Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:22392
Pedagogičtí pracovníci:13440
Profesoři:142
Docenti:223
Odborní asistenti:6323
Asistenti:217
Lektoři:145
Odborní a techničtí pracovníci:196
Ostatní zaměstnanci:7247
Celkový počet externích pracovníků:4514
Celkový počet vyučujících:22388
zaměstnanců:14245
studentů:2313
externistů:5830
Celkový počet studentů:33321739
bakalářské studijní programy:1999993
z toho v kombinované formě:572289
magisterské studijní programy:311158
magisterské studijní programy navazující na bakalářské:911546
z toho v kombinované formě:174101
doktorské studijní programy:11142
z toho v kombinované formě:419

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2014