Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19580
Pedagogičtí pracovníci:12741
Profesoři:101
Docenti:235
Odborní asistenti:6425
Asistenti:186
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:5534
Celkový počet externích pracovníků:3212
Celkový počet vyučujících:24297
zaměstnanců:13242
studentů:3519
externistů:7536
Celkový počet studentů:30961633
bakalářské studijní programy:1786883
z toho v kombinované formě:434210
magisterské studijní programy:16881
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1023621
z toho v kombinované formě:155110
doktorské studijní programy:11948
z toho v kombinované formě:5015

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 2.9.2015