Mgr. Jiří Poláček

Personal photo

 

 
2016

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha : Ikaros, 2016.


more

 

ZOUNEK, Jiří - JUHAŇÁK, Libor - STAUDKOVÁ, Hana - POLÁČEK, Jiří.
E-learning. Učení (se) s digitálními technologiemi. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 280 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7552-217-7.


more

 
2015

POLÁČEK, Jiří.
Komunikační bariéry v počítačem podporovaném skupinovém učení. Pedagogika, Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. ISSN 0031-3815, 2015, vol. 65, no. 3, pp. 314-329.


more

 
2013

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání. Praha : Ikaros, o. s., 2013.


more

 
2011

book coverPOLÁČEK, Jiří.
Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. In SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5528-5, 43–49-7 pp. 22.6.2011, Ekonomicko-správní fakulta MU.


more

 
2009

POLÁČEK, Jiří.
Automatizované retušování digitalizovaných textů. Praha : AbcLinuxu.cz, 2009.


more

 

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online], Praha, . ISSN 1212-5075, 2009, vol. Roč. 13, no.  6. URN-NBN:cz-ik5548 ; [cit. 2009-06-04].


more

 
2008

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online], Praha, . ISSN 1212-5075, 2008, vol. Roč. 12, no.  10. URN-NBN:cz-ik5019 ; [cit. 6.10.2008].


more

 

book coverNEKUDA, Jaroslav - KUŽELÍKOVÁ, Lucie - POLÁČEK, Jiří.
Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 88 pp. ISBN 978-80-210-4577-4.


more

 
2006

NEKUDA, Jaroslav - POLÁČEK, Jiří.
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1212-0901, 2006, vol. 16, no.  3, p. 1-3.


more

 

POLÁČEK, Jiří.
Octave – kolekce učebních textů. Praha : AbcLinuxu.cz, 2006.


more

 
2005

POLÁČEK, Jiří.
Budování a rozvoj archivu závěrečných prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 (Čingov – Slovenský raj, 5.–9. september 2004) [CD-ROM]. Vyd. 1. Prešov : Združenie KOLIN a Přešovská univerzita v Prešove, 2005. ISBN 80-8068-337-9. 2004, Čingov – Slovenský raj.


more

 
2003

POLÁČEK, Jiří.
Elektronický archív akademických prací na ESF MU. In INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2003. 6 pp. 2003.


more