Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19991
Pedagogičtí pracovníci:12746
Profesoři:102
Docenti:245
Odborní asistenti:7030
Asistenti:125
Lektoři:114
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5636
Celkový počet externích pracovníků:4316
Celkový počet vyučujících:23088
zaměstnanců:13046
studentů:4221
externistů:5821
Celkový počet studentů:29701560
bakalářské studijní programy:1620775
z toho v kombinované formě:353174
magisterské studijní programy:6635
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1175708
z toho v kombinované formě:323201
doktorské studijní programy:10942
z toho v kombinované formě:5716

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.9.2016