Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21789
Pedagogičtí pracovníci:13142
Profesoři:121
Docenti:235
Odborní asistenti:6223
Asistenti:208
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:184
Ostatní zaměstnanci:6943
Celkový počet externích pracovníků:4015
Celkový počet vyučujících:23189
zaměstnanců:14246
studentů:2918
externistů:6025
Celkový počet studentů:32771754
bakalářské studijní programy:1726869
z toho v kombinované formě:454236
magisterské studijní programy:299157
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1153690
z toho v kombinované formě:300178
doktorské studijní programy:9938
z toho v kombinované formě:4512

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.1.2015