Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21687
Pedagogičtí pracovníci:13340
Profesoři:132
Docenti:202
Odborní asistenti:5921
Asistenti:2610
Lektoři:155
Odborní a techničtí pracovníci:176
Ostatní zaměstnanci:6942
Celkový počet externích pracovníků:7828
Celkový počet vyučujících:22188
zaměstnanců:14245
studentů:2011
externistů:5932
Celkový počet studentů:32481760
bakalářské studijní programy:1652859
z toho v kombinované formě:428230
magisterské studijní programy:428211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1070654
z toho v kombinované formě:246144
doktorské studijní programy:9836
z toho v kombinované formě:4313

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.4.2014