Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 113 records, displayed 1 - 30

 
2016

BLAŽEK, Ladislav.
Nový přístup k analýze podnikatelského prostředí. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Vyd. 1. Bratislava : Vydavatelstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, pp. 50-55. 2016, Bratislava.


more

 
2015

ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - BLAŽEK, Ladislav.
Comparison of Labor Productivity between Enterprises under Local and Foreign Control. In Current Problems of the Corporate Sector 2015: Miscellany of Scientific Papers. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, pp. 21-26. 2015, Modrá Harmonie.


more

 
2014

book coverPUDIL, Pavel - BLAŽEK, Ladislav - ČÁSTEK, Ondřej - SOMOL, Petr - POKORNÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Maria.
Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Podniky pod zahraniční kontrolou v prostředí české ekonomiky. In Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-366-6, pp. 71 - 78. 2014, Hradec Králové.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Společenská odpovědnost nadnárodních společností. In Aktuálné problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava : Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, pp. 19-31. 2014, Bratislava.


more

 
2013

ČÁSTEK, Ondřej - BLAŽEK, Ladislav - PUDIL, Pavel - SOMOL, Petr.
Comparison of the multivariate and bivariate analysis of corporate competitiveness factors synergy. Ekonomická revue, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISSN 1212-3951, 2013, vol. XVI, no. 2, pp. 67 - 77.


more

 

PUDIL, Pavel - BLAŽEK, Ladislav - SOMOL, Petr - ČÁSTEK, Ondřej - GRIM, Jiří.
Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. Vyd. 1. Reading, UK : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013. ISBN 978-1-909507-00-5, pp. 259-267. 7.2.2013, Bangkok.


more

 

BLAŽEK, Ladislav - ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena.
Nadnárodní společnosti v České republice :vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2013. 211 pp. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-478-0.


more

 
2012

KLAPALOVÁ, Alena - KRÁLOVÁ, Maria - BLAŽEK, Ladislav - PIROŽEK, Petr.
Innovation and knowledge management of MNC´s subsidiaries in the Czech Republic. In International Forum on Knowledge Assets Dynamics. Matera : Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, 2012. ISBN 978-88-96687-08-6, pp. 450 - 470. 13.6.2012, Matera Italy.


more

 

PUDIL, Pavel - BLAŽEK, Ladislav - SOMOL, Petr - POKORNÁ, Jana - PIROŽEK, Petr.
Searching Factors of Corporate Competitiveness Using Statistical Pattern Recognition Techniques. In Proceedings of the 8th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading (UK) : Academic Publishing International Limited, 2012. ISBN 978-1-908272-76-8, pp. 556-559. 8.11.2012, Pafos (Cyprus).


more

 

ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - BLAŽEK, Ladislav.
Selected results of the research of multinational companies operating in the Czech Republic. In Aktuálne problémy ponikovej sféry. Bratislava : Ekonomická unverzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra podnikového hospodárska, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, pp. 21-26. 2012, Bratislava.


more

 
2011

BLAŽEK, Ladislav - NEKUDA, Jaroslav.
Analýza uplatnění absolventů Masarykovy univerzity. In Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-986-5, pp. 57-70. 2011, Brno.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Faktory konkurenceschopnosti podniků. In Aktuálne pohĺady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy. Bratislava : Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, pp. 33 - 44. 2011, Bratislava.


more

 

book coverBLAŽEK, Ladislav - ČÁSTEK, Ondřej - MAJEROVÁ, Jana.
K metodickým otázkám analýzy faktorů konkurenceschopnosti podniků. In EKONOMIKA A MANAGEMENT. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5596-4, pp. 25-33. 2011.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Management - organizování, rozhodování, ovlivňování. 2011. ISBN 978-80-247-3275-6.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Management. vydání první. Praha : Grada, 2011. 191 pp. ISBN 978-80-247-3275-6.


more

 

book coverBLAŽEK, Ladislav.
Nadnárodní společnosti v České republice II. Kvalitativní a kvantitativní výzkum. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 349 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5677-0.


more

 

BLAŽEK, Ladislav - PUDIL, Pavel - ŠPALEK, Jiří.
The factors aff ecting competitiveness of companies: contribution and limits of the statistical pattern recognition methods. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun., Brno, MZLU. ISSN 1211-8516, 2011, vol. LIX, no. 7, pp. 1-12.


more

 

book coverŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - PIROŽEK, Petr - BLAŽEK, Ladislav.
Výzkum nadnárodních společností v České republice. In Workshop Ekonomika a management: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodního workshopu. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5596-4, pp. 34-40. 2011, Brno.


more

 

BLAŽEK, Ladislav - KLAPALOVÁ, Alena - PIROŽEK, Petr.
Znalosti v pobočkách nadnárodních společností působících v prostředí ČR. 2011.


more

 

BLAŽEK, Ladislav - KLAPALOVÁ, Alena - PIROŽEK, Petr.
Znalosti v pobočkách nadnárodních společností působících v prostředí ČR. In Znalosti pro tržní praxi 2011. Vyd. první. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, pp. 877- 883. 2011, Olomouc.


more

 
2010

BLAŽEK, Ladislav - PIROŽEK, Petr - TALPOVÁ, Sylva - ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena - KOZUB, Michal.
Ekonomika a management organizací: Výzkum – Výuka – Praxe. 2010. Brno. .


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Impact of multinational corporations on the management of enterprises in the Czech Republic - resources. In Aktuálne pohĺady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Vyd. 1. Bratislava : Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, pp. 7-13.


more

 

book coverBLAŽEK, Ladislav a kol..
Nadnárodní společnosti v České republice 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 189 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-5327-4.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Příčiny a důsledky krize z pohledu podnikové sféry. Praha : VŠE v Praze, 2010.


more

 
2009

book coverBLAŽEK, Ladislav - SVOBODA, Marian - PIROŽEK, Petr.
Charakteristika základního a výběrového souboru. In Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita,, 2009. CVKS, ISBN 978-80-210-5058-7, pp. 19-25.


more

 

book coverBLAŽEK, Ladislav - ČÁSTEK, Ondřej - JAŠKOVÁ, Ivana - KARPISSOVÁ, Eva - PIROŽEK, Petr - KLAPALOVÁ, Alena - KAŠPAROVÁ, Klára - MATULOVÁ, Markéta - SEDLÁČEK, Milan - SVOBODA, Marian - ŠIŠKA, Ladislav - ŠPALEK, Jiří - ŠVANDOVÁ, Eva.
Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 349 pp. ISBN 978-80-210-5058-7.


more

 

BLAŽEK, Ladislav.
Management ve společnosti hojnosti. In Procesy globalizacyjne w gospodarce swiatowej. Wroclaw : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Zarzadzania, 2009. Neuveden, ISBN 978-83-87708-68-9, pp. 265-271.


more

 

BLAŽEK, Ladislav - ČÁSTEK, Ondřej.
STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor, Brno, ESF MU Brno. ISSN 1213-2446, 2009, vol. IX., no. 2, 16 pp.


more

 

ODEHNALOVÁ, Pavla - BLAŽEK, Ladislav.
Toray Textiles central Europe, s.r.o. - clash of cultures. In PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2009. Vyd. 1. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-225-2738-5, pp. 60-66. 2009, Bratislava.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 113 records, displayed 1 - 30