Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20289
Pedagogičtí pracovníci:12946
Profesoři:91
Docenti:255
Odborní asistenti:6828
Asistenti:157
Lektoři:125
Odborní a techničtí pracovníci:218
Ostatní zaměstnanci:5635
Celkový počet externích pracovníků:7329
Celkový počet vyučujících:25598
zaměstnanců:13548
studentů:4618
externistů:7432
Celkový počet studentů:24221294
bakalářské studijní programy:1243627
z toho v kombinované formě:243123
magisterské studijní programy:12461
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:950564
z toho v kombinované formě:197119
doktorské studijní programy:10542
z toho v kombinované formě:4714

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.5.2016