Publication details

 

Outsourcing personální činnosti

Basic information
Original title:Outsourcing personální činnosti
Authors:Jan Žák, Ivana Gregorová
Further information
Citation:ŽÁK, Jan a Ivana GREGOROVÁ. Outsourcing personální činnosti. In In Sborník konference Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košice, 2005. 8 s.Export BibTeX
@inproceedings{586527,
author = {Žák, Jan and Gregorová, Ivana},
address = {Košice},
booktitle = {In Sborník konference Nové trendy v podnikovom manažmente},
edition = {1.},
location = {Košice},
title = {Outsourcing personální činnosti},
year = {2005}
}
Type:Article in Proceedings