Publication details

 

Přístup pojišťoven (zajišťoven) k pojištění a oceňování škod způsobených krizovou situací (vč. terorismu)

Basic information
Original title:Přístup pojišťoven (zajišťoven) k pojištění a oceňování škod způsobených krizovou situací (vč. terorismu)
Author:Eduard Bakoš
Information from University Press
Price:Not for sale
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Economics and Administration
Further information
Citation:BAKOŠ, Eduard. Přístup pojišťoven (zajišťoven) k pojištění a oceňování škod způsobených krizovou situací (vč. terorismu). In Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu. Brno: MU-MF ČR, 2006. s. 42-47, 6 s. ISBN 80-210-3925-6.Export BibTeX
@inproceedings{700576,
author = {Bakoš, Eduard},
address = {Brno},
booktitle = {Přístupy a východiska pro oceňování potenciálně zasažených území mimořádnou událostí velkého rozsahu},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3925-6},
pages = {42-47},
publisher = {MU-MF ČR},
title = {Přístup pojišťoven (zajišťoven) k pojištění a oceňování škod způsobených krizovou situací (vč. terorismu)},
year = {2006}
}
Type:Article in Proceedings