Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21687
Pedagogičtí pracovníci:13340
Profesoři:132
Docenti:202
Odborní asistenti:5820
Asistenti:2711
Lektoři:155
Odborní a techničtí pracovníci:176
Ostatní zaměstnanci:6942
Celkový počet externích pracovníků:8832
Celkový počet vyučujících:22087
zaměstnanců:14245
studentů:1910
externistů:5932
Celkový počet studentů:32951776
bakalářské studijní programy:1692873
z toho v kombinované formě:436233
magisterské studijní programy:429211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1076656
z toho v kombinované formě:248145
doktorské studijní programy:9836
z toho v kombinované formě:4313

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 18.4.2014