Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2014: 22

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

HAJDÍKOVÁ, Táňa - KOMARKOVÁ, Lenka - PIROŽEK, Petr.
KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 254-261. 2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHÁNEK, Petr.
Konkurenceschopnost z pohledu podniku i jeho zákazníků. In Hradecké ekonomické dny 2014. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 146-152. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Michal.
Methods for Justification and Assessment of Enterprise Information Portals: Review and Implications. In Hradec Economic Days 2014 Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-369-7, pp. 350-356. 2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor.
Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 116-122. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

REŠLOVÁ, Martina.
Multikulturní management v nadnárodních společnostech. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 33 - 39. Hradec Králové.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef - KULHAVÝ, Viktor - OKRAJEK, Petr - KUKLA, Lubomír.
Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 13-21.


more

 

MARINIČ, Peter.
Pojetí konkurenceschopnosti ve výzkumech a analýzach v rámci České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 200-205. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHOMELOVÁ, Aneta - PROCHÁZKA, Jakub.
Posouzení transformačního přístupu manažerů a doporučení k rozvoji: Případová studie z české banky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 153-159. 2014, Hradec Králové.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - RICHTER, Jiří - POKORNÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Maria.
Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 286-294. 2014, Wellesley.


more

 

POKORA, Jindřich.
Rethinking Liquidity Ratios: The Case of Manufacturing in the Czech Republic. In The International Conference Hradec Economic Days 2014, Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part V. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 169-175. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

KULHAVÝ, Viktor - LYSOŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Jakub - WYROBKOVÁ, Adriana.
Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.


more

 

LYSOŇKOVÁ, Eva.
Svobodné firmy v teorii a v praxi. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 157-164. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
The University-industry Cooperation and its Practical Application in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1877-0428, 2014, vol. 106/2013, no. 36/2013, pp. 3095 - 3105.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - SMUTNÝ, Petr - VACULÍK, Martin.
Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 465-469. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠMAJS, Josef - LESŇÁK, Slavomír.
Uporiadanie verejnej prednášky a besedy na tému: K problému vedeckosti spoločenských vied. 2014. Bratislava. 16.1.2014 - 16.1.2014.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Uvedením podřadného výrobku ke zvýšení tržního podílu. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 197-203. 2014, Hradec Králové.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Vnitropodnikové faktory environmentální výkonnosti organizace. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 257-262. 2014, Hradec Králové.


more