Publication details

 

Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic

Basic information
Original title:Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic
Authors:Ivan Malý, Simona Škarabelová
Further information
Citation:MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37-44, 8 s. ISBN 80-239-0814-6.Export BibTeX
@inproceedings{487825,
author = {Malý, Ivan and Škarabelová, Simona},
address = {Praha},
booktitle = {Society in Transition: Rebuilding Partnership},
edition = {1st edition},
keywords = {Civic Society Organization; Government Institutions; Nonprofit Organizations; Partnership; Municipality; Region},
language = {eng},
location = {Praha},
isbn = {80-239-0814-6},
pages = {37-44},
publisher = {Ministry for Regional Development of the Czech Republic},
title = {Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic},
year = {2003}
}
Original language:English
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:Civic Society Organization; Government Institutions; Nonprofit Organizations; Partnership; Municipality; Region

Článek se zabývá změnami, které proběhly v občanském sektoru v České republice po roce 1989, existujícím partnerstvím a spoluprácí mezi institucemi státní správy a neziskovými organizacemi a obecnými předpoklady efektivního partnerství.

Related projects: