Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20190
Pedagogičtí pracovníci:13047
Profesoři:102
Docenti:255
Odborní asistenti:6828
Asistenti:157
Lektoři:125
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5635
Celkový počet externích pracovníků:7335
Celkový počet vyučujících:25699
zaměstnanců:13549
studentů:4719
externistů:7431
Celkový počet studentů:25861319
bakalářské studijní programy:1665801
z toho v kombinované formě:353170
magisterské studijní programy:6936
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:749441
z toho v kombinované formě:15189
doktorské studijní programy:10341
z toho v kombinované formě:4513

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.6.2016