Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19680
Pedagogičtí pracovníci:12741
Profesoři:111
Docenti:235
Odborní asistenti:6425
Asistenti:176
Lektoři:124
Odborní a techničtí pracovníci:175
Ostatní zaměstnanci:5534
Celkový počet externích pracovníků:3111
Celkový počet vyučujících:24397
zaměstnanců:13342
studentů:3418
externistů:7637
Celkový počet studentů:29371548
bakalářské studijní programy:1662818
z toho v kombinované formě:375181
magisterské studijní programy:16080
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:999604
z toho v kombinované formě:12790
doktorské studijní programy:11646
z toho v kombinované formě:4413

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.8.2015