Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:19790
Pedagogičtí pracovníci:12846
Profesoři:102
Docenti:245
Odborní asistenti:7130
Asistenti:125
Lektoři:114
Odborní a techničtí pracovníci:198
Ostatní zaměstnanci:5435
Celkový počet externích pracovníků:5517
Celkový počet vyučujících:23290
zaměstnanců:13046
studentů:4423
externistů:5821
Celkový počet studentů:28921522
bakalářské studijní programy:1587760
z toho v kombinované formě:344170
magisterské studijní programy:6635
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1139688
z toho v kombinované formě:315192
doktorské studijní programy:10039
z toho v kombinované formě:5014

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.10.2016