doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Osobní fotografie

 

Interoperability framework governance, ensuring its market uptake and sustainability (730844)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:11/2016 - 10/2018
Investor/Program: Evropská unie / Horizon 2020
více
Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries. (0331/2015)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:9/2015 - 6/2018
Investor/Program: Mezinárodní visegrádský fond (IVF) / Strategické granty
více
Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů. (TD03000061)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2017
Investor/Program: Technologická agentura ČR / OMEGA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje
více
Cost-benefit analýza projektů dopravní infrastruktury. (MUNI/A/0997/2015)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Inovace kurzu Hospodářská politika I (MUNI/FR/1246/2015)
Řešitel na MU:Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
ESF - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/ESF/2016)
Řešitel na MU:prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Odhad poptávky na trzích dopravních služeb pomocí spotřebitelského průzkumu (MUNI/A/1203/2014)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU. (TD020010)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2015
Investor/Program: Technologická agentura ČR / OMEGA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje
více
Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)
Řešitel na MU:doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:6/2012 - 5/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Regulace trhu dopravních služeb – modely, metody a aplikace (MUNI/A/0781/2013)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (MUNI/A/0797/2012)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2013 - 12/2013
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR (TD010063)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2013
Investor/Program: Technologická agentura ČR / OMEGA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje
více
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace (MUNI/A/0796/2011)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Inovace bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0447)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:6/2009 - 5/2012
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace (MUNI/A/0053/2011)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě (ROZV/CSM65/2011)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2011 - 12/2011
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě (ROZV/CSM30/2010)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2010 - 12/2010
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - možnosti a limity hospodářské politiky (GA402/08/1438)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2010
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití ve výuce na MU (ROZV/58/2008)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Fakulta informatiky
Období řešení:1/2008 - 12/2008
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Studium osob se specifickými nároky na Masarykově univerzitě (C-9/2007)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2007 - 12/2007
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby a využití na MU v Brně (ROZV/124/2006)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ústav výpočetní techniky
Období řešení:1/2006 - 12/2006
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Komplex vzdělávacích a výchovných opatření MU v Brně pro osoby a skupiny vyžadující specifickou péči (ROZV/494/2006)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2006 - 12/2006
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Železniční doprava-institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie (GA402/04/2128)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2004 - 12/2006
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně (ROZV/186/2005)
Řešitel na MU:prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ústav výpočetní techniky
Období řešení:1/2005 - 1/2005
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Studium osob vyžadujících specifickou péči na Masarykově univerzitě (ROZV/190/2005)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2005 - 12/2005
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Transformační a rozvojové programy
více
Vliv institucionálních změn na měnovou politiku v ČR během procesu začleňování do struktur EU (GP402/01/P010)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2001 - 1/2003
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Postdoktorské projekty
více
Modelový multimediální učební materiál pro programy distančního vzdělávání (FRVS/0420/2001)
Řešitel na MU:doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2001 - 1/2001
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol
více