Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2015: 38

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 38 records, displayed 1 - 30

 

ŠMAJS, Josef.
A Constituion for the Earth. Vyd. 1. Banská Bystrica : Vydavatel'stvo PRO, 2015. 180 pp. Na pomoc vzdělávání.


more

 

MARINIČ, Peter.
Analysis of the Motivation for Business Activities. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 396-403. 2015, Modrá Harmonie.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Civilizace a příroda. 2015.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Co je evoluční ontologie?. 2015.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Companies Approach to Reverse Flows Management: The Case of the Czech Republic. In Supply Chain Design and Management for Emerging Markets Learning from Countries and Regions. Vyd. 1st. Cham : Springer, 2015. Neuveden, ISBN 978-3-319-05765-1, pp. 311-345.


more

 

ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - BLAŽEK, Ladislav.
Comparison of Labor Productivity between Enterprises under Local and Foreign Control. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 21-26. 2015, Modrá Harmonie.


more

 

PIROŽEK, Petr - KOMARKOVÁ, Lenka - LEŠETICKÝ, Ondřej - HAJDÍKOVÁ, Taťana.
Corporate governance in Czech hospitals after the transformation. Health Policy, Dorchetser UK, The Dorset Press, Great Britain. ISSN 0168-8510, 2015, vol. 119, no. 8, pp. 1086 - 1095.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Člověk, příroda a technologie - role zemědělce. 2015.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava.
Differences Between Women’s and Men’s Leadership Style. In 3rd Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2015). Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910309-85-8, pp. 160-167. New Zealand.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 1013-1021.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SOUČKOVÁ, Marie - LEUGNEROVÁ, Marcela.
Encyklopedie psychologie práce. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. ISBN 978-80-210-7744-7.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - PIROŽEK, Petr - PÓČ, David.
Expatriate control in MNE subsidiaries – a CEE country as an example. In 3rd Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2015. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910309-85-8, pp. 240-247. 12.2.2015, Auckland, New Zeland.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr.
FAMILY BUSINESSES IN THE CORPORATE GOVERNANCE OF MNCS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 3, pp. 979-984.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Filozofický koncept Ústavy Země. Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog, Bratislava, Burian a Tichák s.r.o. ISSN 1210-1222, 2015, vol. 45, no. 3, pp. 67-70.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Filozofický koncept Ústavy Země. Sedmá generace, Brno, Hnutí Duha. ISSN 1212-0499, 2015, vol. 24, no. 2, pp. 42-43.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Gamifying knowledge management systems. In International Conference Hradec Economic Days 201 5 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, 3 – 4 February 201 5 Peer - Reviewed Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-549-3, pp. 95-101. 2015, Hradec Králové.


more

 

GATARIK, Eva - KULHAVÝ, Viktor.
How (not) to innovate towards sustainable enterprise models: Lessons from an explanatory case study. In IFKAD 2015 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari : Institute for Knowledge Asset Management, 2015. ISBN 978-88-96687-07-9, p. 2253-2262. 10.6.2015, Bari, Itálie.


more

 

GATARIK, Eva - KULHAVÝ, Viktor.
In dubio pro reo: Overruling Rules. In Management International Conference 2015: Managing Sustainable Growth. Portorož, Slovinsko : 2015. ISBN 978-961-266-180-9, p. 18-18. 28.5.2015, Portorož, Slovinsko.


more

 

ŠMAJS, Josef.
K čemu dnes potřebujeme filosofii?. Občanské sdružení Britské listy, 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 93-102.


more

 

KUCHYNKOVÁ, Ladislava - ODEHNALOVÁ, Pavla - ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva.
Management 1 Cvičebnice. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 173 pp.


more

 

GATARIK, Eva.
Nezaměstnanost v Rakousku: Zpráva z praxe k ukazatelům současnosti. Psychologie pro praxi, Praha, Karolinum. ISSN 1803-8670, 2015, vol. Neuveden, no. 1-2, pp. 65-71.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
Pracovní schopnosti a věk. Praha : Karlova univerzita Praha, 2015. 2015, Praha, Filozofická fakulta KU.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - KULHAVÝ, Viktor - JIRÁSEK, Michal.
Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 544-557. 14.5.2015, Modra Harmónia.


more

 

MEŠTEROVÁ, Jana - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, USA. ISSN 2168-0787, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 109-122.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena.
Reverse logistics management, drivers and profitability - metal versus other industries. In Metal 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava : Tanger Ltd., 2015. ISBN 978-80-87294-58-1, pp. 1-5. 2.7.2015, Brno.


more

 

SUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 645-653. 14.5.2015, Bratislava.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Start up a jejich využití pro praxi. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 780-790. 2015.


more

 

ŠVANDOVÁ, Eva - SUCHÁNEK, Petr.
The applicability of selected financial metrics in evaluating purhasing performance. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. Vyd. 1. Sofia : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015. ISBN 978-619-7105-47-6, pp. 419-426. 26.8.2015, Albena.


more

 

TIMKO, Marek.
The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution). ProInflow, Masarykova univerzita. ISSN 1804-2406, 2015, vol. 6, no. 2, 9 pp.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 38 records, displayed 1 - 30