Department of Corporate Economy

Total number of titles in 2014: 95

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 1 - 30

 

BORN, Rainer - GATARIK, Eva.
Against Crowding out the Meaning of Meaning. In Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, 2014. Neuveden, ISBN 978-1-63321-241-1, pp. 89-112.


more

 

RICHTER, Jiří.
Aplikace modifikovaného neoklasického modelu firmy na české pivovarnictví. In Sborník recenzovaných příspěvků Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Vyd. 1. Hradec Králové : Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, pp. 40-47. 2014, Hradec Králové.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Asymmetric Dominance Effect in Choice. 2014.


more

 

VACULÍK, Martin - PROCHÁZKA, Jakub - SMUTNÝ, Petr.
Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-910309-75-9, pp. 337-344. 2014, Zagreb.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
Context effects in consumer decision making. 2014.


more

 

PIROŽEK, Petr.
Corporate Governance from the perspective of expatriates Multinatonals Companies – a study from Czech Republic. Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2014. ISBN 978-953-6125-10-4, pp. 652 - 660. 24.4.2014, Vídeň.


more

 

PIROŽEK, Petr - KOMÁRKOVÁ, Lenka - LEŠETICKÝ, Ondřej.
Corporate governance nemocnic – teorie versus praxe. 2014.


more

 

HÁLEK, Ivan.
ČESKÝ MANAGEMENT V EVROPSKÉ KULTUŘE. 1. vyd. Brno : Tribun EU s.r.o., 2014. 224 pp. ISBN 978-80-263-0718-1.


more

 

SMUTNÝ, Petr - PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin.
Developing managerial competency model. In Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-370-3, pp. 309 - 315. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

KRČÁL, Michal.
Difference between information management and knowledge management: review of literature. In Knowledge for Market Use 2014: Media and Communication in the 21st Century. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-87533-07-9, pp. 120-125. 2014, Olomouc.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dokážeme smířit technosféru s biosférou?. Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dokedy ešte?. Bratislava : ABB, s.r.o., 2014. 3 pp.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-910309-75-9, pp. 270-277. 2014, Zagreb.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Dvě vývojové linie techniky. ČR : Občanské sdružení Britské listy, 2014.


more

 

MARČEK, Vladimír - URBÁNEK, Tomáš.
Efektivita kognitivního tréninku v kontextu teorie PSI (Personal systems interaction theory). 2014.


more

 

MARČEK, Vladimír - URBÁNEK, Tomáš.
Efektivita kognitivního tréninku z hlediska osobnostních rysů - předběžné výsledky. In Sociální procesy a osobnost - Sborník příspěvků. Brno : 2014. ISBN 978-80-86174-21-1, p. 205-209.


more

 

PROCHÁZKA, Jakub - VACULÍK, Martin - SMUTNÝ, Petr.
Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Psychológia práce a organizácie 2014. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-89524-15-0, pp. 218-226. 2014, Stará Lesná.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Effectiveness in reverse logistics programs: factors of strategic motivation and knowledge management. In TMS - management studies international conference. Vyd. 1. Faro : University of the Algarve, School of Management, Hospitality and Tourism, 2014. ISBN 978-989-8472-54-0, p. 191-191. 26.11.2014, Olhao.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Evaluation of the construction industry’s economic situation and expected development according to managers of SMBs. Central European Journal of Management, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 2336-2693, 2014, vol. 1., no. 1., pp. 49-64.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Evoluční ontologie a problém vědeckosti vědy. In Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6929-9, pp. 13-22. 28.3.2014, Brno.


more

 

TIMKO, Marek - MOUDR, Vratislav - BINKA, Bohuslav (Eds.).
Evoluční ontologie a společenské vědy. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 167 pp. ISBN 978-80-210-6929-9.


more

 

BINKA, Bohuslav - ŠMAJS, Josef - VIŠŇOVSKÝ, Emil - BARTOŠ, Vít - CHOLUJ, Vladimír - JANÁK, Dušan - JEMELKA, Petr - LESŇÁK, Slavomír - LYSÝ, Jozef - MOUDR, Vratislav - PETÁKOVÁ, Zdeňka - ŠKORPÍKOVÁ, Zuzana - TIMKO, Marek - VLADYKOVÁ, Ĺubov.
Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 167 pp. ISBN 978-80-210-6929-9.


more

 

KLAPALOVÁ, Alena - KRÁLOVÁ, Maria - PIROŽEK, Petr.
Expatriates in MNCs Corporate Governance and Management – Centralization, Formalization and Financial Performance: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-99-9, pp. 134 - 141. 20.3.2014, Babson College, Wellesley Massachusetts USA.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla.
Family Business Governance in the Czech Republic. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. Vyd. 1. Zagrab : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-910309-75-9, pp. 206-211. 2014, Zagreb.


more

 

ŠKAPA, Radoslav.
Formalized Planning and Its Connection With the Development of Reverse Logistics: the Case of Services. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2014, vol. 62, no. 4, pp. 749-755.


more

 

ŽÁKOVÁ TALPOVÁ, Sylva - SCALERA, Francesco.
Further insights into assessing performance in the subsidiaries of MNEs. International Journal of Business Performance Management, Great Britain. ISSN 1368-4892, 2014, vol. 16 2015, no. 1, pp. 56-66.


more

 

ĎURINÍK, Michal.
High need for cognition amplifies the decoy effect. In The 3rd Nordic Conference on Consumer Research. Vaasa (FI) : University of Vaasa, 2014. p. 19-19. 2014, Vaasa.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

SOMOL, Petr - PUDIL, Pavel - ČÁSTEK, Ondřej - POKORNÁ, Jana.
Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Vyd. 1. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2014. ISBN 978-1-909507-98-2, pp. 276-285. 2014, Wellesley.


more

 

ŠMAJS, Josef.
Informační technika - velká neznámá. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 1 - 30