Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20584
Pedagogičtí pracovníci:12639
Profesoři:111
Docenti:245
Odborní asistenti:6023
Asistenti:196
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:195
Ostatní zaměstnanci:6139
Celkový počet externích pracovníků:5922
Celkový počet vyučujících:23995
zaměstnanců:13241
studentů:3117
externistů:7637
Celkový počet studentů:26441377
bakalářské studijní programy:1725853
z toho v kombinované formě:406199
magisterské studijní programy:17286
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:655402
z toho v kombinované formě:14199
doktorské studijní programy:9236
z toho v kombinované formě:3810

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.6.2015