Detail projektu

 

Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (Reformy NPM v CEE)

Kód projektu:GA403/12/0366 (kód CEP: GAP403/12/0366)
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Ekonomicko-správní fakulta
Řešitel na MU:prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Člen realizačního týmu:Ing. Michaela Horňáková
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Ing. David Špaček, Ph.D.
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Výzkumy, které se týkají různorodosti praxe reforem v duchu filozofie New Public Management (NPM) jsou spíše ojedinělé a často zdůrazňují perspektivu anglo-americkou (Barzelay, 2001, in Homburg, Pollitt and van Thiel, 2007). Literatura z oblasti NPM je v zemích regionu střední a východní Evropy (SVE) (ČR nevyjímaje) velmi roztříštěná a dosud nevěnovala komplexnější pozornost regionálně podmíněným faktorům úspěšnosti reforem implementujících nástroje NPM, přestože řada z těchto nástrojů byla anebo je v praxi reforem zemí z tohoto regionu implementována. Doposud publikované výsledky výzkumu, který se týkal implementace nástrojů NPM v zemích SVE a v českém kontextu naznačují, že dopad reforem je dosud omezený. Posláním navrhovaného projektu, který má teoretickou, empirickou a manažerskou část, je posílit makro aspekty, mikroekonomickou teorii a manažerské znalosti o NPM a jeho instrumentech v kontextu zemí SVE, a to se zaměřením na Českou republiku.