Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 120 records, displayed 1 - 30

 
2016

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka - SOUKOPOVÁ, Jana.
“Small Is Beautiful”: Pros and Cons of Territorial Fragmentation on the Example of the Czech Republic. In Comparative Studies and Regionally-Focused Cases Examining Local Governments. Vyd. 1. Hershey : IGI Global, 2016. Comparative Studies and Regionally - Focused Cases Examining Local Governments, ISBN 978-1-5225-0320-0, pp. 115-136.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno : Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 pp. neuveden.


more

 

REPÍK, Ondřej - PALETA, Tomáš - KVIZDA, Martin - SOUKOPOVÁ, Jana.
Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno : OLTIS Group a.s., 2016. 7 pp. neuveden.


more

 

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - KLIMOVSKÝ, Daniel.
Intermunicipal Cooperation and Local Cost Efficiency: The Case of Waste Management Services in the Czech Republic. In Proceedings of the 20th International Conference CUrrent Trends in Public Sector Research 2016. Vyd. 2016. Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 398-405. 21.2.2016, Šlapanice.


more

 

NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta.
Local Public Service Delivery Arrangements in The Czech Republic and Slovakia. In Comparative Studies and Regionally - Focused Cases Examining Local Governments. Vyd. 1th. Hershey : IGI Global, 2016. neuveden, ISBN 978-1-5225-0320-0, pp. 335-356.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - STRUK, Michal - HŘEBÍČEK, Jiří.
Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management, Elsevier, USA. ISSN 0301-4797, 2016, 10 pp.


more

 
2015

WERTICH, Vojtěch - GOLDBACH, Marek - SOUKOPOVÁ, Jana - BENADA, Luděk.
Bohatství země - Učební text pro analýzu ložisek nerostných surovin. Vyd. 2015. Brno : Přírodovědecká faulta a Ekonomisko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 28 pp.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - VACEKOVÁ, Gabriela.
Competition and Municipal Waste Management Expenditure: Evidence from the Czech Republic, Olomouc Region. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Pardubice, University of Pardubice. ISSN 1211-555X, 2015, vol. 22, no. 35, pp. 128-138.


more

 

NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta.
Economic Aspects of the Municipal Waste Management: Czech Republic and Slovakia. Croatian and Comparative Public Administration, Zagreb, Institut za javnu upravu, Croatia. ISSN 1848-0357, 2015, vol. 15/2015, no. 3, pp. 645-666.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - STRUK, Michal - HŘEBÍČEK, Jiří.
Factors Influencing the Effectiveness of Municipal Waste Management Expenses: Are municipal decisions effective? Case study in the Czech Republic. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - HORSÁK, Zdeněk.
History of Local Self-government and Public Administration in the Lands of Bohemia Crown in Relation to Waste Management. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, MARIBOR (SLOVENIA), Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 79-99.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 94-102. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - STRUK, Michal - KALINA, Jiří - PRÁŠEK, Jan - VALTA, Jiří.
Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana.
Metody hodnocení veřejných politik - případové studie životní prostředí. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - HŘEBÍČEK, Jiří - VALTA, Jiří.
National Environmental Data Facilities and Services of the Czech Republic and Their Use in Environmental Economics. In Environmental Software Systems: Infrastructures, Services and Applications, 11th IFIP WG 5.11 International Sysmposium, ISESS 2015, Melbourne, VIC, Australia, March 25-27, 2015 Proceedings. Heidelberg : Springer, 2015. ISBN 978-3-319-15993-5, pp. 361-370. 25.3.2015, Melbourne.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - KALINA, Jiří.
Optimalizace nákladů na OH. 2015.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - KUTTNER, Martin.
Portál výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015.


more

 

book coverPROUZOVÁ, Zuzana - VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana.
Public funding of Czech agricultural NGOs in times of financial and economic crisis. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 409 - 415. Šlapanice.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana - KŘENKOVÁ, Tereza.
Social Entrepreneurship in the Czech Republic: Current Trends in Research on Hybridity. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Pardubice, University of Pardubice. ISSN 1211-555X, 2015, vol. 22, no. 35, pp. 161-172.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 1-19.


more

 

VACEKOVÁ, Gabriela - SOUKOPOVÁ, Jana.
The Marketization of the Education Industry in the Czech Republic. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics. MME 2015. Conference Proceedings. Plzeň : University of West Bohemia, 2015. ISBN 978-80-261-0539-8, pp. 853-858. 2015, Cheb.


more

 

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - FICEK, Vojtěch.
The Municipal Choice of Waste Collection Companies. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 316-323. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 
2014

HŘEBÍČEK, Jiří - SOUKOPOVÁ, Jana - TRENZ, Oldřich.
Current Trends of Economic Modelling of Sustainable Corporate Performance and Reporting – Review and Research Agenda. In 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014. Netherlands : ELSEVIER SCIENCE BV, 2014. pp. 234-242. 6.3.2014, Brno.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - KALINA, Jiří - HŘEBÍČEK, Jiří.
Mathematical and economic model of municipal waste management using Maple. In MME 2014 Conference Proceedings. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4209-9, pp. 938-943. 2014, Olomouc.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka - STRUK, Michal.
Municipality Size and Local Public Services - Do Economies of Scale Exist?. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Bratislava, NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Slovakia. ISSN 1337-9038, 2014, vol. VII, no. 2, pp. 151-171.


more

 

HŘEBÍČEK, Jiří - TRENZ, Oldřich - CHVÁTALOVÁ, Zuzana - SOUKOPOVÁ, Jana.
Optimization of corporate performance using data envelopment analysis with Maple. In Engineering Optimization 2014. London : CRC Press, 2014. ISBN 978-1-138-02725-1, 763–767-5 pp.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - ŠINKYŘÍKOVÁ, Tereza.
Standard or Implicit VAT rate?. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 90-98. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 

MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - NEMEC, Juraj - SOUKOPOVÁ, Jana.
The Economics of Waste Management: Evidence from the Czech Republic and Slovakia. Lex localis - Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2014, vol. 12, no. 3, pp. 431-449.


more

 
2013

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Assessment of municipal environmental protection expenditure: Case study in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2013, vol. 61, no. 7, pp. 2769-2777.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 120 records, displayed 1 - 30