Assoc. Prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Personal photo

 

Interoperability framework governance, ensuring its market uptake and sustainability (730844)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:11/2016 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the Internal Cohesion of Visegrad Countries. (0331/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 6/2018
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad Strategic Program
more
Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů. (TD03000061)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
ITREGEP (MUNI/A/0997/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odhad poptávky na trzích dopravních služeb pomocí spotřebitelského průzkumu (MUNI/A/1203/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU. (TD020010)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Regulace trhu dopravních služeb – modely, metody a aplikace (MUNI/A/0781/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže (MUNI/A/0797/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
4th International PhD conference "New Economic Challenges" (MUNI/B/0920/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace (MUNI/A/0796/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace (MUNI/A/0053/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
3rd International PhD Conference "New Economic Challenges" (MUNI/B/0059/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Competitive a advantage and competition within railway trnasport - chances and limits of economic policy (GA402/08/1438)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2008 - 12/2010
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Railway transport-institutional aspects, economic theory and policy (GA402/04/2128)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2004 - 12/2006
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more