Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19880
Pedagogičtí pracovníci:12640
Profesoři:111
Docenti:235
Odborní asistenti:6425
Asistenti:165
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:185
Ostatní zaměstnanci:5735
Celkový počet externích pracovníků:3611
Celkový počet vyučujících:24296
zaměstnanců:13241
studentů:3418
externistů:7637
Celkový počet studentů:26071359
bakalářské studijní programy:1708845
z toho v kombinované formě:397194
magisterské studijní programy:16783
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:639394
z toho v kombinované formě:13997
doktorské studijní programy:9337
z toho v kombinované formě:3911

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 7.7.2015