Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22094
Pedagogičtí pracovníci:13244
Profesoři:121
Docenti:203
Odborní asistenti:6224
Asistenti:2411
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:8026
Celkový počet vyučujících:22988
zaměstnanců:14549
studentů:2916
externistů:5523
Celkový počet studentů:35341865
bakalářské studijní programy:1926950
z toho v kombinované formě:563279
magisterské studijní programy:303159
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1199715
z toho v kombinované formě:332197
doktorské studijní programy:10641
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.10.2014