Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20186
Pedagogičtí pracovníci:12743
Profesoři:91
Docenti:255
Odborní asistenti:6627
Asistenti:145
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:207
Ostatní zaměstnanci:5736
Celkový počet externích pracovníků:3821
Celkový počet vyučujících:23795
zaměstnanců:13143
studentů:4223
externistů:6429
Celkový počet studentů:27981461
bakalářské studijní programy:1516756
z toho v kombinované formě:348169
magisterské studijní programy:13566
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1038595
z toho v kombinované formě:284161
doktorské studijní programy:10944
z toho v kombinované formě:5116

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 10.2.2016