Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 64


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 2Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 20
25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna (0699/2014)
MU Investigator:Ing. Igor Kiss
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:11/2014 - 10/2016
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Visegrad Strategic Program
more
5th International PhD Conference "New Economic Chalenges" (MUNI/B/0851/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza a predikce vývoje cen finančních a investičních nástrojů (MUNI/A/0786/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (MUNI/A/0808/2013)
MU Investigator:Prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza chování ekonomiky během hospodářského cyklu pomocí dynamických modelů (MUNI/A/0775/2013)
MU Investigator:Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza potenciálů začínajících podniků (MUNI/A/0919/2013)
MU Investigator:Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Analýza transformujících se ekonomik - vývoj institucionálního prostředí a jeho důsledky pro reálnou ekonomiku (MUNI/A/0844/2013)
MU Investigator:Ing. Štěpán Mikula
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Citi - Masaryk University Financial Capability Program (0060/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2014 - 8/2015
Investor/Programme:Other foreign Foundation/Fund / Research and development projects
more
Education whitout Frontiers (0634/2013)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2013 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Education Whitout Frontiers (0958/2014)
MU Investigator:Ing. Petr Smutný, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2014 - 8/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Ekonometrické nástroje a techniky v reálných ekonomických aplikacích (MUNI/FR/0081/2014)
MU Investigator:Ing. Daniel Němec, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Finanční gramotnost II (0398/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:9/2013 - 8/2014
Investor/Programme:Other foreign Foundation/Fund / Research and development projects
more
Government vs. Governance in teaching of young academicians in V4 (39503)
MU Investigator:Ing. Bc. et Bc. Lenka Matějová
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2014 - 5/2014
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Small Grants
more
Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR) (TB020MZP042)
MU Investigator:Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:6/2014 - 10/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Hospodářská politika v EU a ČR (MUNI/A/0811/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM – země CEE (GA403/12/0366)
MU Investigator:Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (DF13P01OVV019)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. František Svoboda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:3/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Informační podpora znalostního managementu a hodnocení jejích přínosů se zaměřením na vybrané procesy podporující udržitelnou konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/0814/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Inovace a vize pro obce 2014 (42303)
MU Investigator:Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Economics and Administration
Project Period:5/2014 - 12/2014
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant projects excluding research and development
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 64 records, displayed 1 - 20