Publication details

 

Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje

Basic information
Original title:Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje
Title in English:Evaluation of entrepreneurs activity of physical persons as indicator of regional development in case of the Brno region.
Author:Jaroslav Maryáš
Information from University Press
Price:182,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:MARYÁŠ, Jaroslav. Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje. In Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Nakladatelství MU, 2001. s. 79-91. ISBN 80-210-2572-7.Export BibTeX
@inbook{403859,
author = {Maryáš, Jaroslav},
address = {Brno},
booktitle = {Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR},
keywords = {entrepreneurs activity of physical persons; regional development; the Brno region},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2572-7},
pages = {79-91},
publisher = {Nakladatelství MU},
title = {Hodnocení podnikatelské aktivity fyzických osob jako významného faktoru regionálního rozvoje na příkladě Brněnského kraje},
year = {2001}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Chapter of a book
Keywords:entrepreneurs activity of physical persons; regional development; the Brno region

Diferenciace Brněnského kraje podle podnikatelské aktivity fyzických osob - regionální, subregionální, mikroregionální a lokální diferenciace.

Differenciation of Brno region by entrepreneurs activity of physical persons - regional, subregional, microregional and local differenciation.

Related projects: