Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19984
Pedagogičtí pracovníci:12843
Profesoři:91
Docenti:235
Odborní asistenti:6827
Asistenti:155
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:5736
Celkový počet externích pracovníků:6121
Celkový počet vyučujících:23692
zaměstnanců:13344
studentů:4122
externistů:6226
Celkový počet studentů:30411612
bakalářské studijní programy:1629817
z toho v kombinované formě:388192
magisterské studijní programy:16180
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1141671
z toho v kombinované formě:310176
doktorské studijní programy:11044
z toho v kombinované formě:4916

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.11.2015