Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21892
Pedagogičtí pracovníci:13042
Profesoři:121
Docenti:203
Odborní asistenti:6123
Asistenti:2310
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:10742
Celkový počet vyučujících:23088
zaměstnanců:14448
studentů:3017
externistů:5623
Celkový počet studentů:34001813
bakalářské studijní programy:1824914
z toho v kombinované formě:499253
magisterské studijní programy:300157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1171702
z toho v kombinované formě:315188
doktorské studijní programy:10540
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.11.2014