Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2016: 55

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 55 records, displayed 1 - 30

 

KLAPALOVÁ, Alena.
A framework of systematic innovative thinking for reverse flows and problem solving. In IFKAD 2016 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Matera, Italy : Institute of Knowledge Asset Management, 2016. ISBN 978-88-96687-09-3, pp. 523-535. 15.6.2016, Dresden, Germany.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Age Management Measures - a Case Study. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2016. ISBN 978-80-7394-536-7, pp. 81-86. 2015, České Budějovice.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - REICHEL, Vlastimil.
An Attitude towards Age Stereotypes among Older Workers - a Case Study. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, pp. 11-18. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

KRAJINA, Anida - MLADENOVIĆ, Dušan - RATILLA, Mark - KUNZE, Julia.
Collecting online behavioural empirical data in order to utilize social media presence. In Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity. Dresden, Germany : Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 2016. ISBN 978-88-96687-09-3, pp. 1681-1699. 15.6.2016, Dresden University of Technology.


more

 

DOČEKALOVÁ, Soňa - VACULÍK, Martin - PROCHÁZKA, Jakub.
Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership & Governance. Reading, UK : ACPI, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 76-83.


more

 

MARINIČ, Peter.
Customer Satisfaction and Financial Performance. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016: Conference Proceedings. Vyd. 1st ed. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, pp. 229-235. 2016, Albena.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Vyd. 1. Sofia : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, pp. 829-837. 24.8.2016, Albena.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove : University of Hradec Kralove, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 848-854. Hradec Kralove.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk nebo predátor?. Praha : Milan Vidlák, 2016. 6 pp.


more

 

MACHÁČOVÁ, Irma.
DOES SURVEYTAINMENT BELONG TO B2B MARKET RESEARCH?. Oxford : FLE Learning Ltd, 2016. ISBN 978-0-9930368-8-0, pp. 127-136. 16.11.2015, Oxford.


more

 

KRAJINA, Anida - KARALIĆ, Vildana.
Drivers of Consumer Decision Making - Comparative Analysis of Behavioral and Neuroeconomics Models. In 19th Eurasia Business and Economics Society Conference. Istanbul, Turkey : EBES, 2016. ISBN 978-605-84468-5-4, pp. 1108-1115. 2016, Istanbul Technical University Faculty of Managem.


more

 

MARINIČ, Peter.
Entreprenurship: Opportunity for Young Generation. In Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Vyd. 1st ed. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. ISBN 978-1-911218-07-4, pp. 1024-1028. 2016, Jyväskylä.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Esej filozofa Šmajse o ceně práce. Praha : Dead Line Media, s.r.o., 2016.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka.
Extending the age of the economically active population as a way of adapting to an ageing workforce. In MIRDEC 2016 - Conference Proceedings. : 2016.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava.
Franchising as a viable form of business in the service sector. In CURRENT PROBLEMS OF THE CORPORATE SECTOR 2016. Bratislava, Slovak Republic : Vydavatel'stvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, 7 pp.


more

 

LEŠETICKÝ, Ondřej - HAJDÍKOVÁ, Taťána - KOMÁRKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
Gender Diversity in the Management of Hospitals in Czech Republic. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 202 - 209. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

book coverMILLOVÁ, Katarína - LACKO, David - PÁSTOROVÁ, Ivona - PECKOVÁ, Anna.
Generativita v mladé dospělosti: pilotní studie. In Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8298-4, pp. 257-263. 2015, Brno.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla.
HIDDEN THREATS IN THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT – USAGE OF COMPETITIVEINTELLIGENCE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 813-818. 5.5.2016, Bratislava.


more

 

POKORNÁ, Jana.
Impact of Activity-Based Costing on Financial Performance in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita. ISSN 1211-8516, 2016, vol. 64, no. 2, pp. 643-652.


more

 

PUDIL, Pavel - PIROŽEK, Petr - SOMOL, Petr - KOMARKOVÁ, Lenka.
Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia) : ACPI UK, 2016. ISBN 978-1-910810-84-2, pp. 290 - 297. 14.4.2016, Saint Petersburg.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační hodnota přírody. SEdmá generace - společensko-ekologický časopis, Brno, Hnutí DUHA. ISSN 1212-0499, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 49-49.


more

 

JIRÁSEK, Michal.
Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading : Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISBN 978-1-910810-86-6, pp. 317-324. 2016, Toronto.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Jaké jsou největší problémy současné civilizace?. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K podstatě evoluční ontologie. Filosofický časopis, AV ČR, Filosofický ústav. ISSN 0015-1831, 2016, vol. 64, no. 3, pp. 437-445.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K prvnímu výročí zveřejnění Ústavy Země. Brno : 2016.


more

 

GATARIK, Eva - BORN, Rainer.
Making Sense of Innovation: An Epistemological Investigation of Business Continuity Practice in an Austrian SME. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
On the Principle of Evolutionary Ontology. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin, Novosibirsk, Publishing House Novosibirsk State Pedagogical University, Russia. ISSN 2226-3365, 2016, vol. 1, no. 2016, pp. 78-86.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Opožděná chvála zemědělství. Praha : Litmedia, 2016. 3 pp.


more

 

KRAJINA, Anida.
Potential of neuromarketing methods usage in the online consumer behaviour research. 2016.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Predátorská civilizace zpustošila svět. Praha : OUR MEDIA a.s., 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 55 records, displayed 1 - 30