Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Photo not published

 

 
2016

ČAPEK, Jan.
Kam se poděla inflace?. 2016.


more

 

ČAPEK, Jan.
Structural Changes in the Czech Economy: a DSGE Model Approach. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy, Vysoká škola ekonomická v Praze. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 1, pp. 37-52.


more

 
2015

ČAPEK, Jan.
Estimating DSGE model parameters in a small open economy: Do real-time data matter?. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 89-114.


more

 
2014

ČAPEK, Jan.
Historical Analysis of Monetary Policy Reaction Functions: Do Real-Time Data Matter?. Finance a úvěr, Datakonekt. ISSN 0015-1920, 2014, vol. 64, no. 6, pp. 457-475.


more

 
2013

ČAPEK, Jan.
Real-time versus revised Czech data: a DSGE analysis. In Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics. Vyd. 1. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4, pp. 107-112. 11.9.2013, Jihlava.


more

 
2012

ČAPEK, Jan.
Comparison of recursive parameter estimation and non-linear filtration. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Vyd. 1. Karviná : Silesian University, School of Business Administration, 2012. ISBN 978-80-7248-779-0, pp. 85-90. 11.9.2012, Karviná.


more

 
2011

ČAPEK, Jan.
Changes in the behavior of economies in a DSGE model in the course of time. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Vyd. 1. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. ISBN 978-80-7431-058-4, pp. 94-100. 2011, Jánská Dolina.


more

 

book coverČAPEK, Jan.
Strukturální změny v malé otevřené české ekonomice v období současné hospodářské krize. In Slaný, Antonín. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. neuvedeno, ISBN 978-80-210-5656-5, pp. 113-125.


more

 
2010

book coverČAPEK, Jan - VAŠÍČEK, Osvald.
Citlivost DSGE modelu na změny chování ekonomiky v období krize. In Slaný, Antonín. Konkurenceschopnost a stabilita. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. neuvedeno, ISBN 978-80-210-5336-6, pp. 185-195.


more

 

ČAPEK, Jan.
Comparing the fit of New Keynesian DSGE models. Ekonomická revue, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISSN 1212-3951, 2010, vol. 13, no. 4, pp. 207-218.


more

 

ČAPEK, Jan.
DSGE Model Sensitivity to Current Recession. In 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. Vyd. 1. České Budějovice : University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010. ISBN 978-80-7394-218-2, pp. 90-97. 2010, České Budějovice.


more

 

ČAPEK, Jan.
On the fit of DSGE models. In MEKON '10. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8, 15 pp. 2010, Ostrava.


more

 
2009

book coverČAPEK, Jan - VAŠÍČEK, Osvald.
Analýza adaptability malého DSGE modelu na důsledky hospodářské krize. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. Vyd. 1,. Brno : Masarykova univerzita,, 2009. CVKS, ISBN 978-80-210-5056-3, pp. 215-228.


more

 

ČAPEK, Jan.
Analýza citlivosti v ekonomii. In Mekon 2009. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-TUO, Faculty of Economics, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2, 10 pp. 2009, Ostrava.


more

 

book coverVAŠÍČEK, Osvald - ČAPEK, Jan - HERBER, Pavel - HLOUŠEK, Miroslav - NĚMEC, Daniel - SLANICAY, Martin.
Další výsledky činnosti komponenty Stabilita a růstová výkonnost. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 11/09, ISBN 978-80-210-5056-3, pp. 239-248.


more

 

ČAPEK, Jan - VAŠÍČEK, Osvald.
Global Sensitivity Analysis of a DSGE model of the Czech Economy. In Mathematical Methods in Economics 2009. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2009. ISBN 978-80-213-1963-9, pp. 46-51. 2009, Kostelec nad Černými Lesy.


more

 

ČAPEK, Jan.
Sensitivity Analysis of a DSGE model. CVKSČE, 2009. 48 pp.


more

 
2008

book cover REMO, Adam - ČAPEK, Jan - VAŠÍČEK, Osvald.
Příspěvek České národní banky ke stabilitě inflace, HDP a úrokové míry. In Slaný a kol. Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno : Masarykova Univerzita, 2008. CVKS, ISBN 978-80-210-4725-9, pp. 331-339.


more

 
2007

ČAPEK, Jan.
Mezera výstupu v ČR: oficiální a neoficiální odhady. Národohospodářský obzor, Brno, ESF MU Brno. ISSN 1213-2446, 2007, vol. 2007, no. 4, 10 pp.


more

 

ČAPEK, Jan.
Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu. In MEKON 2007. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007. ISBN 978-80-248-1324-0, pp. 24-31. 22.2.2007, Ostrava.


more

 

ČAPEK, Jan.
Nejistota vybraných makroekonomických dat zemí Visegrádu. Brno : CVKSČE MU, 2007.


more

 

book coverČAPEK, Jan.
Nejistota vybraných makroekonomických dat zemí Visegrádu. In Slaný, Antonín a kol. Faktory konkurenceschopnosti (Komparace zemí V-4). Brno : Masarykova univerzita, 2007. CVKS, ISBN 978-80-210-4455-5, pp. 179-189.


more

 

ČAPEK, Jan.
Uncertainty of Czech macroeconomic data: advanced analysis: output gap. In Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5, pp. 175-181. 4.9.2007, Ostrava.


more

 
2006

ČAPEK, Jan.
Matematické modely a matematizace v ekonomii. In MEKON 2006. první vydání. Ostrava : VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2006. ISBN 80-248-1013-1, pp. 24-29. 2006, Ostrava.


more

 

VAŠÍČEK, Osvald - MUSIL, Karel - ČAPEK, Jan.
Monetární politika a vývoj české otevřené ekonomiky. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2006. CVKS, ISBN 80-210-4157-9, pp. 231-248.


more

 

ČAPEK, Jan.
Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: HDP. In MendelNet 2006. Brno : Alfa Publishing, s. r. o., 2006. ISBN 80-86851-62-1, pp. 27-33. 29.11.2006, Brno, MZLU.


more

 

ČAPEK, Jan.
Pojetí efektivnosti monetární politiky v historii a nyní. In Česká ekonomika v procesu globalizace, Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4083-1, pp. 18-23. 13.9.2006, Brno.


more

 
2005

ČAPEK, Jan.
Moderní filozofie a metodologie makroekonomie. In MendelNet 2005. první vydání. Brno : KONVOJ, 2005. ISBN 80-7302-107-2, pp. 24-29. 29.11.2005, Brno, MZLU.


more