Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30

 
2016

book cover MIX, Troy - BAKOŠ, Eduard - HRŮZA, Filip.
Advancing Comparative Research on the Extent and Impacts of Intermunicipal Cooperation. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8082-9, pp. 45-51. Šlapanice.


more

 

NĚMEC, Daniel - BAKOŠ, Eduard.
Alternative Models of Tax Assignment to Municipal Level. In Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praque : University of Economics, 2016. ISBN 978-80-245-2155-8, pp. 52-56.


more

 

SEDMIHRADSKÁ, Lucie - BAKOŠ, Eduard.
Municipal Tax Autonomy and Tax Mimicking in Czech Municipalities. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2016, vol. 14, no. 1, pp. 75-92.


more

 

ŠPAČEK, David - PŮČEK, Milan Jan - NEMEC, Juraj - HRŮZA, Filip - BAKOŠ, Eduard - WILDMANNOVÁ, Mirka.
ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů (verze pro malé obce). 2016.


more

 

ŠPAČEK, David - PŮČEK, Milan Jan - NEMEC, Juraj - HRŮZA, Filip - BAKOŠ, Eduard - WILDMANNOVÁ, Mirka.
ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ - metodika pro podporu nastavení vnitřních procesů (verze pro větší úřady). 2016.


more

 

HRŮZA, Filip - ŠELEŠOVSKÝ, Jan - TŮMOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard - PINK, Michal - EIBL, Otto - PONČÍKOVÁ, Irena - DOKOUPIL, Václav.
Strategický plán rozvoje pro město Němčice nad Hanou. Brno : 2016.


more

 

ŠPAČEK, David - PŮČEK, Milan Jan - NEMEC, Juraj - HRŮZA, Filip - BAKOŠ, Eduard - WILDMANNOVÁ, Mirka.
ÚZEMNÍ ROZVOJ A EXTERNÍ SUBJEKTY - metodika pro podporu zapojování externích subjektů (verze pro malé obce). 2016.


more

 

ŠPAČEK, David - PŮČEK, Milan Jan - NEMEC, Juraj - HRŮZA, Filip - BAKOŠ, Eduard - WILDMANNOVÁ, Mirka.
ÚZEMNÍ ROZVOJ A EXTERNÍ SUBJEKTY - metodika pro podporu zapojování externích subjektů (verze pro větší úřady). 2016.


more

 
2015

book coverBAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Local Government in Czechoslovakia 1918 - 1938 and its Impact on Economy of Municipalities in the Czech and Slovak Republics. In Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 19th International Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7532-0, pp. 94-102. 22.1.2015, Šlapanice.


more

 

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
The Historical Roots of Local Self-Government in Czech and Slovak Republics. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Maribor, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, Slovenia. ISSN 1581-5374, 2015, vol. 13, no. 1, pp. 1-19.


more

 

SEDMIHRADSKÁ, Lucie - BAKOŠ, Eduard.
Who Applies the Real Estate Taxs Local Coefficient?. In Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague : University of Economics, 2015. ISBN 978-80-245-2094-0, pp. 206-210.


more

 
2014

BAKOŠ, Eduard - SOUKOPOVÁ, Jana.
Territory Unit Evaluation - a Case Study in Districts in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno : Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-6611-3, pp. 19-26. 16.1.2014, Šlapanice.


more

 
2013

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Assessment of municipal environmental protection expenditure: Case study in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2013, vol. 61, no. 7, pp. 2769-2777.


more

 

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Krizové řízení na úrovni krajů. In Verejná politika a regionálny rozvoj. Vyd. První. Bratislava : IURA Edition, 2013. První, ISBN 978-80-8078-657-1, pp. 187-199.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Methodology and Information System for Evaluating Environmental Protection Expenditure Efficiency at the Local Level. In ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusiedl am See : Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-41150-2, pp. 560-570. 9.10.2013, Neusiedl am See; Austria.


more

 

BAKOŠ, Eduard - REKTOŘÍK, Jaroslav - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Povodně velkého rozsahu. In Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Vyd. První. Praha : Ekopress, 2013. První, ISBN 978-80-86929-92-7, pp. 157-174.


more

 

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Sucho. In Krizový management. Případové bezpečnostní studie. Vyd. První. Praha : Ekopress, 2013. První, ISBN 978-80-86929-92-7, pp. 147-156.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan - FUROVÁ, Lenka.
The Model of Territory Unit Evaluation for Allocation of Resources on Flood Protection. In ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Neusieidel am See, Austria : Springer Berlin Heidelberg, 2013. ISBN 978-3-642-41150-2, pp. 641-650. 9.10.2013, Neusiedl am See; Austria.


more

 
2012

book coverŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Financing of flood prevention as public service. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.


more

 

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard (Eds.).
Povodně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 68 pp. ISBN 978-80-210-6050-0.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Refelexe zkušeností a názorů odborníků z praxe řešení povodní. In Dostál, Jakub - Šelešovský, Jan - Kadeřábková, Jana - Menšík, Miroslav - Trubačová, Dana. Povodně jako mimořádná událost. Sborník z workshopů a seminářů Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6050-0, pp. 57-67. 2012, Brno.


more

 

book coverŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Role krajské samosprávy v procesech krizového řízení. In Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5805-7, pp. 229-239. 24.11.2011, Šlapanice.


more

 

book coverBAKOŠ, Eduard - FIŠER, Pavel - PÓČ, David - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
Strategické řízení krajské samosprávy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 112 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6013-5.


more

 
2011

book coverSOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard - DOLEŽELOVÁ, Marie - KAPLANOVÁ, Barbora - KULHAVÝ, Viktor - BERÁNKOVÁ, Jarmila.
Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 330 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-5644-2.


more

 

BAKOŠ, Eduard - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
FINANCOVÁNÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. 2011. ISBN 978-80-7231-790-5.


more

 

book coverŠELEŠOVSKÝ, Jan - BAKOŠ, Eduard.
Krizové řízení na úrovni krajů a obcí. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5385-4, 11 pp. 20.1.2011, Šlapanice.


more

 

BAKOŠ, Eduard - BINEK, Jan - REKTOŘÍK, Jaroslav - ŠELEŠOVSKÝ, Jan.
SUPPORTING MECHANISMS IN DECISION MAKING ABOUT ALLOCATION OF RESOURCES IN CRISIS MANAGEMENT PROCESS. ECONOMICS AND MANAGEMENT, Brno, Univerzita obrany. ISSN 1802-3975, 2011, vol. 2/2011, no. 2, pp. 7-17.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - MALÝ, Ivan - BAKOŠ, Eduard - NESHYBOVÁ, Jarmila - ŠPAČEK, David - HŘEBÍČEK, Jiří - HÁJEK, Miroslav.
Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Vyd. 2011. Brno : nakladatelství Littera, 2011. 237 pp. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7.


more

 
2010

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství. Studia oecologica., Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí. ISSN 1802-212X, 2010, vol. 2010/IV, no. 1/2010, pp. 37-46.


more

 

SOUKOPOVÁ, Jana - BAKOŠ, Eduard.
Assessing the efficiency of municipal expenditures regarding environmental protection. In Environmental Economics and Investment Assessment III. Vyd. Cyprus. Cyprus : WIT Press 2010, 2010. ISBN 978-1-84564-436-9, pp. 107-119. 4.5.2010, Cyprus.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 60 records, displayed 1 - 30