Publication details

 

Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR

Basic information
Original title:Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR
Title in English:An asset of foundations subjects for the economics development of regions in the Czech republic
Author:Simona Škarabelová
Further information
Citation:ŠKARABELOVÁ, Simona. Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidskych zdrojů. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2004. s. 276-281, 6 s. ISBN 80-7044-607-2.Export BibTeX
@inproceedings{560823,
author = {Škarabelová, Simona},
address = {Ústi nad Labem},
booktitle = {Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidskych zdrojů},
edition = {1. vyd.},
keywords = {fundation; fundations fund; foundations property; expenses; means},
language = {cze},
location = {Ústi nad Labem},
isbn = {80-7044-607-2},
pages = {276-281},
publisher = {Univerzita J.E.Purkyne},
title = {Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:fundation; fundations fund; foundations property; expenses; means

Prispevek se zamysli nad prinosem nadacnich subjektů k ekonomickému rozvoji regionů CR. Opira se pritom o data z pilotniho vyzkumu Centra pro vyzkum neziskoveho sektoru, ktery probehl v ramci projektu "Ekonomika nadacnich subjektů v Ceské republice."

This article deals with an asset of foundations subjects for the economics development of regions in the Czech republic. It draws the datas from the pilot reaserch in Centre for Non-Profit-Research, that was realized in the project "Economy of fundations subjects in the Czech republic.

Related projects: