Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21993
Pedagogičtí pracovníci:13143
Profesoři:121
Docenti:214
Odborní asistenti:6123
Asistenti:2310
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:8536
Celkový počet vyučujících:23189
zaměstnanců:14448
studentů:3017
externistů:5724
Celkový počet studentů:33661798
bakalářské studijní programy:1801905
z toho v kombinované formě:483245
magisterské studijní programy:300157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1161697
z toho v kombinované formě:310185
doktorské studijní programy:10439
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.12.2014