Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:20085
Pedagogičtí pracovníci:12743
Profesoři:91
Docenti:255
Odborní asistenti:6627
Asistenti:145
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:207
Ostatní zaměstnanci:5635
Celkový počet externích pracovníků:3821
Celkový počet vyučujících:23795
zaměstnanců:13143
studentů:4223
externistů:6429
Celkový počet studentů:27681447
bakalářské studijní programy:1494744
z toho v kombinované formě:336163
magisterské studijní programy:13465
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1031594
z toho v kombinované formě:281160
doktorské studijní programy:10944
z toho v kombinované formě:5116

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 12.2.2016