Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19679
Pedagogičtí pracovníci:12640
Profesoři:111
Docenti:235
Odborní asistenti:6425
Asistenti:165
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:185
Ostatní zaměstnanci:5534
Celkový počet externích pracovníků:3912
Celkový počet vyučujících:24296
zaměstnanců:13241
studentů:3418
externistů:7637
Celkový počet studentů:26031354
bakalářské studijní programy:1687834
z toho v kombinované formě:389189
magisterské studijní programy:16181
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:662402
z toho v kombinované formě:13494
doktorské studijní programy:9337
z toho v kombinované formě:3911

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.7.2015