Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2016: 22

 

JANOŠOVÁ, Lenka - ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Age Management Measures - a Case Study. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 81-86. 2015, České Budějovice.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove : University of Hradec Kralove, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 848-854. Hradec Kralove.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk nebo predátor?. Praha : Milan Vidlák, 2016. 6 pp.


more

 

MACHÁČOVÁ, Irma.
DOES SURVEYTAINMENT BELONG TO B2B MARKET RESEARCH?. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-0-9930368-8-0, pp. 127-136. 16.11.2015, Oxford.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Esej filozofa Šmajse o ceně práce. Praha : Dead Line Media, s.r.o., 2016.


more

 

LEŠETICKÝ, Ondřej - HAJDÍKOVÁ, Taťána - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
Gender Diversity in the Management of Hospitals in Czech Republic. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 202 - 209. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

POKORNÁ, Jana.
Impact of Activity-Based Costing on Financial Performance in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita. ISSN 1211-8516, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 643-652.


more

 

PUDIL, Pavel - PIROŽEK, Petr - SOMOL, Petr - KOMARKOVÁ, Lenka.
Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 290 - 297. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

JIRÁSEK, Michal.
Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading : Academic ??Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 978-1-910810-86-6, pp. 317-324. 2016, Toronto.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jaké jsou největší problémy současné civilizace?. 2016.


more

 

GATARIK, Eva - BORN, Rainer.
Making Sense of Innovation: An Epistemological Investigation of Business Continuity Practice in an Austrian SME. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
On the Principle of Evolutionary Ontology. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, Novosibirsk, Publishing House Novosibirsk State Pedagogical University, Russia. ISSN 2226-3365, 2016, vol. 1, no. 2016, pp. 78-86.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Opožděná chvála zemědělství. Praha : Litmedia, 2016. 3 pp.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
PSYCHOLOGICKÉ TEORIE A MODELY CHOVÁNÍ LIDÍ V NEZAMĚSTNANOSTI. Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR. ISSN 1804-6436, 2016, vol. 2016, no. 1, v tisku-25 pp.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. Vyd. 1. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 1-4438-8496-0, pp. 103-130.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Složí lidstvo zkoušku dospělosti?. SEdmá generace - společensko-ekologický časopis, Brno, Hnutí Duha. ISSN 1212-0499, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 43-46.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Sociální psychologie nezaměstnanosti. In Sociální psychologie. Praha : Grada, 2016. Společenské vědy, 25 pp.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
The Association of Selected Economic Parameters in Construction Output – an International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Taylor & Francis, Croatia. ISSN 1331-677X, 2016, vol. 29/2016, no. 1, pp. 18-31.


more

 

LEUGNEROVÁ, Marcela - VACULÍK, Martin - PROCHÁZKA, Jakub.
The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, USA. ISSN 1468-2389, 2016, vol. 24, no. 2, pp. 150-160.


more

 

NOVOTNÝ, Jiří.
The Process of Personnel Marketing in Management Production. In Production Management and Engineering Sciences - Scientific Publication of the International Conference on Engineering Science and Production Management. Vyd. 1. Bratislava : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, pp. 235-240.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Tři zlomy v dějinách lidstva. 2016.


more

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva - GÖLLNER, Johannes - MAK, Klaus.
Wissensmanagement im ÖBH: [META-] Heuristiken für Knowledge Monitoring (Wissenslogistik als kontinuierlicher Steuerprozess zur Generierung von Entscheidungen). Vídeň : Rakouská republika, Spolkové ministerstvo pro obranu země a sport, 2016. 70 pp. Wissensmanagement im ÖBH 3/2016.


more