zealand.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SOUČKOVÁ, Marie - LEUGNEROVÁ, Marcela.
Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. ISBN 978-80-210-7744-7.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - PIROŽEK, Petr - PÓČ, David.
Expatriate control in MNE subsidiaries – a CEE country as an example. In 3rd Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2015. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910309-85-8, pp. 240-247. 12.2.2015, Auckland, New Zeland.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Gamifying knowledge management systems. In International Conference Hradec Economic Days 201 5 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, 3 – 4 February 201 5 Peer - Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 95-101. 2015, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K čemu dnes potřebujeme filosofii?. Občanské sdružení Britské listy, 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava - ODEHNALOVÁ, Pavla - ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Management 1 Cvičebnice. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 173 pp.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - JIRÁSEK, Michal.
Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 544-557. 14.5.2015, Modra Harmónia.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena.
Reverse logistics management, drivers and profitability - metal versus other industries. In Metal 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger Ltd., 2015. ISBN 978-80-87294-58-1, pp. 1-5. 2.7.2015, Brno.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 645-653. 14.5.2015, Bratislava.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Start up a jejich využití pro praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 780-790. 2015.


more

 

TIMKO, Marek.
The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution). ProInflow, Masarykova univerzita. ISSN 1804-2406, 2015, vol. 6, no. 2, 9 pp.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, Praha, Psycholgický ústav akademie věd České republiky. ISSN 0009-062X, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 137-149.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Veda, ekonomika a etika. 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal). 2015.


more