JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 62 records, displayed 1 - 30

 
2015

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Vyd. 1. Netherlands : Kluwer Law International, 2015. 230 pp. Law and Business. ISBN 978-90-411-5879-6.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Czech Republic. In International Encyclopaedia of Laws: Competition Law. Vyd. 1. Nizozemsko : Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015. 230 pp. International Encyclopedia of Laws. ISBN 978-90-411-3368-7.


more

 

PETR, Michal.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Evropská unie a Česká republika v roce 2014 - reflexe současného stavu a budoucí perspektivy". Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015, no. 1, p. 91 - 94.


more

 
2014

PETR, Michal.
Aplikace unijního práva veřejnou správou - příklad soutěžního práva. In Unijní právo před českými soudy. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-040-6, p. 216-255.


more

 

PETR, Michal.
Approximation of Competition Laws: Lessons Learned in Central Europe. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis, ISBN 1-4438-5819-6, p. 252-270.


more

 

PETR, Michal.
Limitations to the Succession of Liability. European Networks Law and Regulation Quaterly. ISSN 2197-4446, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 173 - 175.


more

 

PETR, Michal.
Postponed Liberalization of Passenger Transport by Rail in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. ISSN 2197-4446, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 313-316.


more

 

PETR, Michal.
Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2013. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2014, vol. 2014, no. Ročenka soutěžního práva 2014, pp. 33 - 35.


more

 
2013

PETR, Michal.
Podniky, koncerny, dceřiné společnosti… kdo vlastně odpovídá za porušení soutěžního práva?. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2013, vol. 2013, no. 2, pp. 45 - 49.


more

 

PETR, Michal.
Přičítání odpovědnosti za porušení soutěžního práva. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2013, vol. 2013, no. 3, pp. 78 - 84.


more

 

PETR, Michal.
Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2012. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2013, vol. 2013, no. Ročenka soutěžního práva 2013, pp. 45 - 47.


more

 

PETR, Michal.
Šetření na místě a jeho soudní přezkum – druhé dějství. Antitrust, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2013, vol. 2013, no. 4, pp. 118 - 124.


more

 

PETR, Michal.
Šetření na místě z pohledu mezinárodního, unijního a českého práva. Olomouc : Acta Iuridica Olomoucensia, 2013. ISBN 978-80-87382-51-6, pp. 105 - 128.


more

 
2012

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal.
Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.


more

 

PETR, Michal - KINDL, Jiří.
Czech Republic. In International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-90-411-2712-9, p. 73 - 122.


more

 

PETR, Michal.
Devátá novela soutěžního zákona. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2012, no. 4, pp. 134-136.


more

 
2011

PETR, Michal.
Narovnání v českém soutěžním právu. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2011, vol. 2011, no. 4, pp. 176 - 181.


more

 

PETR, Michal.
Privtate Enforcement of Competition Law and the Policy of the Office for the Protection of Competition. In Private Enforcement of Competition Law. Vyd. 1. Baden-Baden : Nomos Verlaggesellschaft, 2011. ISBN 978-3-8329-5651-6, p. 21 - 30.


more

 
2010

PETR, Michal.
Jak hodnotit úspěšnost soutěžní politiky?. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2010, vol. 2010, no. 4, pp. 30-31.


more

 

PETR, Michal.
K povaze řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2010, vol. 2010, no. 2, pp. 7 - 11.


more

 

PETR, Michal.
K rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2010, vol. 2010, no. 4, pp. 33-35.


more

 

PETR, Michal - TONAROVÁ, Zuzana.
Soutěžní právo, dominance a regulace „příliš vysokých“ cen. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2010, vol. 2010, no. 12, pp. 419-424.


more

 

KINDL, Jiří - PETR, Michal.
The Judicial Application of European Competition Law. In The Judicial Application of Competition Law. Madrid : FIDE, 2010. ISBN 978-84-8481-117-6, p. 105-140. Madrid.


more

 

PETR, Michal - DOSTAL, Ondřej - KREISELOVÁ, Ivana - VAVŘÍČEK, Vladimír.
Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-307-3.


more

 
2009

PETR, Michal.
Odpovědnost v soutěžním právu. Jurisprudence, Praha, ASPI. ISSN 1802-3843, 2009, vol. 2009, no. 4, pp. 24-32.


more

 

PETR, Michal.
Prostorové a časové souvislosti zásady ne bis in idem aneb může vstup ČR do EU znamenat beztrestnost pro účastníky kartelu?. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2009, vol. 2009, no. 8, pp. 285-291.


more

 

PETR, Michal.
Připravované změny v soutěžním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2009, vol. 2009, no. 4, II-1 p.


more

 

PETR, Michal.
Z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ANTITRUST - REVUE SOUTĚŽNÍHO PRÁVA, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2009, vol. 2009, no. 0, pp. 22 - 24.


more

 
2008

PETR, Michal.
Bílá kniha o náhradě škody způsobené porušením soutěžního práva. Praha : C.H. Beck, 2008. Právní zpravodaj.


more

 

PETR, Michal.
Geographic Relevant Market and Competition Authority Jurisdiction. In Definition of Relevant Markets and Other Topical Issues of Protection of Competition in the Enlarged EU. Praha : Česká asociace pro soutěžní právo, Anglo-americká vysoká škola, 2008. ISBN 978-80-86648-18-4, pp. 54 - 64. 2008, Praha.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 62 records, displayed 1 - 30