Detail projektu

 

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro regionální a lokální ekonomiku (EPCR)

Kód projektu:MUNI/A/0770/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Ekonomicko-správní fakulta
Řešitel na MU:Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Jan Holeček
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
Ing. Ondřej Repík
Mgr. Bc. Linda Sudíková
Ing. Petr Šašinka
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Mgr. Jan Zvara, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Hlavním smyslem projektu je nastartovat dlouhodobý a komplexní výzkum ekonomických aspektů cestovního ruchu se zaměřením na lokální a regionální ekonomiku. Projekt vytváří předpoklady pro rozvoj mezioborového vědeckého týmu, postaveného především na výzkumných aktivitách studentů doktorského programu. Vlastní projekt se soustřeďuje na nalezení vhodných teoretických a metodických přístupů hodnocení ekonomických přínosů cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni, které mohou být dále uplatněny ve větších výzkumných projektech. Za nosné výstupy projektu jsou považovány články v odborných časopisech a konferenční příspěvky mezinárodního významu.