Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22392
Pedagogičtí pracovníci:13541
Profesoři:142
Docenti:223
Odborní asistenti:6122
Asistenti:238
Lektoři:156
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7146
Celkový počet externích pracovníků:9246
Celkový počet vyučujících:22388
zaměstnanců:14346
studentů:2212
externistů:5830
Celkový počet studentů:31321625
bakalářské studijní programy:1951974
z toho v kombinované formě:550284
magisterské studijní programy:321162
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:769456
z toho v kombinované formě:176101
doktorské studijní programy:9133
z toho v kombinované formě:379

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.7.2014