Publication details

 

Dopad změny sdílení daní na obecní rozpočty

Basic information
Original title:Dopad změny sdílení daní na obecní rozpočty
Title in English:Implication of the change of budgetary allocation of the tax revenue on municipal budgets
Author:Robert Jahoda
Further information
Citation:JAHODA, Robert. Dopad změny sdílení daní na obecní rozpočty. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. s. 158-174. 1. ISBN 8021030747.Export BibTeX
@inbook{486435,
author = {Jahoda, Robert},
address = {Brno},
booktitle = {Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů},
keywords = {budgetary allocation reform; tax revenue; municipal budget},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {8021030747},
pages = {158-174},
publisher = {Masarykova Univerzita v Brně},
title = {Dopad změny sdílení daní na obecní rozpočty},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Management and administrative
Type:Chapter of a book
Keywords:budgetary allocation reform; tax revenue; municipal budget

Příspěvek se věnuje praxi rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé obce v ČR. V roce 2001 proběhla změna rozpočtového určení daní, která radikálně změnila alokaci daňových příjmů obcím. Na datech roku 2000 a 2001 je zkoumán dopad této změny na obecní rozpočty. Pozornost je věnována rozptylu daňových příjmů a vlivu na slučování obcí.

The article deals with the fiscal decentralization in Czech republic, especially to the problem of budgetary allocation of tax revenue (BAT) to municipalities. On the base of 2000 and 2001 data is calculated, how the reform of BATA influenced dispersion of tax revenues to similar municipalities and whether the exist incentives for merging of small municipalities.

Related projects: