doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Osobní fotografie

 

Financial management, Accounting and Controlling curricula development (0018/2016)
Řešitel na MU:Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:10/2016 - 10/2019
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
Řešitel na MU:prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Redistribuční spravedlnost a alokační efektivnost politik veřejného sektoru. (MUNI/A/1047/2015)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Alokační efektivnost a redistribuční spravedlnost veřejného sektoru. (MUNI/A/1232/2014)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Vybrané aspekty hodnocení efektivnosti a zásluhovosti veřejných politik (MUNI/A/0784/2013)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
Řešitel na MU:prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí (MUNI/A/0786/2012)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí (MUNI/A/0983/2011)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik (MUNI/A/0902/2009)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2011
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Implementace nových nástrojů řízení veřejných výdajů na regionální úrovni ČR (GA402/08/1158)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2010
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnost ve vztahu k ochraně životního prostředí (SP/4I1/54/08)
Řešitel na MU:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:5/2008 - 12/2010
Investor/Program: Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013
více
Tvorba efektivného modelu verejnej správy po zavedení EURA (IGP5/2007/GA)
Řešitel na MU:doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2009
Investor/Program: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave / Projekty Grantové agentury Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
více
Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění (HR 164/07)
Řešitel na MU:doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:12/2007 - 6/2008
Investor/Program: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a bezpečnosti práce II.
více