Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19689
Pedagogičtí pracovníci:12745
Profesoři:102
Docenti:245
Odborní asistenti:7029
Asistenti:125
Lektoři:114
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5435
Celkový počet externích pracovníků:5817
Celkový počet vyučujících:23492
zaměstnanců:12945
studentů:4423
externistů:6124
Celkový počet studentů:28731514
bakalářské studijní programy:1575755
z toho v kombinované formě:344170
magisterské studijní programy:6635
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1134686
z toho v kombinované formě:314191
doktorské studijní programy:9838
z toho v kombinované formě:4914

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.10.2016