Publication details

 

Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu

Basic information
Original title:Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu
Title in English:Uncertainty of Czech macroeconomic data: preliminary analysis: output gap
Author:Jan Čapek
Further information
Citation:ČAPEK, Jan. Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2007. s. 24-31. ISBN 978-80-248-1324-0.Export BibTeX
@inproceedings{714092,
author = {Čapek, Jan},
address = {Ostrava},
booktitle = {MEKON 2007},
keywords = {data uncertainty;output gap;CNB;CZSO;estimate},
language = {cze},
location = {Ostrava},
isbn = {978-80-248-1324-0},
pages = {24-31},
publisher = {VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA},
title = {Nejistota českých makroekonomických dat: úvodní analýza: mezera výstupu},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:data uncertainty;output gap;CNB;CZSO;estimate

Článek analyzuje hodnoty mezery výstupu zveřejňované Českou národní bankou. Ukazuje, že ačkoli je použití hodnot mezery výstupu pro Českou národní banku velmi důležité (ne-li klíčové), dochází často k podstatným revizím. Revize jsou mnohdy natolik zásadní, že je nejisté, zda je vůbec ekonomika nad svým potenciálem nebo pod ním. Zjištěná nejistota dat je velmi výrazná a kvalita odhadů hodnot mezery výstupu nízká.

The article analyses output gap values that are published by the Czech national bank. It shows that although the use of output gap values is for the Czech national bank very important (if not key), substantial revisions occur frequently. The revisions are often so radical, that it is not sure, if the economy is above or below its potential. Ascertained data uncertainty is very strong and the quality of output gap estimates is low.

Related projects: