Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22092
Pedagogičtí pracovníci:13041
Profesoři:121
Docenti:245
Odborní asistenti:6022
Asistenti:218
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:215
Ostatní zaměstnanci:7045
Celkový počet externích pracovníků:13235
Celkový počet vyučujících:24298
zaměstnanců:13845
studentů:2916
externistů:7537
Celkový počet studentů:27071499
bakalářské studijní programy:1420743
z toho v kombinované formě:293154
magisterské studijní programy:264144
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:927575
z toho v kombinované formě:193129
doktorské studijní programy:9637
z toho v kombinované formě:4211

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.5.2015