Publication details

 

Rizika vzniku mimořádných událostí velkého rozsahu a možnost pojištění předpokládaných následků v globálním kontextu

Basic information
Original title:Rizika vzniku mimořádných událostí velkého rozsahu a možnost pojištění předpokládaných následků v globálním kontextu
Author:Eduard Bakoš
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings