Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2014: 64

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva.
Against Crowding out the Meaning of Meaning. In Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-63321-241-1, pp. 89-112.


more

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

PIROŽEK, Petr.
Corporate Governance from the perspective of expatriates Multinatonals Companies – a study from Czech Republic. Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2014. ISBN 978-953-6125-10-4, pp. 652 - 660. 24.4.2014, Vídeň.


more

 

PIROŽEK, Petr - KOMÁRKOVÁ, Lenka - LEŠETICKÝ, Ondřej.
Corporate governance nemocnic – teorie versus praxe. 2014.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dvě vývojové linie techniky. Praha : Občanské sdružení Britské listy, 2014. 15 pp.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - KRÁLOVÁ, Maria - PIROŽEK, Petr.
Expatriates in MNCs Corporate Governance and Management – Centralization, Formalization and Financial Performance: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-99-9, pp. 134 - 141. 20.3.2014, Babson College, Wellesley Massachusetts USA.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 4, pp. 749-755.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
High need for cognition amplifies the decoy effect. In The 3rd Nordic Conference on Consumer Research. Vaasa (FI) : University of Vaasa, 2014. p. 19-19. 2014, Vaasa.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva - PESCHL, Franz Markus.
Innovating Decision Support Systems to Increase the Quality and Efficiency of the Handling of Disasters. 2014.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
Innovations and Entrepreneurship at a Time of Financial Crisis in Czech and Austrian Construction Industries. In Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2014. Vyd. 1. Belfast : Dr Brendan Galbraith University of Ulster Belfast, UK, 2014. ISBN 978-1-910309-45-2, pp. 355-360. 18.9.2014, Belfast, UK.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
International recession and MINTs development: An investment opportunity to relaunch Italian companies?. In The Proceedings of 10th International Strategic Management Conference. Vyd. Vol. 2. 2014. ISBN 978-605-86554-2-3, pp. 1021-1032. 19.6.2014, Rome, Italy. Best Paper Award.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jak je to s informační hodnotou přírody. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K ontologickému pojetí kultury. Acta Universitatis Carolinae, Praha, Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum. ISSN 0567-8293, 2014, vol. 2013, no. 2, pp. 79-90.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Olomouc : Burian a Tichák, s.r.o., 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K problému vědeckosti společenských věd. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

KRČÁL, Michal - REŠLOVÁ, Martina.
Knowledge management and waste management: current state and implications for future research. In Proceedings of IFKAD. Matera : University of Basilicata, 2014. ISBN 978-88-96687-04-8, p. 656-676. 2014, Matera.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Logistic Regression: An Option for a Management Research?. In Proceedings of the 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-61-6, pp. 348-356. 16.6.2014, London, UK.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

MIKUŠ, Petr.
Možnost rozvoje českých družstev. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference HED 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 261-267. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

REŠLOVÁ, Martina.
Multikulturní management v nadnárodních společnostech. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 33 - 39. Hradec Králové.


more

 

TIMKO, Marek.
Návrh evolučně ontologického řešení Capurrova informačního trilematu. In Evoluční ontologie a společenské vědy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6929-9, pp. 29-40.


more

 

ŠMAJS, Josef.
O smiřování kultury s přírodou. Čtyři rozhovory a tři dokumenty. Vyd. první. Brno : Miloš Vávrů, 2014. ISBN 978-80-260-6283-7, 38 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 30