Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 116 records, displayed 1 - 30

 
2016

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - KRÁLOVÁ, Maria.
Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Romania. ISSN 2247-8310, 2016, vol. 2016, no. 49E, pp. 169-186.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Development of Innovation Cooperation via Competence Centres. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 455-462. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Finanční alokace strukturálních fondů v Českých regionech. In Nástroje a aktuální problémy regionální politiky. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. STUDIA (monografie), ISBN 978-80-87472-99-6, pp. 49-57.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy, Slovenia. ISSN 2385-8052, 2016, vol. Volume 62, no. Issue 1, pp. 46-55.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Influence of Competence Centres on the Development of Innovations. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 1130-1137. 19.5.2016, Ostrava.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, pp. 260-268.


more

 

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační agentury v krajích ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1, pp. 309-317. 15.6.2016, Čejkovice.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Research Activity in the Czech and Slovak Regions. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2016. pp. 376-383. 8.9.2016, Rovinj, Croatia.


more

 
2015

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie - MADĚRYČOVÁ, Lucie.
Aktivita klastrů v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 210-216. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 0032-3233, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 147-166.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Metropolitan regions as centres of knowledge and innovation creation. In Proceedings of the ENTRENOVA -ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference. Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', 2015. pp. 50-56. 10.9.2015, Kotor, Montenegro.


more

 

book coverŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační strategie jako cesta k implementaci inovační politiky. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 155-160. 17.6.2015, Hustopeče.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - KLÍMOVÁ, Viktorie - PAŘIL, Vilém - ŽÍTEK, Vladimír.
Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 1: Regionální rozvoj. Brno : ESF MU, 2015. 242 pp.


more

 

VITURKA, Milan - HALÁMEK, Petr - KLÍMOVÁ, Viktorie - PAŘIL, Vilém - ŽÍTEK, Vladimír.
Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno : ESF MU, 2015. 218 pp.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2015, vol. 63, no. 2, pp. 693-701.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Znalostní regiony v Evropě. In Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, pp. 367-375. 10.9.2015, Olomouc.


more

 
2014

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Excelentní výzkumná infrastruktura v českých krajích. In Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Univerzita Konštantína Filozófa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0729-4, pp. 136-144. 5.11.2014, Nitra.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Inovace v sociálním podnikání. In Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. Zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISBN 978-80-557-0748-8, pp. 1-5. 6.11.2014, Banská Bystrica.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regionální inovační systémy a faktory jejich úspěchu. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7, pp. 201-208. 18.6.2014, Hustopeče.


more

 
2013

book coverKLÍMOVÁ, Viktorie.
Inovační infrastruktura v moravských regionech. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6257-3, pp. 198-204. 19.6.2013, Valtice.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - HORKÁ, Lenka.
Metodická úskalí hodnocení regionální konkurenceschopnosti. Ekonomická revue, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISSN 1212-3951, 2013, vol. 16, no. 1, pp. 29-41.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Position and Development Potential of North-Eastern Baltic Sea Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. ISSN 1211-8516, 2013, vol. LXI, no. 4, pp. 1203-1212.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie.
Priority kohezní politiky 2014+ a jejich financování. In Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice : Vysoká škola regionálních a správních studií, 2013. ISBN 978-80-87472-46-0, pp. 25-31.


more

 
2012

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Ekologické inovace jako faktor udržitelného rozvoje. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3, pp. 121-135. 18.10.2012, Trnava.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Influence of non-technological innovations on innovation performance evaluation. In Economic and Social Development.1st International Scientific Conference. Book of Proceedings. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2012. ISBN 978-961-6825-49-8, pp. 338-348. 12.4.2012, Frankfurt am Main.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - VITURKA, Milan.
Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. ISSN 1212-415X, 2012, vol. XII, no. 2, pp. 159-168.


more

 

book coverŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Netechnické inovace jako kritérium inovační firmy. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5875-0, pp. 331-341. 20.6.2012, Valtice.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie - KOVÁCSOVÁ, Lucie - FEIXOVÁ, Barbora.
Podpora výzkumu a transfer technologií v Jihomoravském kraji. Auspicia, České Budějovice, VŠERS, Filosofický ústav AV ČR. ISSN 1214-4967, 2012, vol. VIII, no. 1, pp. 146-151.


more

 

ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie.
Regional innovation system in the South Moravian Region. E-Leader online, New York, Chinese American Scholars Association, USA. ISSN 1935-4819, 2012, vol. Neuveden, no. June 2012, nestránkováno-13 pp.


more

 

KLÍMOVÁ, Viktorie - ŽÍTEK, Vladimír.
Selected aspects of the innovation environment in the South Moravian and the Moravian-Silesian Regions. In Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012. Ostrava : VŠB - Technical University, 2012. ISBN 978-80-248-2685-1, pp. 117-130. 17.5.2012, Ostrava.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 116 records, displayed 1 - 30