Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 111 records, displayed 1 - 30

 
2014

KONEČNÝ, Alois - VALOUCH, Petr.
Diverzifikace jako specifický motiv fúzí. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management regionů, sborník recenzovaných přípěvků. Vyd. 1. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 34-40. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 
2013

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
An empirical model of measuring economic effects of mergers. Wulfenia Journal, Austria, . ISSN 1561-882X, 2013, vol.  20, no. 6, pp. 271-279.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy. ISSN 2029-4913, 2013, vol.  19, no. Supplement 1, pp. 326-341.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KONEČNÝ, Alois.
Economic Motives and Success of Mergers in Czech Republic. In Mathematics and Computers in Contemporary Science - Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Business and Administration (ICBA’13). Vyd. 1. Milan : WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-152-4, pp. 78-83. 9.1.2013, Milan.


more

 

HRŮZA, Filip - VALOUCH, Petr.
Finanční analýza. In Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká Republika, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7478-324-1, pp. 106-147.


more

 

book coverVALOUCH, Petr - KONEČNÝ, Alois - KRÁLOVÁ, Maria.
Influence of a Merger on the EBIT of Merged Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the 10th International Scientific Conference European Financial Systems 2013. Brno : ESF MU, Brno, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, pp. 336-342. 10.6.2013, Telč, Czech Republic.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - KONEČNÝ, Alois - KŘÍŽOVÁ, Zuzana - VALOUCH, Petr.
Proces fúzí obchodních společností v právních, účetních a daňových souvislostech. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 185 pp. Řízení a správa podniku. ISBN 978-80-210-6488-1.


more

 

book coverSEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KŘÍŽOVÁ, Zuzana - HÝBLOVÁ, Eva - KONEČNÝ, Alois.
Restructuring of the Czech Banking Sector – Influence of Mergers on Selected Financial Indicators. In Proceedings of the In the International Conference on European Financial Systems 2013. Brno: MU ESF, 2013. Vyd. 1. Brno : Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, pp. 292-298. 10.6.2013, Brno.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KONEČNÝ, Alois.
Synergic motives and economic success of mergers of Czech companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, . ISSN 1211-8516, 2013, vol. LXI, no. 7, pp. 2721-2727.


more

 

VALOUCH, Petr.
Vývoj hospodářství v SR a ČR. In Verejná politika a regionálny rozvoj. Bratislava : VŠEMvs v Bratislave, 2013. 1. vydání, ISBN 978-80-8078-657-1, pp. 13-24.


more

 
2012

VALOUCH, Petr - SEDLÁČEK, Jaroslav - KONEČNÝ, Alois.
Analysis of the Behavior Mergermarket in the Conditions the Financial Crisis. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Galati, "Dunarea de Jos" University, Romania. ISSN 1584-0409, 2012, vol. 1/2012, no. 1, pp. 37-44.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - HÝBLOVÁ, Eva.
Analysis of the Development of Mergers in the Czech Republic in the Period 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, UK, universitypress.org.uk. ISSN 2074-1278, 2012, vol. 6, no. 3, pp. 109-116.


more

 

KONEČNÝ, Alois - VALOUCH, Petr.
Development of legal framework of mergers on the territory of today’s Czech republic before 1938. In Recent Researches in Applied Mathematics and Economics. Vyd. 1. Vouliagmeni : WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-076-3, pp. 150-155. 7.3.2012, Vouliagmeni.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - HÝBLOVÁ, Eva.
Developmental Analysis of Mergers in the Czech Republic 2001–2009 from the Perspective of Ownership Structure. In Recent Researches in Business & Economics - Proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Economics, Business and Development (AEBD’12). Vyd. 1. Porto : WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-102-9, pp. 65-70. 30.6.2012, Porto.


more

 

book coverMALÝ, Ivan - ČEJKOVÁ, Viktória - CIBÁKOVÁ, Viera - VALOUCH, Petr - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Dopady veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. Vyd. 1. Brno : MU ESF a VŠEMvs, 2012. ISBN 978-80-210-5805-7, pp. 79-88.


