Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19579
Pedagogičtí pracovníci:12640
Profesoři:111
Docenti:235
Odborní asistenti:6425
Asistenti:165
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:5534
Celkový počet externích pracovníků:3812
Celkový počet vyučujících:24296
zaměstnanců:13241
studentů:3418
externistů:7637
Celkový počet studentů:26151357
bakalářské studijní programy:1682830
z toho v kombinované formě:384185
magisterské studijní programy:16181
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:661402
z toho v kombinované formě:13394
doktorské studijní programy:11144
z toho v kombinované formě:4212

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.8.2015