Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20390
Pedagogičtí pracovníci:13047
Profesoři:91
Docenti:255
Odborní asistenti:6929
Asistenti:157
Lektoři:125
Odborní a techničtí pracovníci:218
Ostatní zaměstnanci:5635
Celkový počet externích pracovníků:8031
Celkový počet vyučujících:25498
zaměstnanců:13649
studentů:4618
externistů:7231
Celkový počet studentů:23971282
bakalářské studijní programy:1228619
z toho v kombinované formě:234118
magisterské studijní programy:12361
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:941560
z toho v kombinované formě:190115
doktorské studijní programy:10542
z toho v kombinované formě:4714

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.5.2016