Publication details

 

Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací

Basic information
Original title:Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací
Title in English:Definding of Public Benefit Activities as Presumption of Tax Reliefs by NGOs
Author:Simona Kozáková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:Public Benefit; NGO; Tax Reliefs

Příspěvek se zabývá pojmem veřejná prospěšnost, resp. veřejně prospěšná činnost v jeho teoretické i praktické rovině.

This article go into construct of public benefit, let us say public benefit activity, in theoretic and practical level.

Related projects: