Publication details

 

Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic

Basic information
Original title:Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic
Authors:Ivan Malý, Simona Škarabelová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:Civic Society Organization; Government Institutions; Nonprofit Organizations; Partnership; Municipality; Region

Článek se zabývá změnami, které proběhly v občanském sektoru v České republice po roce 1989, existujícím partnerstvím a spoluprácí mezi institucemi státní správy a neziskovými organizacemi a obecnými předpoklady efektivního partnerství.

Related projects: