Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:21892
Pedagogičtí pracovníci:13041
Profesoři:131
Docenti:203
Odborní asistenti:6123
Asistenti:229
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:207
Ostatní zaměstnanci:7045
Celkový počet externích pracovníků:5119
Celkový počet vyučujících:22685
zaměstnanců:14347
studentů:3217
externistů:5121
Celkový počet studentů:36601924
bakalářské studijní programy:1995983
z toho v kombinované formě:588295
magisterské studijní programy:311160
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:1245740
z toho v kombinované formě:343205
doktorské studijní programy:10941
z toho v kombinované formě:5113

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 17.9.2014