Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 66 records, displayed 1 - 30

 
2016

book coverŠAUER, Martin.
Druhá největší města V4 jako destinace cestovního ruchu - pohled studentů vybraných brněnských vysokých škol. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4, pp. 977-983. 2016, Čejkovice.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - KASAGRANDA, Anton - ŠAUER, Martin.
Funkčně-prostorová typologie středisek cestovního ruchu Česka a Slovenska. Geografický časopis, Bratislava, Geografický ústav SAV, Slovakia. ISSN 0016-7193, 2016, vol. 68/2016, no. 2, pp. 171-192.


more

 
2015

ŠAUER, Martin - VYSTOUPIL, Jiří - HOLEŠINSKÁ, Andrea - PALATKOVÁ, Monika - PÁSKOVÁ, Martina - ZELENKA, Josef - FIALOVÁ, Dana - VÁGNER, Jiří - HALÁMEK, Petr - REPÍK, Ondřej - PETR, Ondřej.
Cestovní ruch. Učební text. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 477 pp.


more

 

ŠAUER, Martin - FRANTÁL, Bohumil.
Czech Republic, tourism. In Encyclopedia of Tourism. Cham : Springer International Publishing, 2015. Vol. 1, ISBN 978-3-319-01669-6, nestránkováno-1 p.


more

 

book coverŠAUER, Martin.
Marketingové partnerství v řízení destinace. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 681-690. Hustopeče.


more

 

HOLEŠINSKÁ, Andrea - ŠAUER, Martin.
Problémy destinačního managementu v České republice. 2015.


more

 
2014

ŠAUER, Martin - REPÍK, Ondřej.
Ekonomické dopady vinařského cestovního ruchu v turistické oblasti LVA. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 824-834. 2014, Hustopeče.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Politika cestovního ruchu v ČR v letech 2007-2013 a její očekávané možnosti v letech 2014-2020. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 777-786. 2014, Hustopeče.


more

 
2013

book coverŠAUER, Martin - REPÍK, Ondřej.
Ekonomické aspekty událostí cestovního ruchu – teoretické přístupy k měření dopadů. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6257-3, pp. 593-602.


more

 

KUNC, Josef - PETR, Ondřej - ŠAUER, Martin - TONEV, Petr - VYSTOUPIL, Jiří.
Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic). In New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. Vyd. 1. Brno : Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2013. Neuveden, ISBN 978-80-86407-38-8, pp. 119-130.


more

 
2012

ŠAUER, Martin.
Ekonomické aspekty cestovního ruchu – současné směřování výzkumu. Czech Journal of Tourism, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1805-3580, 2012, vol. 1, no. 1, pp. 35-52.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Geography of Tourism of the Czech Republic. In Geography of Tourism of Central and Eastern Europe Countries. ed. J.Wyrzykowski, K. Widawski. Vyd. první. Wroclaw : Institute of Geography and Regional Development, University of Wroclaw, 2012. Conditions of the foreign tourism d, vol. 12, 2012, ISBN 978-83-62673-22-3, pp. 103 - 140.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea.
Mikulovsko. In Antonín Franke a kol.: Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. VŠH v Praze, Wolters Kluwer. 2012, 301 s. Vyd. první. Praha : Wolters Kluwer, 2012. Cestovní ruch, č. 1, ISBN 978-80-7357-718-6, pp. 166 - 191.


more

 

HOLEŠINSKÁ, Andrea - ŠAUER, Martin.
Transformation of global cities - urban tourism and branding: Prague perspective. 2012.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Výstavba lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Praha : Wolters Kluwer, 2012. Cestovní ruch, č. 1, ISBN 978-80-7357-718-6, pp. 252-265.


more

 
2011

ŠAUER, Martin - VYSTOUPIL, Jiří.
Cestovní ruch očima geografů. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova, Praha, Česká geografická společnost. ISSN 1210-3004, 2011, vol. 21, no. 2, pp. 11-12.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea - KUNC, Josef - TONEV, Petr - SEIDENGLANZ, Daniel.
Geografie cestovního ruchu České republiky. Vyd. první. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 318 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-7380-340-7.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Hosté a návštěvnost (selektivní faktory cestovního ruchu). In Aktuální trendy cestovního ruchu v kontextu řešení regionálních disparit. Sborník vědeckých příspěvků. Praha : VŠH, 2011. ISBN 978-80-87411-12-4, pp. 51-59. 13.1.2011, Brno.


