Publication details

 

Gnoseologické implikace evoluční ontologie

Basic information
Original title:Gnoseologické implikace evoluční ontologie
Title in English:Gnoseological implications of evolutional ontology
Author:Josef Šmajs
Information from University Press
Publisher within MU:Faculty of Arts
Further information
Citation:ŠMAJS, Josef. Gnoseologické implikace evoluční ontologie. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001. 80 s. Torzo. ISBN 80-210-2647-2.Export BibTeX
@book{383930,
author = {Šmajs, Josef},
address = {Brno},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2647-2},
publisher = {Vydavatelství MU v Brně},
title = {Gnoseologické implikace evoluční ontologie},
year = {2001}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Monograph

Kniha pojednává o předmětu gnoseologie a o biologických předpokladech poznání. Autor připomíná, že všechny živé systémy poznávají a že sociokulturní poznání vzniká z neuronálního typu biologického poznání. Dále se zabývá problémem pravdy a kompatibility, otázkou lidské fylogeneze a ontogeneze.

The main aim of the book is to describe relationes between cognitive faculty and his biological fundation. Author reminds us, that all living systems are able to recognize and that socio-cultural cognitive process is based on neuronal-biological cognitive faculty. Author also describes relationes between truth and compatability.

Related projects: