JUDr. Jana Mervartová

Photo not published

 

 
2012

book coverMERVARTOVÁ, Jana.
Nelegální zaměstnávání. In Sborník příspěvků z mezinár. vědecké konference Pracovní právo 2012. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6084-5, pp. 92-97. 2012, Třešť.


more

 

book coverMERVARTOVÁ, Jana.
Pracovněprávní odpovědnost vedoucích pracovníků. In Sborník CEPS MU. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6162-0, pp. 47-54. 2012, Brno.


more

 
2011

book coverMERVARTOVÁ, Jana.
Aktuální otázky sociálního dialogu. In Pracovní právo 2011 Sociální dialog. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5438-7, pp. 42-47. 5.10.2011, Třešť.


more

 
2010

book coverMERVARTOVÁ, Jana.
Několik poznámek k flexibilitě formy zaměstnání. In Sborník z mezinárodní konference Pracovní právo 2010. Brno : Masarykova univerzita, AUBU No 382, 2010. ISBN 978-80-210-5358-8, 5 pp. 2010, Třešť.


more

 
1998

MERVARTOVÁ, Jana.
Víte, jak na pracovní smlouvy?. Moderní sekretariát, Praha, Bertelsmann Media, s.r.o. ISSN 1211-3581, 1998, vol. 1998, no. 5., pp. 10-11.


more