more

 

HOLEŠINSKÁ, Andrea - ŠAUER, Martin - REPÍK, Ondřej.
Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno : ESF MU, 2011. 92 pp.


more

 
2010

VYSTOUPIL, Jiří - KUNC, Josef - ŠAUER, Martin.
50th Anniversary of Geographical Research and Studies on Tourism and Recreation in the Czech Republic. Moravian Geographical Report, Brno, Institute of Geonics, ASCR, v.v.i. ISSN 1210-8812, 2010, vol. 18, no. 1, pp. 2-13.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Analýza a zhodnocení veřejné podpory cestovního ruchu z Regionálních operačních programů v České republice v období 2007 - 2009. In Sborník vědeckých příspěvků. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu a vlivy současné hospodářské krize. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., 2010. pp. 62-81. 2010, Brno.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin - STUDNIČKA, Petr.
Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007-červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers - Hotelnictví, lázeňství, turismus, Praha, Vysoká škola hotelová v Praze 8. ISSN 1801-1535, 2010, vol.  VI, no. 12/2010, pp. 24-48.


more

 

ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea - VYSTOUPIL, Jiří.
Business travel in the Czech Republic: Conferences and trade faires - geographical analysis. In Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Volume 11: Conditions, state and development perspectives of business tourism. Wrocław : University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Regional and Tourism Geography, 2010. ISBN 978-83-928193-9-4, pp. 287-295. 2010, Wrocław.


more

 

ŠAUER, Martin - VYSTOUPIL, Jiří.
Dvacet let vývoje cestovního ruchu v České republice a jeho prostorové a funkční souvislosti. In Sborník ze semináře Město, kultura a cestovní ruch. Brno : Ústav územního rozvoje, 2010. ISBN 978-80-87318-11-9, 5 pp. 23.4.2010, Litomyšl.


more

 

ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea.
Economic transition and tourism development in Czechia: Path to mass tourism?. 2010. ISBN 978-90-75775-50-1.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Changes in Spatial Organization of Tourism in the Czech Republic (1990-2009). In Alternativi za razvitie na sovremenija turizm. Vyd. první. Varna : Izdatělstvo Nauka i ekonomika, Ikonomičeski universitet Varna, 2010. ISBN 978-954-21-0463-6, pp. 622-639. 2010, Varna.


more

 

ŠAUER, Martin - HOLEŠINSKÁ, Andrea.
Podpora památek a kulturních zařízení pro potřeby cestovního ruchu (na příkladě operačních programů EU). In Aktuální problémy cestovního ruchu "Kulturní cestovní ruch" - sborník z mezinárodní konference. Vyd. 1. Jihlava : Vysoká škola polytecnická Jihlava, 2010. ISBN 978-80-87035-31-3, pp. 56-67. 2010, Jihlava.


more

 

book coverVYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin - REPÍK, Ondřej.
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JAKO NÁSTROJ PODPORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU JIHOVÝCHOD (ETAPA 2007-2010). In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Vyd. ESF MU. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. ISBN 978-80-210-5210-9, pp. 373-391. 16.6.2010, Bořetice.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Regionální operační programy jako nástroj popdory cestovního ruchu v ČR. Regionální studia, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1803-1471, 2010, vol. IV., no. 01, pp. 38-50.


more

 

VYSTOUPIL, Jiří - ŠAUER, Martin.
Využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investice v pilotním projektu na příkladu výstavby lázeňské infrastruktury v Pasohlávkách. In Kvantifikace ekonomických přínosů cestovního ruchu ve vhodných oblastech. Sborník vědeckých příspěvků. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola hotelová, 2010. ISBN 978-80-87411-01-8, pp. 59-78. 2010, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 66 records, displayed 1 - 30