Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 51 položek, zobrazeno 1 - 30

 
2015

obálkaBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, s. 94-109. 22.1.2015, Šlapanice.


více

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovinsko. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, s. 1-19.


více

 
2014

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, s. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


více

 
2013

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Assessment of municipal environmental protection expenditure: Case study in the city of Brno. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2013, vol. 61/2013, no. 7, s. 289-298.


více

 

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Krizové řízení na úrovni krajů. In Verejná politika a regionálny rozvoj. Vyd. První. Bratislava : IURA Edition, 2013. První, ISBN 978-80-8078-657-1, s. 187-199.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Methodology and Information System for Evaluating Environmental Protection Expenditure Efficiency at the Local Level. In ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusiedl am See : Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-41150-2, s. 560-570. 9.10.2013, Neusiedl am See; Austria.


více

 

BAKOŠ, Eduard - REKTOŘÍK, Jaroslav - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Povodně velkého rozsahu. In Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Vyd. První. Praha : Ekopress, 2013. První, ISBN 978-80-86929-92-7, s. 157-174.


více

 

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Sucho. In Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Vyd. První. Praha : Ekopress, 2013. První, ISBN 978-80-86929-92-7, s. 147-156.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan - FUROVÁ, Lenka.
The Model of Territory Unit Evaluation for Allocation of Resources on Flood Protection. In ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusieidel am See, Austria : Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-41150-2, s. 641-650. 9.10.2013, Neusiedl am See; Austria.


více

 
2012

obálkaŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Financing of flood prevention as public service. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.


více

 

obálkaSOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard (Eds.).
Povodně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 68 s. ISBN 978-80-210-6050-0.


více

 

obálkaBAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Refelexe zkušeností a názorů odborníků z praxe řešení povodní. In Dostál, Jakub - Šelešovský, Jan - Kadeřábková, Jana - Menšík, Miroslav - Trubačová, Dana. Povodně jako mimořádná událost. Sborník z workshopů a seminářů Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6050-0, s. 57-67. 2012, Brno.


více

 

obálkaŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Role krajské samosprávy v procesech krizového řízení. In Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5805-7, s. 229-239. 24.11.2011, Šlapanice.


více

 

obálkaBAKOŠ, Eduard - FIŠER, Pavel - PÓČ, David - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Strategické řízení krajské samosprávy. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 114 s. ISBN 978-80-210-6013-5.


více

 
2011

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
FINANCOVÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. 2011. ISBN 978-80-7231-790-5.


více

 

obálkaŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Krizové řízení na úrovni krajů a obcí. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5385-4, 11 s. 20.1.2011, Šlapanice.


více

 

BAKOŠ, Eduard - BINEK, Jan - REKTOŘÍK, Jaroslav - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
SUPPORTING MECHANISMS IN DECISION MAKING ABOUT ALLOCATION OF RESOURCES IN CRISIS MANAGEMENT PROCESS. ECONOMICS AND MANAGEMENT, Brno, Univerzita obrany. ISSN 1802-3975, 2011, vol. 2/2011, no. 2, s. 7-17.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - MALÝ, Ivan - BAKOŠ, Eduard - NESHYBOVÁ, Jarmila - ŠPAČEK, David - HŘEBÍČEK, Jiří - HÁJEK, Miroslav.
Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Vyd. 2011. Brno : nakladatelství Littera, 2011. 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7.


více

 
2010

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství. STUDIA OECOLOGICA, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí. ISSN 1802-212X, 2010, vol. 2010/IV, no. 1/2010, s. 37-46.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Assessing the efficiency of municipal expenditures regarding environmental protection. In Environmental Economics and Investment Assessment III. Vyd. Cyprus. Cyprus : WIT Press 2010, 2010. ISBN 978-1-84564-436-9, s. 107-119. 4.5.2010, Cyprus.


více

 

ŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Finanční souvislosti povodní. In Bezpečnost světa a domoviny. Vyd. První. Brno : Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-728-8, s. 22-32. 16.6.2010, Brno.


více

 

SOUKOPOVÁ, Jana - NESHYBOVÁ, Jarmila - BAKOŠ, Eduard - HŘEBÍČEK, Jiří.
Hodnocení efektivnosti výdajů obcí na ŽP. 2010.


více

 

FIŠER, Pavel - ŠELEŠOVSKÝ, Jan - PÓČ, David - VITURKA, Milan - PITNER, Josef - BAKOŠ, Eduard - HORŇÁKOVÁ, Michaela.
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. Vyd. 2010. Brno : Jihomoravský kraj, 2010. 142 s.


více

 

ŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Návrh finančních standardů v segmentu protipovodňových opatření. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno : Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0, 11 s. 2010, Šlapanice.


více

 
2009

obálkaREKTOŘÍK, Jaroslav - BAKOŠ, Eduard.
Diskuse k vývoji a pojetí kritické infrastruktury. In Finanční a ekologické aspekty krizových situací. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4997-0, s. 169-179. 3.9.2009, UC MU Šlapanice.


více

 

obálkaŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Financování následků přívalových povodní. In Finanční a ekologické aspekty krizových situací. Vyd. První. Brno : MU, 2009. ISBN 978-80-210-4997-0, s. 108-115. 3.9.2009, Šlapanice.


více

 

ŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
MOŽNOSTI STANDARDIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ. In Bezpečnostní management a společnost. Vyd. První. Brno : Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-653-3, 7 s. 6.5.2009, Brno.


více

 

ŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Možnosti standardizace ve veřejném sektoru. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Vyd. První. Brno : MU, 2009. ISBN 978-80-7399-657-4, 11 s. 22.1.2009, Šlapanice.


více

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - KAPLANOVÁ, Barbora.
Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Vyd. první. Praha : Linde nakladatelství Praha, 2009. Ekonomika, 1, ISBN 978-80-86131-82-5, s. 79-85.


více

 

obálkaBAKOŠ, Eduard.
Verejná správa Slovenskej republiky a nástroje k zvyšovaniu jej efektívnosti. In Veřejná správa v kontextu přípravy a vstupu státu do eurozóny. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 1. vydání, ISBN 978-80-210-4979-6, s. 24-37.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 51 položek, zobrazeno 1 - 30