Ing. Ivana Jašková

Photo not published

 

 
2015

JAŠKOVÁ, Ivana.
Organizational Justice, Employee Motivation and Performance. In Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Vyd. 1. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 978-1-910810-76-7, pp. 560-568. 2015, Lisbon.


more

 
2009

JAŠKOVÁ, Ivana.
Faktory konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů podniku - průběžné výsledky empirického šetření. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7041-455-2, 5 pp.


more

 

book coverJAŠKOVÁ, Ivana.
Fluktuace zaměstnanců jako faktor konkurenceschopnosti podniku - výsledky bivariační analýzy. In Vývojové tendence podniků V. Vyd. 1. Brno : ESF MU, 2009. ISBN 978-80-210-5003-7, pp. 53-127. 2009, Brno, Česká republika.


more

 

book coverBLAŽEK, Ladislav - ČÁSTEK, Ondřej - JAŠKOVÁ, Ivana - KARPISSOVÁ, Eva - PIROŽEK, Petr - KLAPALOVÁ, Alena - KAŠPAROVÁ, Klára - MATULOVÁ, Markéta - SEDLÁČEK, Milan - SVOBODA, Marian - ŠIŠKA, Ladislav - ŠPALEK, Jiří - ŠVANDOVÁ, Eva.
Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 349 pp. ISBN 978-80-210-5058-7.


more

 

book coverJAŠKOVÁ, Ivana.
Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 1., ISBN 978-80-210-5058-7, pp. 125-188.


more

 
2008

GREGOROVÁ, Ivana.
Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci. Brno : CVKSČE MU, 2008. 38 pp. WP č. 16/2008.


more

 

book coverGREGOROVÁ, Ivana.
Faktory konkurenceschopnosti a vztahy se zaměstnanci. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. CVKSCE, ISBN 978-80-210-4787-7, pp. 141-170.


more

 

GREGOROVÁ, Ivana.
Specifika řízení lidských zdrojů v podnicích v ČR. In Sborník příspěvků z mezinárodní doktorské konference IMEA 2008. 1.vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-335-4, pp. 35-168. 15.5.2008, Liberec.


more

 

book coverGREGOROVÁ, Ivana.
Vyhodnocování získaných dat z části zaměstnanci dotazníku empirického šetření konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků IV (1.svazek). Vyd. první. Brno : Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. ISBN 978-80-210-4723-5, pp. 75-100. 2008, Brno.


more

 
2007

book coverGREGOROVÁ, Ivana.
Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření. In Vývojové tendence podniků III. Vyd. první. Brno : Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4466-1, pp. 181-246. 2007, Brno.


more

 

GREGOROVÁ, Ivana.
Organizační spravedlnost jako zprostředkovatel vztahu mezi nástroji ŘLZ a organizačními výstupy. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorandského studijního pragramu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9, pp. 37 - abstrakt. 2007, Fakulta managemntu a ekonomikyve Zlíně.


more

 

GREGOROVÁ, Ivana.
Velikost pohyblivé složky mzdy jako podíl celkové mzdy (Částečné výsledky výzkumu konkurenční schopnosti českých podniků). In Mladá veda 2007. Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. pp. 1-6. 21.11.2007, Račkova dolina, SK.


more

 

book coverGREGOROVÁ, Ivana.
Zaměstnanci. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). Vyd. První. Brno : Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. CVKS, ISBN 978-80-210-4456-2, pp. 135-194.


more

 
2006

GREGOROVÁ, Ivana.
Organizational Justice as a mediator of the relationship between HR practices and organizational outcomes. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4156-0, pp. 6-6.


more

 

GREGOROVÁ, Ivana.
Vztah mezi řízením lidských zdrojů a výkonností podniku : přehled empirických studií. In Vývojové tendence podniků II. 1. vydání. Brno : Tribun EU s.r.o., 2006. ISBN 80-210-4133-1, pp. 81-118.


more

 
2005

ŽÁK, Jan - GREGOROVÁ, Ivana.
Outsourcing personální činnosti. In In Sborník konference Nové trendy v podnikovom manažmente. Vyd. 1. Košice : 2005. 8 pp. 2005, Košice.


more

 

GREGOROVÁ, Ivana.
Vztahy podniku ke svým zaměstnancům a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3847-0, pp. 85-113. 15.9.2005, Brno.


more

 
2004

GREGOROVÁ, Ivana.
PODNIKÁNÍ A KULTURNÍ ROZDÍLY (DIMENZE MASKULINITA versus FEMINITA). In Nové trendy rozvoje prmyslu. Vyd. 1. Brno : VUT Brno, 2004. ISBN 80-214-2787-6, pp. 16-23. 25.11.2004, Brno. Ke sborníku, který obsahuje anotace píspvk, je piloženo CD s plným textem píspvku.


more