more

 

book coverŠELEŠOVSKÝ, Jan - VALOUCH, Petr (Eds.).
Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. Šelešovský, J. - Valouch, P. (eds.). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 251 pp. ISBN 978-80-210-5805-7.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - KŘÍŽOVÁ, Zuzana - VALOUCH, Petr.
Finanční účetnictví. 2. přepracované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 240 pp. ISBN 978-80-210-5832-3.


more

 

BOHUŠOVÁ, Hana - VALOUCH, Petr.
IFRS For SMEs: What Will The Implementation of IFRS For SME Bring For Timber Industry?. In Collection of Abstracts from European Accounting Association 35th Annual Congress. Ljubljana, Slovenia : Faculty of Economics, Ljubljana, Slovenia, 2012. ISBN 978-961-240-233-4, pp. 358-359. 9.5.2012, Ljubljana, Slovenia.


more

 

book coverVALOUCH, Petr - KRÁLOVÁ, Maria.
Influence of a merger on the value of assets of merged companies in the Czech Republic. In Sborník z mezinárodní vědecké konference European Financial Systems 2012. Brno : ESF MU, Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5940-5, pp. 226 - 231. 21.6.2012, Brno.


more

 

VALOUCH, Petr.
Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2012. 120 pp. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2.


more

 

VALOUCH, Petr.
Účetní a daňové odpisy 2012. Vyd. 7. Praha : GRADA Publishing, 2012. 144 pp. ISBN 978-80-247-4114-7.


more

 

book coverVALOUCH, Petr.
Vývoj ekonomických indikátorů ČR a SR v letech 2005-2010. In Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5805-7, pp. 7-19. 24.11.2011, Šlapanice.


more

 
2011

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KONEČNÝ, Alois.
Analysis of merger and acquisition development in the Czech Republic in 2001–2010. In Conference Proceedings from 8th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ostrava : VŠB-TU EkF, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9, pp. 384-395. 6.9.2011, Ostrava.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - KONEČNÝ, Alois - VALOUCH, Petr.
Analysis of the Financial Crisis Effect on Company Mergers. In Recent Researches in E-Activities. Vyd. 1. Jakarta : WSEAS Press, 2011. ISBN 978-1-61804-048-0, pp. 106-111. 1.12.2011, Jakarta.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - VALOUCH, Petr - KONEČNÝ, Alois.
Development Trends at Markets with Mergers and Acquisitions in 2001–2010. In Recent Researches in Economics - Proceedings of the 2nd International Conference on Finance and Accounting (ICFA’11). Montreux : WSEAS, 2011. ISBN 978-1-61804-061-9, pp. 105-110. 29.12.2011, Montreux.


more

 

VALOUCH, Petr - KRAJÍČEK, Jan.
Evropské finanční systémy 2011. 2011. CZE, Brno. 3.6.2011 - 3.6.2011, European Activity.


more

 

KRAJÍČEK, Jan - VALOUCH, Petr.
FINANČNÍ SEKTOR A JEHO VLIV NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. In MVK Hradecké ekonomické dny 2011. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-7435-100-6, pp. 149 - 152. 2011, Univerzita Hradec Králo.


more

 

book coverOŠKRDALOVÁ, Gabriela - VALOUCH, Petr.
Nová pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice od 1.1.2011. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2011. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5509-4, pp. 178 - 182. Brno.


more

 

SEDLÁČEK, Jaroslav - HÝBLOVÁ, Eva - KŘÍŽOVÁ, Zuzana - VALOUCH, Petr.
Praktikum finančního účetnictví k osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 157 pp. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6.


more

 

TWOREK, Piotr - VALOUCH, Petr.
THE CONDITION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC UNDER THE FINANCIAL CRISIS - SELECTED ISSUES. In Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice : Wydawnictwo Universytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011. 74, ISBN 978-83-7246-664-8, pp. 27 - 44.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 111 records, displayed 1 - 30