Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21993
Pedagogičtí pracovníci:13143
Profesoři:121
Docenti:214
Odborní asistenti:6123
Asistenti:2310
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:8236
Celkový počet vyučujících:23189
zaměstnanců:14448
studentů:3017
externistů:5724
Celkový počet studentů:33611796
bakalářské studijní programy:1800905
z toho v kombinované formě:482245
magisterské studijní programy:300157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1159696
z toho v kombinované formě:308184
doktorské studijní programy:10238
z toho v kombinované formě:4812

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.12.2014