Detail projektu

 

Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí (EMP)

Kód projektu:MUNI/A/0905/2009
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Ekonomicko-správní fakulta
Řešitel na MU:prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Člen realizačního týmu:prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Ing. Bc. Lucie Hubíková
Ing. Boris Janča
Ing. Ivana Jašková
Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Ing. Michal Kozub
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Ing. Peter Marinič, Ph.D.
Ing. Ondřej Melichar
Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Ing. Jana Pokorná, Ph.D.
Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Mgr. Mojmír Snopek
doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.
Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.
Ing. Tomáš Viktořík
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum ekonomiky a managementu podniků, působících a vyvíjejících se v dynamicky se měnícím prostředí globalizovaného světa. Jde o vymezení širokého společenského a environmentálního rámce podniků a jejich aktivit, zkoumání faktorů úspěšnosti podniků, analýzu specifik podnikání v podmínkách velkých nadnárodních společností a v podmínkách družstev. Dále se jedná o zkoumání realizace a důsledků čistší produkce a zpětných toků v podnicích a v neposlední řadě pak o investičním rozhodování a uplatňování efektivních stylů vedení. Projekt navazuje na výstupy specifického výzkumu za posledních 5 let, řešené pod názvem „Vývojové tendence podniků“ a na výstupy z oblasti konkurenceschopnosti podniků realizované v rámci Centra konkurenční schopnosti české ekonomiky.