Publication details

 

Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací

Basic information
Original title:Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací
Title in English:Definding of Public Benefit Activities as Presumption of Tax Reliefs by NGOs
Author:Simona Kozáková
Further information
Citation:KOZÁKOVÁ, Simona. Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí n./L.: UJEP, 2001. s. 39-47. ISBN 80-7044-345-6.Export BibTeX
@inproceedings{379631,
author = {Kozáková, Simona},
address = {Ústí n./L.},
booktitle = {Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu},
edition = {1. vydání},
keywords = {Public Benefit; NGO; Tax Reliefs},
language = {cze},
location = {Ústí n./L.},
isbn = {80-7044-345-6},
pages = {39-47},
publisher = {UJEP},
title = {Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací},
year = {2001}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:Public Benefit; NGO; Tax Reliefs

Příspěvek se zabývá pojmem veřejná prospěšnost, resp. veřejně prospěšná činnost v jeho teoretické i praktické rovině.

This article go into construct of public benefit, let us say public benefit activity, in theoretic and practical level.

Related projects: