Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Photo not published

 

 
2016

MARINIČ, Peter.
Customer Satisfaction and Financial Performance. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016: Conference Proceedings. Vyd. 1st ed. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, pp. 229-235. 2016, Albena.


more

 

MARINIČ, Peter.
Differences in competitiveness of the construction enterprises in Czech Republic and Austria. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Vyd. Vol. 2, No. 1. Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2016. pp. 130-135. 2016, Rovinj.


more

 

MARINIČ, Peter.
Entreprenurship: Opportunity for Young Generation. In Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Vyd. 1st ed. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. ISBN 978-1-911218-07-4, pp. 1024-1028. 2016, Jyväskylä.


more

 

MARINIČ, Peter.
Quality of the Managers versus Competitiveness of the Enterprise. In Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. Vyd. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 717-723. 2016, Bratislava.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Unemployment of the Youth and their perspectives. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta, Novosibirskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet, Russia. ISSN 2226-3365, 2016, vol. 2016, no.  3, pp. 116-130.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam - MARINIČ, Peter.
Vliv regulačních opatření na ceny nemovitostí a bydlení. In Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. Vyd. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 1119-1126. 2016, Bratislava.


more

 
2015

MARINIČ, Peter.
Analysis of the Motivation for Business Activities. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 396-403. 2015, Modrá Harmonie.


more

 

MARINIČ, Peter.
Competitiveness of the food producing enterprises. In EDAMBA 2015: International Scientific Conference fo Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. Vyd. 1st. ed. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, pp. 590-595. 2015, Bratislava.


more

 

MARINIČ, Peter.
Competitiveness of the small and medium-sized construction enterprises. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. Vyd. 1st ed. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, pp. 115-122. 26.8.2015, Albena.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam - MARINIČ, Peter.
Motivation of the Youth to be self-employed in the means of Start-up. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. Vyd. 1st ed. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, pp. 593-600. 26.8.2015, Albena.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
The Environment for enterpreneurs - Comparative study for chosen European countries. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. Vyd. 1st ed. Sofia : SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. ISBN 978-619-7105-48-3, pp. 831-837. 26.8.2015, Albena.


more

 
2014

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Evaluation of the construction industry’s economic situation and expected development according to managers of SMBs. Central European Journal of Management, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 2336-2693, 2014, vol. 1., no. 1., pp. 49-64.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 193-199. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam - ŠPIČÁK, Ondřej.
Motivation of University Students as Future Entrepreneurs. Central European Journal of Management, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 2336-2693, 2014, vol.  1, no. 2, pp. 51-69.


more

 

MARINIČ, Peter.
Pojetí konkurenceschopnosti ve výzkumech a analýzach v rámci České republiky. In Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-367-3, pp. 200-205. 4.2.2014, Hradec Králové.


more

 

MARINIČ, Peter.
The Position and Importance of Small and Medium-Sized Enterprises. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, pp. 301-306. 15.5.2014, Bratislava.


more

 
2013

ZÁTHURECKÝ, Viliam - MARINIČ, Peter.
Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků. Ekonomika a management, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1802-8934, 2013, vol. 2013, no. první číslo, nestránkováno-10 pp.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam - MARINIČ, Peter.
Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků". In Konkurence 2013. Vyd. první. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-73-3, pp. 313-323. 2013, Jihlava.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam - KESSLER, Alexander - SCHWEIGER, Christina - ODEHNALOVÁ, Pavla - RICHTER, Jiří - SCHMID, Judith - SCHÖLLAUF, Veronika - KOSTÍK, Petr - ŠVANDOVÁ, Eva - MARINIČ, Peter.
Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 190 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6656-4.


more

 

ZÁTHURECKÝ, Viliam - MARINIČ, Peter.
Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. Vyd. 1. Bratislava : Vydavateĺstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, pp. 574-581. 2013, Bratislava.


more

 

MARINIČ, Peter.
Rozvoj stavebných podnikov. In TRENDY A INOVATÍVNE PRÍSTUPY V PODNIKOVÝCH PROCESOCH /zborník príspevkov/. 1. vyd,. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2013. ISBN 978-80-553-1548-5, nestránkováno-6 pp. 7.11.2013, Košice.


more

 

MARINIČ, Peter - ZÁTHURECKÝ, Viliam.
Stavebnictví pohledem českých a rakouských managerů stavebních podniků. In MMK 2013 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (ID: 2013025). Hradec Králové : MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, pp. 1045-1053. 9.12.2013, Hradec Králové.


more

 

book coverSUCHÁNEK, Petr - KRÁLOVÁ, Maria - MARINIČ, Peter - POKORNÁ, Jana - REŠLOVÁ, Martina - RICHTER, Jiří - SEDLÁČEK, Milan.
Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 147 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6627-4.


more

 
2012

MARINIČ, Peter.
Aplikácia vybraných modelov teórie firmy. In Hradecké ekonomické dny 2012. 1. vyd. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu, 2012. ISBN 978-80-7435-171-6, pp. 183-187.


more

 

MARINIČ, Peter.
Porovnanie sektoru stavebníctva Českej republiky a Rakúska. In Konference "Konkurence". 1. vyd. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. ISBN 978-80-87035-53-5, pp. 68 - 77. 26.4.2012, VSP Jihlava.


more

 

MARINIČ, Peter.
Rozvoj stavebných podnikov - Kritéria obmedzení základného súboru podnikov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, pp. 298-303. 17.5.2012, Bratislava.


more

 

MARINIČ, Peter.
Vývoj stavebníctva v krajinách V4. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, pp. 304-309. 17.5.2012, Bratislava.


more

 
2011

MARINIČ, Peter.
Teórie firmy. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava : Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, pp. 331-336. 2011, Bratislava.


more

 

MARINIČ, Peter.
Vlastnícka štruktúra a konkurencieschopnosť. In Konkurence 2011. Vyd. první. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISBN 978-80-87035-36-8, pp. 87-101. 2011, VŠP Jihlava.


more