Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21891
Pedagogičtí pracovníci:13142
Profesoři:121
Docenti:235
Odborní asistenti:6223
Asistenti:218
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:4919
Celkový počet vyučujících:23896
zaměstnanců:14048
studentů:2814
externistů:7034
Celkový počet studentů:30401635
bakalářské studijní programy:1634833
z toho v kombinované formě:395205
magisterské studijní programy:274148
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1029614
z toho v kombinované formě:252157
doktorské studijní programy:10340
z toho v kombinované formě:4713

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.2.2015