Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21892
Pedagogičtí pracovníci:13042
Profesoři:121
Docenti:203
Odborní asistenti:6123
Asistenti:2310
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:9637
Celkový počet vyučujících:23088
zaměstnanců:14448
studentů:3017
externistů:5623
Celkový počet studentů:34091816
bakalářské studijní programy:1829915
z toho v kombinované formě:502254
magisterské studijní programy:301158
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1174703
z toho v kombinované formě:317189
doktorské studijní programy:10540
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.11.2014