Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 55


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 55 records, displayed 1 - 20
25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna (0699/2014)
MU Investigator:Ing. Igor Kiss
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:11/2014 - 10/2016
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad Strategic Program
more
Analýza možností podpory rozvojových os jako nástroje zvyšování regionální konkurenceschopnosti - demonstrační studie Jihomoravského kraje (MUNI/A/0896/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu (MUNI/A/1021/2015)
MU Investigator:Ing. Bc. Michal Ďuriník
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Behaviorální a znalostní aspekty obchodování a oceňování finančních aktiv (MUNI/A/0916/2015)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH (0621/2015)
MU Investigator:Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:8/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize (MUNI/M/1748/2014)
MU Investigator:Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Dynamické makroekonomické modely malých otevřených ekonomik – aktuální problémy a výzvy (MUNI/A/1040/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Education without Frontiers (0811/2015)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Enhancing Quality of Diploma and Ph.D. Theses Via Usage of Quantitative (0928/2015)
MU Investigator:Mgr. Maria Králová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 1/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
ESF - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/ESF/2016)
MU Investigator:Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Hospodářská politika v EU a ČR III (MUNI/A/0915/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Hrozby a výzvy prostředí přetrvávajících nízkých úrokových sazeb pro vývoj a stabilitu finančního systému (MUNI/A/1025/2015)
MU Investigator:Oleg Deev
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Implementace jazyka R do výuky kvantitativních předmětů na ESF (MUNI/FR/1495/2015)
MU Investigator:Mgr. Maria Králová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace kurzu Hospodářská politika I (MUNI/FR/1246/2015)
MU Investigator:Ing. Aleš Franc, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovace předmětu Ekonomicko-organizační poradenství (MUNI/FR/1406/2015)
MU Investigator:Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací (MUNI/A/0909/2015)
MU Investigator:Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inovační výkonnost a její reflexe v inovační politice (MUNI/A/0999/2015)
MU Investigator:Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inteligentní veřejná správa (MUNI/D/1312/2015)
MU Investigator:Ing. Filip Hrůza
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
International Experience for International Business Education (0812/2015)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
ITREGEP (MUNI/A/0997/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 55 records, displayed 1 - 20