Publication details

 

Regionální aspekty rozvoje inovací

Basic information
Original title:Regionální aspekty rozvoje inovací
Title in English:Regional aspects of innovation development
Author:Milan Viturka
Further information
Citation:VITURKA, Milan. Regionální aspekty rozvoje inovací. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: JČU, Pedagogická fakulta, 2007. s. 780 - 787, 8 s. ISBN 978-80-7040-986-2.Export BibTeX
@inproceedings{721852,
author = {Viturka, Milan},
address = {České Budějovice},
booktitle = {Česká geografie v evropském prostoru},
keywords = {regional development - innovative potential - business environment},
language = {cze},
location = {České Budějovice},
isbn = {978-80-7040-986-2},
pages = {780 - 787},
publisher = {JČU, Pedagogická fakulta},
title = {Regionální aspekty rozvoje inovací},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Economy
Type:Article in Proceedings
Keywords:regional development - innovative potential - business environment

Příspěvěk se zabývá hodnocením inovačního potenciálu na příkladě ČR. Hodnotící proces zahrnuje dvě základní komponenty - inovační kvalitu podnikatelského prostředí a inovační potenciál firem (lze konstatovat, že vypracovaná metodika zohledňuje jak pohled veřejné správy, tak pohled firem). Analytické informace o mikroregionech jsou syntetizovány na hierarchické úrovni 14 českých krajů (NUTS 3) a návazně interpretovány z pohledu perspektivních potřeb regionální politiky ČR.

Contribution deals with evaluation of innovative potential on example of the Czech Republic. Evaluation process includes two basic components i.e. innovative quality of business environment and innovative potential of companies (it can be state that both look of public administration and look of companies are objectified by using of own elaborated method). Analytic information about microregions are synthesised on hierarchical level of fourteen Czech administration units NUTS 3 and consequently interpreted from the point of view perspective needs of regional policy of the Czech Republic.

Related projects: