Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Photo not published

 

Interoperability framework governance, ensuring its market uptake and sustainability (730844)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:11/2016 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů. (TD03000061)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU. (TD020010)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (MUNI/A/0902/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR (TD010063)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2013
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Projevy globální environmentální změny v krajinné sféře Země (MUNI/A/0966/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Air transport changes in the Czech Republic and in the Central Europe (GP205/09/P256)
MU Investigator:Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2011
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more