Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19883
Pedagogičtí pracovníci:12944
Profesoři:91
Docenti:235
Odborní asistenti:6627
Asistenti:186
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:5534
Celkový počet externích pracovníků:5916
Celkový počet vyučujících:24094
zaměstnanců:13243
studentů:4021
externistů:6830
Celkový počet studentů:31711662
bakalářské studijní programy:1719849
z toho v kombinované formě:420205
magisterské studijní programy:16481
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1174687
z toho v kombinované formě:322184
doktorské studijní programy:11445
z toho v kombinované formě:5216

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 13.10.2015