Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22092
Pedagogičtí pracovníci:13142
Profesoři:121
Docenti:235
Odborní asistenti:6223
Asistenti:218
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:7246
Celkový počet externích pracovníků:5522
Celkový počet vyučujících:23896
zaměstnanců:14148
studentů:2714
externistů:7034
Celkový počet studentů:29961612
bakalářské studijní programy:1610820
z toho v kombinované formě:384198
magisterské studijní programy:273147
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1014605
z toho v kombinované formě:243150
doktorské studijní programy:9940
z toho v kombinované formě:4413

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 4.3.2015