Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20089
Pedagogičtí pracovníci:13147
Profesoři:112
Docenti:255
Odborní asistenti:7130
Asistenti:125
Lektoři:125
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5434
Celkový počet externích pracovníků:5024
Celkový počet vyučujících:25899
zaměstnanců:13549
studentů:4719
externistů:7631
Celkový počet studentů:25121280
bakalářské studijní programy:1614776
z toho v kombinované formě:330157
magisterské studijní programy:6634
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:731429
z toho v kombinované formě:14586
doktorské studijní programy:10141
z toho v kombinované formě:4413

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.7.2016