Publication details

 

Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě

Basic information
Original title:Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě
Title in English:Clasification of Non-profit Organisations and the Legislature - Summary
Authors:Jaroslav Rektořík, Simona Kozáková
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:REKTOŘÍK, Jaroslav a Simona KOZÁKOVÁ. Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 144-148. ISBN 80-210-2259-0.Export BibTeX
@inbook{237772,
author = {Rektořík, Jaroslav and Kozáková, Simona},
address = {Brno},
booktitle = {Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku},
edition = {1.vydání},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2259-0},
pages = {144-148},
publisher = {MU},
title = {Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě},
year = {2000}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book

Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě uzavírají výsledky výzkumu Legislativních a ekonomických podmínek pro činnost neziskových orgnizací v ČR, SR a Rakousku.

Clasification of Non-profit Organisations and the Legislature close the research project about Legislative and Economics Conditions for Activities of Non-Profit Organizations in the Czech Republic, Sloxakia and Austria.

Related projects: