Detail projektu

 

Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru

Kód projektu:GA402/09/0941
Období řešení:1/2009 - 12/2011
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Ekonomicko-správní fakulta
Řešitel na MU:doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaSpolečnost pro studium neziskového sektoru, o.s.
Odpovědná osoba:PhDr. Miroslav Pospíšil
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:neziskový sektor,
Anotace

Prvním okruhem výzkumu je veřejná politika vůči neziskovému sektoru. V české republice taková politika neexistuje. Budou komparovány politiky vůči neziskovým organizacím ve vybraných ekonomikách. Cílem komparace je identifikovat vstah státu k neziskovému sektoru podle vymezených kritérií vyhodnotit kvalitu tohoto vymezení. Bude vypracována "modelová veřejná politika", jakožto referenční soubor racionálních cílů a kritérií. Cílem je také zjistit "nejmenší společný jmenovatel" těchto politik, jakožto východisko pro formulaci doporučení změn ve vztazích státu a NNO. Jedním z výstupů bude mapa všech vztahů mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi. Základem formulace veřejné politiky je porozumění fenoménu neziskovosti a toho, jak se v typických situacích neziskové organizace chovají, jaké mají možnosti, schopnosti a omezení. To se snaží objasnit tzv. teorie neziskového sektoru,jejichž analýza tvoří druhý okruh výzkumu. Cílem projektu je zde na základě vlastní metodiky revize teorií ve formě analýzy východisek, závěrů, případně metodiky a výsledků empirických testů dané teorie. Akcent bude položen na teorie, které jsou obecně respektovány a zařazují ČR, resp. český neziskový sektor do určité typické skupiny nebo (regionálního) vzorce.