Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20190
Pedagogičtí pracovníci:13047
Profesoři:102
Docenti:255
Odborní asistenti:6828
Asistenti:157
Lektoři:125
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5635
Celkový počet externích pracovníků:7335
Celkový počet vyučujících:25699
zaměstnanců:13549
studentů:4719
externistů:7431
Celkový počet studentů:19601029
bakalářské studijní programy:1008493
z toho v kombinované formě:19292
magisterské studijní programy:7537
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:772457
z toho v kombinované formě:15592
doktorské studijní programy:10542
z toho v kombinované formě:4714

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.6.2016