Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21791
Pedagogičtí pracovníci:12839
Profesoři:131
Docenti:203
Odborní asistenti:6022
Asistenti:218
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:207
Ostatní zaměstnanci:7146
Celkový počet externích pracovníků:3914
Celkový počet vyučujících:22388
zaměstnanců:13745
studentů:2413
externistů:6230
Celkový počet studentů:33891769
bakalářské studijní programy:20271004
z toho v kombinované formě:592299
magisterské studijní programy:314161
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:937562
z toho v kombinované formě:192112
doktorské studijní programy:11142
z toho v kombinované formě:4410

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.9.2014