Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22094
Pedagogičtí pracovníci:13244
Profesoři:121
Docenti:203
Odborní asistenti:6224
Asistenti:2411
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:8327
Celkový počet vyučujících:22988
zaměstnanců:14549
studentů:2916
externistů:5523
Celkový počet studentů:35481874
bakalářské studijní programy:1931953
z toho v kombinované formě:563279
magisterské studijní programy:303159
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1208721
z toho v kombinované formě:334199
doktorské studijní programy:10641
z toho v kombinované formě:5013

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 21.10.2014