Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19787
Pedagogičtí pracovníci:12945
Profesoři:112
Docenti:255
Odborní asistenti:7029
Asistenti:125
Lektoři:114
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5334
Celkový počet externích pracovníků:3615
Celkový počet vyučujících:256100
zaměstnanců:13347
studentů:4720
externistů:7633
Celkový počet studentů:27531429
bakalářské studijní programy:1591760
z toho v kombinované formě:323154
magisterské studijní programy:6534
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:987591
z toho v kombinované formě:13781
doktorské studijní programy:11044
z toho v kombinované formě:4713

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.8.2016