Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22094
Pedagogičtí pracovníci:13244
Profesoři:121
Docenti:203
Odborní asistenti:6224
Asistenti:2411
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:6623
Celkový počet vyučujících:22987
zaměstnanců:14549
studentů:2916
externistů:5522
Celkový počet studentů:35771888
bakalářské studijní programy:1947961
z toho v kombinované formě:572285
magisterské studijní programy:305159
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1219727
z toho v kombinované formě:335200
doktorské studijní programy:10641
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.10.2014