Publication details

 

Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje

Basic information
Original title:Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje
Title in English:Evaluation of entrepreneurs activity of physical persons as indicator of regional development in case of the Brno region.
Author:Jaroslav Maryáš
Information from University Press
Price:182,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book
Keywords:entrepreneurs activity of physical persons; regional development; the Brno region

Diferenciace Brněnského kraje podle podnikatelské aktivity fyzických osob - regionální, subregionální, mikroregionální a lokální diferenciace.

Differenciation of Brno region by entrepreneurs activity of physical persons - regional, subregional, microregional and local differenciation.

Related projects: