Publication details

 

Matematické modely a matematizace v ekonomii

Basic information
Original title:Matematické modely a matematizace v ekonomii
Title in English:Mathematical models and mathematization in economics
Author:Jan Čapek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:model; mathematization; microeconomic foundations; rational expectations

Článek osvětluje užívání matematických modelů v ekonomii a historii matematizace ekonomické vědy. První část vymezuje, co je model a modelový přístup a jaké modely lze v ekonomii použít. Dále představuje jednotlivé školy ekonomického myšlení a jejich přístup k matematizaci ekonomie a k matematickým modelům. Druhá část se věnuje zevrubněji mikroekonomickým základům makroekonomických modelů. Poslední část se zabývá racionálními očekáváními.

The article illuminates the use of mathematical models in economics and the history of mathematization of economic science. First part defines a model and a model approach and specifies which models can be used in economics. It further presents various schools of economic thought and their attitude towards mathematization of economics and mathematical models. Second part devotes itself to microeconomic foundations of macroeconomic models. Last part deals with rational expectations.

Related projects: