Publication details

 

Monetární aspekty globální interdependence procesu transformace.

Basic information
Original title:Monetární aspekty globální interdependence procesu transformace.
Title in English:Monetary aspects of the transition process.
Author:Martin Kvizda
Inferior responsibility:Red.: Slaný, A.
Further information
Citation:KVIZDA, Martin. Monetární aspekty globální interdependence procesu transformace. Red.: Slaný, A. In Transformace, stabilizace a růst. 1. vyd. Brno: ESF MU, 1995. s. 52-60, 9 s. ISBN 80-210-1165-3.Export BibTeX
@inproceedings{250312,
author = {Kvizda, Martin},
address = {Brno},
booktitle = {Transformace, stabilizace a růst},
edition = {1.},
keywords = {zahraniční kapitál; měnová politika; měnový kurs},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-1165-3},
pages = {52-60},
publisher = {ESF MU},
title = {Monetární aspekty globální interdependence procesu transformace.},
year = {1995}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:zahraniční kapitál; měnová politika; měnový kurs

K přílivu zahraničního kapitálu.

Monetary aspects of the transition process