Ing. David Špaček, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

Řízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a v jiných zemích střední a východní Evropy (GA16-13119S)
Řešitel na MU:prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2016 - 12/2018
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji (0700/2015)
Řešitel na MU:Ing. David Špaček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:9/2015 - 8/2016
Investor/Program: Technologická agentura ČR / BETA - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy
více
25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna (0699/2014)
Řešitel na MU:Ing. Igor Kiss
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:11/2014 - 10/2016
Investor/Program: Mezinárodní visegrádský fond (IVF) / Strategické granty
více
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
Řešitel na MU:prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/17.0036)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:6/2011 - 5/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik (MUNI/A/0902/2009)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2010 - 12/2011
Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU
více
Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnost ve vztahu k ochraně životního prostředí (SP/4I1/54/08)
Řešitel na MU:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:5/2008 - 12/2010
Investor/Program: Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013
více
Tvorba efektivného modelu verejnej správy po zavedení EURA (IGP5/2007/GA)
Řešitel na MU:doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2008 - 12/2009
Investor/Program: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave / Projekty Grantové agentury Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
více
Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru (GA402/07/1486)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:1/2007 - 12/2009
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední státní správou a samosprávnými orgány (VA20052005005)
Řešitel na MU:doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Ekonomicko-správní fakulta
Období řešení:4/2005 - 10/2005
Investor/Program: Ministerstvo vnitra ČR / Projekty pro státní správu
více