Scientific Information Centre - Library

Total number of titles in 2016: 3

 

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha : Ikaros, 2016.


more

 

ZOUNEK, Jiří - JUHAŇÁK, Libor - STAUDKOVÁ, Hana - POLÁČEK, Jiří.
E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 280 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7552-217-7.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - GUZI, Martin - SIROVÁTKA, Tomáš.
Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2013 – 2014 v praxi : zkrácené znění. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 90 pp.


more