Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22092
Pedagogičtí pracovníci:13142
Profesoři:121
Docenti:245
Odborní asistenti:6123
Asistenti:218
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:215
Ostatní zaměstnanci:7045
Celkový počet externích pracovníků:15447
Celkový počet vyučujících:24097
zaměstnanců:14047
studentů:2715
externistů:7335
Celkový počet studentů:27441520
bakalářské studijní programy:1447757
z toho v kombinované formě:307163
magisterské studijní programy:265145
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:934579
z toho v kombinované formě:196131
doktorské studijní programy:9839
z toho v kombinované formě:4413

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 27.4.2015