Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2016: 6

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove : University of Hradec Kralove, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 848-854. Hradec Kralove.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Opožděná chvála zemědělství. Praha : Litmedia, 2016. 3 pp.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena.
PSYCHOLOGICKÉ TEORIE A MODELY CHOVÁNÍ LIDÍ V NEZAMĚSTNANOSTI. Československá psychologie, Praha, Psychologický ústav AV ČR. ISSN 1804-6436, 2016, vol. 2016, no. 1, v tisku-25 pp.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - ŠKAPA, Radoslav.
Reverse Logistics: The Difference between Service and Manufacturing Industry. In Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective. Vyd. 1. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Neuveden, ISBN 1-4438-8496-0, pp. 103-130.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - PIROŽEK, Petr - KOMÁRKOVÁ, Lenka.
The Association of Selected Economic Parameters in Construction Output – an International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Taylor & Francis, Croatia. ISSN 1331-677X, 2016, vol. 29/2016, no. 1, pp. 18-31.


more

 

NOVOTNÝ, Jiří.
The Process of Personnel Marketing in Management Production. In Production Management and Engineering Sciences - Scientific Publication of the International Conference on Engineering Science and Production Management. Vyd. 1. Bratislava : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, pp. 235-240.


more