Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22594
Pedagogičtí pracovníci:13541
Profesoři:142
Docenti:223
Odborní asistenti:6323
Asistenti:228
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7348
Celkový počet externích pracovníků:5921
Celkový počet vyučujících:22388
zaměstnanců:14346
studentů:2212
externistů:5830
Celkový počet studentů:32931723
bakalářské studijní programy:1950973
z toho v kombinované formě:550284
magisterské studijní programy:318160
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:914548
z toho v kombinované formě:175101
doktorské studijní programy:11142
z toho v kombinované formě:419

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.8.2014