Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Personal photo

 

Možnosti experimentálních a behaviorálních metod při analýze a evaluaci veřejné politiky (MUNI/A/0996/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Aplikace expriementálních a behaviorálních metod pro analýzu veřejné politiky (MUNI/A/1210/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
5th International PhD Conference "New Economic Chalenges" (MUNI/B/0851/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Možnosti využití experimentálních a behaviorálních přístupů ve veřejné ekonomii (MUNI/A/0845/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/17.0036)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Vybrané modely veřejné ekonomie v experimentálním prostředí (MUNI/A/0778/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
4th International PhD conference "New Economic Challenges" (MUNI/B/0920/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vybrané modely veřejné ekonomie v experimentálním prostředí (MUNI/A/0981/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vytvoření předmětu Veřejná volba (Public Choice) (FRVS/160/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Ivan Malý, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
3rd International PhD Conference "New Economic Challenges" (MUNI/B/0059/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik (MUNI/A/0902/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2010 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The analysis of municipal budgets efficiency in relation to the environmental protection (SP/4I1/54/08)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2008 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / Research Programme of the Ministry of Environment for 2007-2013
more
Motitvation for Economic Behaviour of the Non-For-Profit Organizations - Contribution to the Economic Theory of Non-Profit Sector (GA402/08/1693)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Ivan Malý, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2008 - 7/2009
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
The possibility of implementation of "opt-out" in czech social insurance system (HR 164/07)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:12/2007 - 6/2008
Investor/Programme:Ministry of Labour and Social Affairs of the CR / Reseach for government administration in the field of social policy, social affairs, employment and occupational safety
more
Factors that stimulate and absorb establishing and development of small and medium enterprises in the Czech republic as a member state of the European Communities (GA402/05/0853)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Novotný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2005 - 1/2007
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Share of non-state and non-profit organizations on provision of public services in Czech republic (GA402/05/0974)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2005 - 1/2007
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Conception of improvement of communication between central state administration and self-governmental units (VA20052005005)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:4/2005 - 10/2005
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Projects for State Administration
more
Theoretical and methodological aspects of institutional enterprise assitance (IAA7167201)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Antonín Malach, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:2/2002 - 1/2005
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
more
Vocational self - administration as a phenomenon of citizen society (GA402/02/1563)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Antonín Malach, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2002 - 12/2004
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more