Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21991
Pedagogičtí pracovníci:13142
Profesoři:121
Docenti:235
Odborní asistenti:6223
Asistenti:218
Lektoři:135
Odborní a techničtí pracovníci:194
Ostatní zaměstnanci:7145
Celkový počet externích pracovníků:7327
Celkový počet vyučujících:24197
zaměstnanců:14148
studentů:2915
externistů:7134
Celkový počet studentů:29571600
bakalářské studijní programy:1592812
z toho v kombinované formě:373190
magisterské studijní programy:271147
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:996602
z toho v kombinované formě:233148
doktorské studijní programy:9839
z toho v kombinované formě:4413

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.3.2015