Ing. Igor Kiss

Photo not published

 

 
2015

PITTINI, Alice - GHEKIÉRE, Laurent - DIJOL, Julien - KISS, Igor.
The State of Housing in the EU 2015. Vyd. první. Brusel, Belgie : Housing Europe, the European Federation for Public, Cooperative and Social Housing, 2015. p. 29-92.


more

 
2014

KISS, Igor.
Governance and Social Housing in Slovakia: Can Good Governance Be Bad Practice ?. Vyd. 1. Bratislava : NISPAcee Press, 2014. Reflections on Good Governance in Visegrad and beyond, ISBN 978-80-89013-71-5, pp. 63-71.


more

 

KISS, Igor - RAPOŠOVÁ, Ivana.
Základné makroekonomické proporcie vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2014. Vyd. prvé. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2014. ISBN 978-80-89105-55-7, pp. 11-81.


more

 
2013

KISS, Igor.
Cestovný ruch na Slovensku: nástroj podpory hospodárstva. Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, 2013. ISBN 978-80-971467-0-2, pp. 1-59.


more

 

KISS, Igor.
Cestovný ruch na Slovensku: nástroj podpory hospodárstva. 2013.


more

 

KISS, Igor - PALKO, František.
Európske fondy v praxi. Vyd. První. Bratislava : 2013. ISBN 978-80-971284-7-0, pp. 65-89, 157-177.


more

 

KISS, Igor.
Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2013 z pohľadu podnikov. 2013.


more

 

KISS, Igor.
Základné makroekonomické rámce vývoja Slovenskej republiky v roku 2013. Vyd. prvé. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2013. ISBN 978-80-89105-52-6, pp. 7-75.


more

 
2012

KISS, Igor.
Európske riešenia hospodárskej krízy. 2012. Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava. 15.11.2012 - 16.11.2012, European Activity.


more

 

KISS, Igor.
Je nastavenie dôchodkového systému v rámci členských krajín V4 adekvátne?. Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, 2012. 1 p. Hospodárske listy, č. 4-5/2012.


more

 

HORÁKOVÁ, Šárka - KISS, Igor.
PIIGS, kde nastala chyba?. In Zborník príspevkov - Je budúcnosť Eura fiškálna a politická únia? Slovenská republika vo vnútri alebo mimo EÚ?. Banská Bystrica : 2012. ISBN 978-80-970422-4-0, pp. 69-80.


more

 
2011

KISS, Igor.
Slovensko potrebuje rozvojové impulzy. Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, 2011. 3 pp. Newsletter IHP, č. 11/2011.


more

 

KISS, Igor.
Vývoj kvality života v Slovenskej republike a opatrenia vlády smerujúce k jeho zlepšeniu. In Kvalita života v podmienkach globalizácie. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011. ISBN 978-80-8121-107-2, pp. 85 - 100. 2011, Bratislava.


more